BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sisson Philip (The George Washington University, USA), Ryan Julie J. C. H. (National Defense Institute University)
Tytuł
A Knowledge Concept Map : Structured Concept Analysis from Systematic Literature Review
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2017, vol. 13, nr 3, s. 29-69, rys., tab., bibliogr. s. 57-68
Tytuł własny numeru
Special Issue : Knowledge Management - Current Trends and Challenges
Słowa kluczowe
Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Systematyczny przegląd literatury
Knowledge, Knowledge management, Systematic literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu jest przedstawienie mentalnego modelu wiedzy jako mapy koncepcyjnej i wkładu w badania nad zarządzaniem wiedzą (KM). Ta koncepcja mapy rozszerzonej wiedzy może służyć jako zasób, w którym badanie, opracowywanie lub stosowanie wiedzy byłoby dostarczane z szerokim, mentalnym modelem wiedzy. Wcześniej niepowiązane pojęcia są łączone; pojęcia wiedzy można czasami wyrazić w pewnym zakresie, tj. w pewnych stanach, jak: pogląd, opinia, sentyment, perswazja, wiara i przekonanie. Extrathesis jest określany jako potencjalny poziom umiejętności wyższy niż synteza i związany z pojęciami: odkrycie, instytucja, wgląd (zdarzenie), objawienie lub oświecenie poprzedzające innowacje. Do zebrania i dokumentowania koncepcji wykorzystano metody jakościowe. W celu zdefiniowania i powiązania pojęć zastosowano inżynierię systemów i metody analizy obiektów. Jednak teoretyczne metody pobierania próbek i teoretycznego nasycenia nie gwarantują, że wszystkie odpowiednie pojęcia zostały zidentyfikowane. Biorąc pod uwagę szerokość, głębokość i wymiarowość pojęć wiedzy, badacze mogą dodać dodatkowe pojęcia. Artykuł dostarcza dowodów na dodatkowe rzeczy, o których wiedzą ludzie, alternatywę dla znajomości psychologii, zrozumienia i umieszczania nowszych kategoryzacji wiedzy w stosunku do starszych i sugeruje, że istnieją zakresy wiedzy. Artykuł stanowi rozwinięcie artykułu z roku 2015 na ten temat: 1) pogłębiając spojrzenie na epistemologiczne pojęcia i relacje, 2) dostarczając kontekstowe definicje, 3) sugerując, że ekstrakcja jest pomysłem poza syntezą, 4) aktualizując mapy koncepcyjne; i 5) dostarczając nowego wglądu w "wiedzieć". Artykuł zapewnia solidne podstawy do badań nad KM, zapewniając szerokie zrozumienie wiedzy. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present a mental model of knowledge as a concept map as an input to knowledge management (KM) investigations. This article's extended knowledge concept map can serve as a resource where the investigation, development, or application of knowledge would be served with a broad mental model of knowledge. Previously unrelated concepts are related; knowledge concepts can sometimes be expressed as a range, i.e., certainty related states: view, opinion, sentiment, persuasion, belief, and conviction. Extrathesis is identified as a potential skill level higher than synthesis, and associated with the concepts: discovery, institution, insight (the event), revelation, or illumination that precedes innovation. Qualitative methods were used to gather and document concepts. System engineering and object analysis methods were applied to define and relate concepts. However, the theoretical sampling and theoretical saturation methods applied do not guarantee all appropriate concepts have been identified. Given the breadth, depth, and dimensionality of concepts of knowledge, later researchers may add additional concepts. This article provides evidence of additional things people know, an alternative to psychology's acquaintanceship, understanding and placement of newer categorizations of knowledge in relation to older ones, and suggests that ranges for knowledge terms exist. This article extends the 2015 paper on this topic by: 1) taking a deeper look into epistemological terms and relationships, 2) providing contextual definitions, 3) suggesting extrathesis as an idea beyond synthesis, 4) updating the concept map; and 5) providing new insight on the overloaded knows including adding an eleventh know. It provides a much more solid basis for KM investigations than typical presentations, providing a broad understanding of knowledge that is beneficial. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alavi, M., & Leidner, D.E. (2001). Review: Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues. MIS Quarterly, 25(1), 107-136.
 2. Allen, R. (Ed.). (2008). Pocket Fowler's modern English usage, (2nd ed.). Oxford, UK: Oxford University Press. Retrieved from http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199232581.001.0001/acref-9780199232581
 3. Altheide, D.L., & Snow, R.P. (1979). Media logic. Beverly Hills, CA: Sage.
 4. Ankh. (2016). Retrieved from https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ankh_drawings#/media/File:Ankh1.png
 5. Anonymous Reviewer. (2017). An economic based view on knowledge.
 6. Armstrong, J. R. (2011). Validation: Losing its differentiation from verification?. Paper presented at the 21st Annual International Symposium of the International Council on Systems Engineering, Denver, CO.
 7. Atherton, J.S. (2013). Bloom's taxonomy. Learning and teaching, Retrieved from http://web.archive.org/web/20160315163626/http://www.lear ningandteaching.info/learning/bloomtax.htm
 8. Atkinson, W.W. (2015). The secret of success - the individual. Retrieved from http://www.psitek.net/pages/PsiTekTSOS2.html
 9. Australian Oxford dictionary. (2004). (2nd ed.). Oxford, UK: Oxford University Press. Retrieved from http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195517965.001.0001/acref- 9780195517965
 10. Ayto, J., & Crofton, I. (2011). Unknown unknowns. In J. Ayto & I. Crofton (Eds.), Brewer's dictionary of modern phrase & fable. Retrieved from http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199916108.001.0001/acref-9780199916108-e-8337
 11. Bach, K. (2005). Reliabilism. In T. Honderich (Ed.), The Oxford companion to philosophy. Retrieved from http://www.oxfordreference.com.proxygw.wrlc.org/view/10.1093/acref/9780199264797.001.0001/acref-9780199264797-e- 2182
 12. Bellamy, C. (2001). Sun-Tzu. In R. Holmes, C. Singleton & D. S. Jones (Eds.), The Oxford Companion to military history. Retrieved from http://www.oxfordreference.com.proxygw.wrlc.org/view/10.1093/acref/9780198606963.001.0001/acref- 9780198606963
 13. Bennet, A., & Bennet, D. (2011). Laying the groundwork for a KM professional. KMEF Webinars. Retrieved July 13, 2013 from http://kmatkent.cim3.net/file/work/KMEF/KMEF-webinar_2011-03-22/KMEF-Presentation-- AlexBennet-DavidBennet_20110322_v2.pdf
 14. Bennet, A., & Bennet, D. (2014). Knowledge, theory and practice in knowledge management: Between associative patterning and context-rich action. Journal of Entrepreneurship Management and Innovation, 1(10), 7-55.
 15. Bennet, A., Bennet, D., & Avedisian, J. (2015). The Course of Knowledge. Frost, WV: MQIPress.
 16. Bennet, A., Bennet, D., & Lewis, J. (2015). Leading with the future in mind: Knowledge and emergent leadership. Frost, WV: MQIPress.
 17. Bennet, A., & Porter, D. (2003). The force of knowledge: A case study of KM implementation in the Department of the Navy. In C.W. Holsapple (Ed.), Handbook on Knowledge Management (pp. 467-487). Retrieved from http://www.iwp.jku.at/born/mpwfst/03/0310forceofklch53.pdf
 18. Bennet, A., & Tomblin, M. S. (2006). A learning network framework for modern organizations. VINE, 36(3), 289-303.
 19. Bennet, D., & Bennet, A. (2008). The depth of knowledge: Surface, shallow or deep? VINE, 38(4), 405-420.
 20. Bennet, D., & Bennet, A. (2011). Social learning from the inside out: The creation and sharing of knowledge. In J. P. Girard & J. L. Girard (Eds.), Social Knowledge: Using Social Media to Know What You Know. Retrieved January 26, 2015 from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.206.5160&rep=rep1&type=pdf
 21. Bilbro, J. W. (2012). Risk vs. Uncertainty - cost risk vs. program risk. NASA provided by email: JB Consulting International.
 22. Blackburn, S. (Ed.). (2008-2016). The Oxford dictionary of philosophy, (2nd & 3rd ed.). Oxford, UK: Oxford University Press. Retrieved from http://www.oxfordreference.com.proxygw.wrlc.org/view/10.1093/acref/9780199541430.001.0001/acref- 9780199541430
 23. Blackler, F. (1995). Knowledge, knowledge work and Organizations: An overview and interpretation. Organization Studies, 16(6), 1021-1046.
 24. Bodner, G. M. (1986). Constructivism: A theory of knowledge. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/234698117_Constructivism_A_Theory_of_Knowledge
 25. Brockmöller, A., A.C. (2008). Knowledge sharing in expert-apprentice relations: Design of a protocol (Doctoral dissertation). University of Groningen, Enschede, NL. Retrieved from http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/feb/2008/a.a.c.brockmoeller/12_thesis.pdf
 26. Brown, H. I. (2005). Innate ideas. In T. Honderich (Ed.), The Oxford Companion to Philosophy. Retrieved from http://www.oxfordreference.com.proxygw.wrlc.org/view/10.1093/acref/9780199264797.001.0001/acref-9780199264797-e- 1231
 27. Buchanan, I. (Ed.). (2010-2016). A Dictionary of Critical Theory. Oxford, UK: Oxford University Press. Retrieved from http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199532919.001.0001/acref- 9780199532919
 28. BusinessDirectory.com. (2012). Retrieved from http://www.businessdictionary.com/ http://www.businessdictionary.com/
 29. Butts, R. F. (1958). What image of man should public education foster. Religious Education, 53(2), 114-120.
 30. Calhoun, C. (Ed.). (2002). Dictionary of the social sciences. Oxford, UK: Oxford University Press. Retrieved from http://www.oxfordreference.com.proxygw.wrlc.org/view/10.1093/acref/9780195123715.001.0001/acref- 9780195123715
 31. Casullo, A. (2006). Knowledge, a priori. In D.M. Borchert (Ed.), Encyclopedia of Philosophy, Vol. 5. Retrieved from http://go.galegroup.com.proxygw.wrlc.org/ps/i.do?id=GALE %7CCX3446801030&v=2.1&u=wash74137&it=r&p=GVRL&sw=w
 32. Chaharbaghi, K., Adcroft, A., Willis, R., Jasimuddin, S.M., Klein, J. H., & Connell, C. (2005). The paradox of using tacit and explicit knowledge: Strategies to face dilemmas. Management Decision, 43(1), 102-112.
 33. Chandler, D., & Munday, R. (Eds.). (2011). A Dictionary of Media And Communication. Oxford, UK: Oxford University Press. Retrieved from http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199568758.001.0001/acref-9780199568758
 34. Cohen, M. (2005). Induction. In T. Honderich (Ed.), The Oxford companion to philosophy. Retrieved from http://www.oxfordreference.com.proxygw.wrlc.org/view/10.1093/acref/9780199264797.001.0001/acref-9780199264797-e- 1217
 35. Collins, H.M. (1993). The structure of knowledge. Social Research, 60(1), 95-116.
 36. Colman, A. M. (Ed.). (2009-2016). A Dictionary of Psychology, (3rd & 4th ed.). Oxford, UK: Oxford University Press. Retrieved from http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199534067.001.0001/acref-9780199534067
 37. Conee, E., & Feldman, R. (2006). Epistemology. In D.M. Borchert (Ed.), Encyclopedia of Philosophy, Vol. 3. Retrieved from http://go.galegroup.com/ps/i.do?p=GVRL&sw=w&u=wash74137&v=2.1&id=GALE %7CCX3446800579&it=r&asid=1a19836dcc54da3648af5ea8a3393cf1
 38. Choo, C.W. (2002). Sensemaking, knowledge creation, and decision making: organizational knowing as emergent strategy. In C.C.W & N. Bontis (Eds.), The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge (pp. 79-88). Retrieved from http://choo.fis.utoronto.ca/OUP/chooOUP/
 39. Crane, L. (2013). A New Taxonomy of Knowledge Management Theory and the Turn to Knowledge as Constituted in Social Action. Retrieved from http://www.tlainc.com/articl332.htm
 40. Dalkir, K. (2011). Knowledge Management in Theory and Practice [Kindle version]. Retrieved from Amazon.com
 41. Darity, W.A., Jr. (2008). Empiricism. In W.A. Darity, Jr. (Ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. 2. Retrieved from http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE %7CCX3045300711&v=2.1&u=wash74137&it=r&p=GVRL&sw=w&asid=c3489949b7b9fcbf51ed612dca3c90d9
 42. Darvill, T. (Ed.). (2008). The Concise Oxford Dictionary of Archaeology, (2nd ed.). Oxford, UK: Oxford University Press. Retrieved from http://www.oxfordreference.com.proxygw.wrlc.org/view/10.1093/acref/9780199534043.001.0001/acref-9780199534043 -e-168
 43. Defense Acquisition Guidebook. (2013). Fort Belvoir, VA: DoD. Retrieved January 22, 2016 from https://acc.dau.mil/CommunityBrowser.aspx?id=289207&lang=en-US
 44. Denzin, N.K., & Lincoln, Y.S. (Eds.). (2011). The SAGE Handbook of Qualitative Research [Kindle version]. Retrieved from Amazon.com
 45. Doorey, M. (2004). Psychology. In K.L. Lerner & B.W. Lerner (Eds.), The Gale Encyclopedia of Science, Vol. 5. Retrieved from http://go.galegroup.com.proxygw.wrlc.org/ps/i.do?id=GALE %7CCX3418501863&v=2.1&u=wash74137&it=r&p=GVRL&sw=w
 46. Dreyfus, H.L., & Dreyfus, S.E. (2005). Peripheral vision: Expertise in real world contexts. Organization Studies, 26(5), 779-792.
 47. Ein-Dor, P. (2011). Taxonomies of knowledge. In D.G. Schwartz & D. Te'eni (Eds.), Encyclopedia of Knowledge Management, Vol. 2. Retrieved from http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE %7CCX1786800155&v=2.1&u=wash74137&it=r&p=GVRL&sw=w&asid=3d4a0ffb00270175dae34a47aa1d990a
 48. Encyclopaedia Britannica academic. (2012-2016). Chicago, IL: Encyclopaedia Britannica. Retrieved from http://academic.eb.com.proxygw.wrlc.org/bps/browse-alpha
 49. Fantl, J. (2012). Knowledge how. In E.N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved from http://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/knowledge- how/
 50. Feldman, S., & Ferrari, F. (2005). Aristotle. In L. Jones (Ed.), Encyclopedia of Religion, Vol. 1. Retrieved from http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE %7CCX3424500196&v=2.1&u=wash74137&it=r&p=GVRL&sw=w&asid=f2d17aaa62928ff163ffca15190987aa
 51. Fink, D., & Disterer, G. (2011). Knowledge management in professional service firms. In D.G. Schwartz & D. Te'eni (Eds.), Encyclopedia of Knowledge Management, Vol. 1. Retrieved from http://go.galegroup.com/ps/i.do?p=GVRL&sw=w&u=wash74137&v=2.1&id=GALE %7CCX1786800075&it=r&asid=4c76ed485efdaa5582614c569cd52bb3
 52. Fink, L.D. (2013). What is 'significant learning'?. Retrieved from http://www.wcu.edu/WebFiles/PDFs/facultycenter_SignificantLearning.pdf
 53. Foxwell, H.J. (2013). Machines only human too. Humanist, 73, 5-5.
 54. Gardner, H. (2000). A case against spiritual intelligence. International Journal for the Psychology of Religion, 10(1), 27-34.
 55. Geisler, E., & Wickramasinghe, N. (2015). Principles of Knowledge Management: Theory, practice, and cases [Kindle version]. Retrieved from Amazon.com
 56. Gimbel, S. (2011). Exploring the Scientific Method: Cases and Questions. Chicago, IL: University of Chicago Press.
 57. Ginet, C. (2006). Volition. In D.M. Borchert (Ed.), Encyclopedia of Philosophy, Vol. 9. Retrieved from http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE %7CCX3446802097&v=2.1&u=wash74137&it=r&p=GVRL&sw=w&asid=2d5126937d8b2e924c9c2085edd8ed55
 58. Green, A. (2005). A  framework of intangible valuation areas (FIVA): Aligning intangible assets with business strategy. Creating the discipline of knowledge management - Chat with the authors. Institute for Knowledge and Innovation.
 59. Green, A., & Ryan, J., J.C.H. (2005). A framework of intangible valuation areas (FIVA): Aligning business strategy and intangible assets. Journal of Intellectual Capital, 6(1), 43-52.
 60. Gregory, R. L. (2004). The Oxford companion to the mind. Retrieved from http://www.oxfordreference.com.proxygw.wrlc.org/view/10.1093/acref/9780198662242.001.0001/acref- 9780198662242
 61. Gustavsson, K. (2014). Charlie Dunbar Broad. In E.N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved from http://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/broad/
 62. Heck, P. L. (2013). Knowledge. In G. Bowering (Ed.), The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought. Retrieved from http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE %7CCX1510900228&v=2.1&u=wash74137&it=r&p=GVRL&sw=w&asid=d6b448159dc3113d9804d9da87289317
 63. Heery, E., & Noon, M. (Eds.). (2008). A Dictionary of Human Resource Management, (2 rev ed.). Oxford, UK: Oxford University Press. Retrieved from http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199298761.001.0001/acref-9780199298761
 64. Heil, J. (2005). Epistemology and psychology. In T. Honderich (Ed.), The Oxford Companion to Philosophy. Retrieved from http://www.oxfordreference.com.proxygw.wrlc.org/view/10.1093/acref/9780199264797.001.0001/acref-9780199264797-e- 764
 65. Holsapple, C.W., & Joshi, K.D. (2004). A formal knowledge management ontology: Conduct, activities, resources, and influences. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 55(7), 593-612.
 66. InPhOrmers. (2014). Indiana philosophy ontology (INPHO) project. Retrieved from https://inpho.cogs.indiana.edu/
 67. Kazmer, M.M. (2002). Information industry. In J.R. Schement (Ed.), Encyclopedia of Ccommunication and Information, Vol. 2. Retrieved from http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE %7CCX3402900130&v=2.1&u=wash74137&it=r&p=GVRL&sw=w&asid=9dadb0539773f60f5d665eb84a9bc92c
 68. Kelly, K. (2014a, October 27). The three breakthroughs that have finally unleashed AI on the world. Wired. Retrieved from http://www.wired.com/2014/10/future-of-artificial-intelligence/
 69. Kelly, K. (2014b). What is the early path of commercialization for artificial intelligence? What will be AI's first killer apps?. Reinventors: Reinvent Artificial Intelligence. Retrieved from http://reinventors.net/roundtables/reinvent-artificial-intelligence/? utm_content=buffer0365b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
 70. Kent, M. (Ed.). (2007-2016). The Oxford Dictionary of Sports Science & Medicine. Oxford, UK: Oxford University Press. Retrieved from http://www.oxfordreference.com.proxygw.wrlc.org/view/10.1093/acref/9780198568506.001.0001/acref- 9780198568506
 71. Kidd, I. G. (2006). Greek academy. In D.M. Borchert (Ed.), Encyclopedia of Philosophy, Vol. 4. Retrieved from http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE %7CCX3446800769&v=2.1&u=wash74137&it=r&p=GVRL&sw=w&asid=26218dfadea50ea41e3b5203b0890c2c
 72. Klein, P. (2014). Skepticism. In E.N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved from http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/skepticism/
 73. Koenig, M.E. (2012, May 4). What is KM? Knowledge management explained. KMWorld Magazine. Retrieved from http://www.kmworld.com/Articles/Editorial/What-Is-../What- is-KM-Knowledge-Management-Explained-82405.aspx?iframe=true&width=90%&height=90%
 74. Krathwohl, D. R. (2002). A  revision of bloom's taxonomy: An overview. Theory into Practice, 41(4), 212-218.
 75. Krathwohl, D.R., Bloom, B.S., & Masia, B.B. (1964). Taxonomy of Educational Objectives, Handbook II: Affective Domain. New York, NY: David McKay.
 76. Krueger, M., Walden, D., & Hamelin, R.D. (2011). Systems engineering handbook - a guide for system life cycle processes and activities (v. 3.2.1). Retrieved from http://www.incose.org/ProductsPubs/products/sehandbook.aspx
 77. Lacey, A. (2005a). Empiricism. In T. Honderich (Ed.), The Oxford Companion to Philosophy. Retrieved from http://www.oxfordreference.com.proxygw.wrlc.org/view/10.1093/acref/9780199264797.001.0001/acref-9780199264797-e- 730?rskey=2bhROd&result=721
 78. Lacey, A. (2005b). Rationalism. In T. Honderich (Ed.), The Oxford Companion to Philosophy. Retrieved from http://www.oxfordreference.com.proxygw.wrlc.org/view/10.1093/acref/9780199264797.001.0001/acref-9780199264797-e- 2126?rskey=Yh4SGS
 79. Last, J. M. (Ed.). (2007). A Dictionary of Public Health. Oxford, UK: Oxford University Press. Retrieved from http://www.oxfordreference.com.proxygw.wrlc.org/view/10.1093/acref/9780195160901.001.0001/acref- 9780195160901
 80. Leff, M. C. (1983). The topics of argumentative invention in Latin rhetorical theory from cicero to boethius. Rhetorica: A Journal of the History of Rhetoric, 1(1), 23-44.
 81. Leonard, D., & Swap, W. (2004). Deep smarts. Engineering Management Review, IEEE, 32(4), 3-10.
 82. Lewis, J. (2012). The Explanation Age. United States.
 83. Lewis, J. (2013). The Explanation Age. United States.
 84. Lewis, J. (2015a). 8 Degrees of Reason™. Retrieved from http://www.explanationage.com/8-degrees-of-reason.html
 85. Lewis, J. (2015b). Option Outline™. Retrieved from http://www.explanationage.com/option-outline.html
 86. Lewis, J. (2015c). The Symbiotic Table of Knowledge™. Retrieved from http://www.explanationage.com/the-symbiotic-table-of-knowledge.html
 87. Li, X. (2012). Sun Zi (Sun-Tzu, 535-496 bc). In X. Li (Ed.), China at War: An Encyclopedia. Retrieved from http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE %7CCX2721600204&v=2.1&u=wash74137&it=r&p=GVRL&sw=w&asid=26c8080682da573dac80e3b36549d8f6
 88. Lowenthal, P., & Muth, R. (2008). Constructivism. In E.F. Provenzo & A.B. Provenzo (Eds.), Encyclopedia of the Social and Cultural Foundations of Education. http://dx.doi.org.proxygw.wrlc.org/10.4135/9781412963992.n86
 89. Macmillan dictionary. (2105, January 24, 2015). Known unknown. Retrieved from http://www.macmillandictionary.com/us/open- dictionary/entries/known-unknown.htm
 90. Magalis, E. (2005). Keys. In L. Jones (Ed.), Encyclopedia of Religion, Vol. 8. Retrieved from http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE %7CCX3424501709&v=2.1&u=wash74137&it=r&p=GVRL&asid=9472da23965216366147516e82401344
 91. Markie, P. (2013). Rationalism vs. Empiricism. In E.N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved from http://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/rationalism-empiricism/
 92. Marquardt, M.J. (2002). Building the Learning Organization: Mastering the 5 Elements for Corporate Learning. Available from https://www.ebscohost.com/ebooks
 93. Martinich, A.P., & Stroll, A. (2013). The nature of epistemology. In A.P. Martinich (Ed.), Encyclopædia Britannica online academic edition. Retrieved from http://www.britannica.com.proxygw.wrlc.org/topic/epistemology
 94. Marzano, R. J., & Kendall, J. S. (2007). The new taxonomy of educational objectives [Kindle version]. Retrieved from Amazon.com
 95. Matthews, P.H. (Ed.). (2007-2014). The Concise Oxford Dictionary of Linguistics, (2nd & 3rd ed.). Oxford, UK: Oxford University Press. Retrieved from http://www.oxfordreference.com.proxygw.wrlc.org/view/10.1093/acref/9780199202720.001.0001/acref- 9780199202720
 96. Maxwell, R. W. (2009). The physiological foundation of yoga chakra expression. Zygon, 44(4), 807- 824.
 97. McFarland, D. (Ed.). (2006). A Dictionary of Animal Behaviour (2nd ed.). Oxford, UK: Oxford University Press. Retrieved from http://www.oxfordreference.com.proxygw.wrlc.org/view/10.1093/acref/9780191761577.001.0001/acref- 9780191761577
 98. Merriam-Webster. (2011-2016). Merriam-Webster Thesaurus, Britannica Academic Edition) Encyclopædia Britannica. Retrieved from http://academic.eb.com/bps/thesaurus?query=search
 99. Merriam-Webster. (2012-2016). Merriam-Webster Dictionary, Britannica Academic Edition) Chicago, IL: Encyclopædia Britannica. Retrieved from http://academic.eb.com/bps/dictionary
 100. Merriam-Webster. (2013-2017). Webster's Third New International Dictionary, Unabridged) Springfield, MA: Merriam-Webster. Retrieved from http://unabridged.merriam-webster.com/
 101. NASA SEH. (2007). NASA Systems Engineering Handbook (nasa/sp-2007-6105, rev. 1). (NASA/SP-2007-6105). Washington. DC: National Aeronautics and Space Administration. Retrieved from http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20080008301.pdf
 102. Nichols, F. (2000). The knowledge in knowledge management. In J.W. Cortada & J.A. Woods (Eds.), The Knowledge Management Yearbook. Retrieved from http://www.nickols.us/knowledge_in_KM.pdf
 103. Nonaka, I. (1994). A dynamic theory of organizational knowledge creation. Organization Science, 5(1), 14-37.
 104. Nuzzi, R.J. (2010). Multiple intelligences. In T. Hunt, J. Carper, T. Lasley & C. Raisch (Eds.), Encyclopedia of Educational Reform and Dissent. Retrieved from http://dx.doi.org.proxygw.wrlc.org/10.4135/9781412957403.n280
 105. O'Connor, B. (2003). Space Shuttle Return to Flight (the safety guy's view). NASA provided by email: Office of Safety and Mission Assurance.
 106. Omotayo, F. O. (2015). Knowledge management as an important tool in organisational management: A review of literature. Retrieved from http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3330&context=libphilprac
 107. Österberg, P. (2004). Generative learning management: A hypothetical model. The Learning Organization, 11(2), 145-158.
 108. Oxford English Dictionary. (2011-2017). Oxford, UK: Oxford University Press. Retrieved from http://www.oed.com
 109. Parry, R. (2008). Episteme and techne. In E.N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved from http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/episteme-techne/
 110. Pike, N. (2005). Empiricism. In L. Jones (Ed.), Encyclopedia of Religion, Vol. 4. Retrieved from http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE %7CCX3424500924&v=2.1&u=wash74137&it=r&p=GVRL&sw=w&asid=ed5b922be7c19cb7f0d8484d779be0dd
 111. Plucker, J.A., & Esping, A. (2014). Multiple intelligences: Howard Gardner. In D.C. Phillips (Ed.), Encyclopedia of Educational Theory and Philosophy. Retrieved from http://dx.doi.org.proxygw.wrlc.org/10.4135/9781483346229.n229
 112. Pompper, D. (2005). Straight news. In R.L. Heath (Ed.), Encyclopedia of Public Relations, Vol. 2. Retrieved from http://go.galegroup.com/ps/i.do?id=GALE %7CCX3439100417&v=2.1&u=wash74137&it=r&p=GVRL&sw=w&asid=c82f21e4cbfa590fe47a96acfe8db8be
 113. Quinn, J.B., Anderson, P., & Finkelstein, S. (1996). Managing professional intellect: Making the most of the best. Harvard Business Review, 74(2), 71-80.
 114. Quinton, A.M., Quinton, B., & Fumerton, R. (2013). Empiricism. In Encyclopædia Britannica online academic edition. Retrieved from http://www.britannica.com.proxygw.wrlc.org/topic/empiricism
 115. Reed, B. (2011). Certainty. In E.N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved from http://plato.stanford.edu/archives/win2011/entries/certainty/
 116. Reines, A. J. (2007). Skeptics and skepticism. In M. Berenbaum & F. Skolnik (Eds.), Encyclopaedia Judaica, Vol. 18. Retrieved from http://go.galegroup.com/ps/i.do? id=GALE%7CCX2587518685&v=2.1&u=wash74137&it=r&p=GVRL&sw=w&asid=bcc51012406000917ddd93d6f95d1d57
 117. Ruban, L.M., & Cantu, C.A. (2005). Multiple intelligences. In N.J. Salkind (Ed.), Encyclopedia of Human Development. Retrieved from http://knowledge.sagepub.com.proxygw.wrlc.org/view/humandevelopment/n424.xml
 118. Ryan, S. (2014). Wisdom. In E.N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved from http://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/wisdom
 119. Schmitt, U. (2013). Managing personal knowledge to make a difference. Paper presented at the 27th British Academy of Management Conference Proceedings (BAM).
 120. Schmitt, U. (2015). Faqs and navigational guide to PKM articles, papers, and posters with short abstracts (oct 2015). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/282852852_FAQs_and_Navigational_Guide_to_PKM_Articles_Papers_and_Posters_w ith_short_Abstracts_Oct_2015
 121. Schwandt, D., & Gundlach, A. (1992). Organizational learning: The development and implementation of an operational systems model. [unpublished manuscript]. George Washington University. Washington, DC.
 122. Schwandt, D., & Marquardt, M. J. (2000). Organizational Learning: From World-Class Theories to Global Best Practices. Boca Raton, FL: St. Lucie Press.
 123. Schwartz, D. G. (2011). An Aristotelian view of knowledge for knowledge management. In D. G. Schwartz & D. Te'eni (Eds.), Encyclopedia of Knowledge Management, Vol. 1. Retrieved from http://go.galegroup.com/ps/i.do?p=GVRL&sw=w&u=wash74137&v=2.1&it=r&id=GALE %7CCX1786800017&asid=b277b697964ba7780daa17bab84851a9
 124. Schwandt, D. R. (1994). Organizational learning as a dynamic sociological construct: Theory and research. Paper presented at the 10th Systems Dynamics Society Meeting, Edinburgh, Scotland.
 125. Schwarzschild, S. S. (2007). Truth. In M. Berenbaum & F. Skolnik (Eds.), Encyclopaedia Judaica, Vol. 20. Retrieved from http://go.galegroup.com.proxygw.wrlc.org/ps/i.do?id=GALE %7CCX2587520070&v=2.1&u=wash74137&it=r&p=GVRL&sw=w&authCount=1#
 126. Scott, J., & Marshall, G. (Eds.). (2009-2015). A  Dictionary of Sociology, (3rd rev. ed.). Oxford, UK: Oxford University Press. Retrieved from http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199533008.001.0001/acref-9780199533008
 127. Seaman, M. (2011). Bloom's taxonomy: Its evolution, revision, and use in the field of education. Curriculum and Teaching Dialogue, 13 (1/2), 29-131A.
 128. Senge, P.M., Kleiner, A., Roberts, C., Ross, R.B., & Smith, B.J. (1994). The Fifth Discipline Fieldbook. Strategies and Tools for Building a Learning Organization. New York: Doubleday.
 129. Serenko, A., & Dumay, J. (2015). Citation classics published in knowledge management journals. Part I: Articles and their characteristics. Journal of Knowledge Management, 19(2), 401-431.
 130. Sisson, P.W., & Mazzuchi, T.A. (2017). Organic and fundamental functions: New perspective on the multidisciplinary nature of knowledge management. 18th European Conference on Knowledge Management. Barcelona, Spain.
 131. Sisson, P.W., & Ryan, J., J.C.H. (2015). What do we know? - building a knowledge concept map. 16th European Conference on Knowledge Management. Udine, IT.
 132. Sisson, P.W., & Ryan, J., J.C.H. (2016a). Indications of a justifiable unified theory of knowledge management. Paper presented at the 17th European Conference on Knowledge Management. Ulster University, Northern Ireland, UK.
 133. Sisson, P.W., & Ryan, J., J.C.H. (2016b). Leveraging knowledge and learning to help engineer a common understanding of knowledge management using a re-architecture approach [presentation]. Engineering Management and System Engineering (EMSE) Seminar. Washington, DC: School of Applied Science and Engineering, George Washington University. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/297219892_Leveraging_Knowledge_and_Learning_to_Help_Engineer_A_Common_Expl anation_of_Knowledge_Management_Using_a_Re-architecture_Approach
 134. Sisson, P.W., & Ryan, J., J.C.H. (2016c). Poster: Leveraging knowledge and learning to help engineer a common understanding of knowledge management using a re- architecture approach. George Washington University (GWU) Research Days. Washington, DC: George Washington University. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/299507114_Leveraging_Knowledge_Learning_to_Help_Engineer_A_Common_Knowledg e_Management_KM_Explanation_Using_a_Re-architecture_Approach
 135. Stankosky, M. (2003). Combined KM tutorial slides. EMSE 270 - Introduction to Knowledge Management. Washington, DC: George Washington University.
 136. Stevenson, A. (Ed.). (2010-2017). Oxford dictionary of English, (2nd & 3rd ed.). Oxford, UK: Oxford University Press. Retrieved from http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199571123.001.0001/acref-9780199571123
 137. Stroll, A. (2013). Epistemology. In A.P. Martinich (Ed.), Encyclopædia Britannica online academic edition. Retrieved from http://www.britannica.com.proxygw.wrlc.org/EBchecked/topic/190219/epistemology
 138. The Sonshi Group. (2015). Sun Tzu's the art of war. Retrieved from https://www.sonshi.com/original-the-art-of-war-translation-not-giles.html
 139. Thinkmap. (2012-2017). Visualthesaurus, "Image or text from the Visual Thesaurus. New York, NY: Thinkmap. Retrieved from http://www.visualthesaurus.com/
 140. Tiles, J. (2004). Induction. In R.L. Gregory (Ed.), The Oxford Companion to the Mind. Retrieved from http://www.oxfordreference.com.proxygw.wrlc.org/view/10.1093/acref/9780198662242.001.0001/acref-9780198662242-e- 447
 141. Tiles, J. E. (2004). A priori. In R.L. Gregory (Ed.), The Oxford Companion to the Mind. Retrieved from http://www.oxfordreference.com.proxygw.wrlc.org/view/10.1093/acref/9780198662242.001.0001/acref-9780198662242-e- 59
 142. Ubiquity staff. (2005, February). Leonard and swap on 'deep smarts'. Ubiquity, 2005, 1-1. Retrieved from http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1066329
 143. Van Gulick, R. (2011). Consciousness. In E.N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Retrieved from http://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/consciousness/
 144. Vaughan, F. (2002). What is spiritual intelligence?. Journal of Humanistic Psychology, 42(2), 16-33.
 145. Waite, M., Lindberg, C.A., & Zimmer, B.G. (Eds.). (2008). Pocket Oxford American Thesaurus. Oxford, UK: Oxford University Press. Retrieved from http://www.oxfordreference.com.proxygw.wrlc.org/view/10.1093/acref/9780195301694.001.0001/acref- 9780195301694
 146. Waterhouse, L. (2013). Multiple intelligences theory. In H. Pashler (Ed.), Encyclopedia of the Mind. Retrieved from http://sk.sagepub.com/reference/encyclopedia-of-the-mind/n201.xml
 147. Whetten, D.A., & Rodgers, Z.J. (2013). Theory development. In E.H. Kessler (Ed.), Encyclopedia of Management Theory. Retrieved from http://dx.doi.org/10.4135/9781452276090.n261
 148. Williams, D. (2014). Models, metaphors and symbols for information and knowledge systems. Retrieved from http://www.repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/bitstream/handle/11199/8178/Williams %20David,%20Models,%20Metaphors%20and%20Symbols%20for%20Information%20and%20Knowledge%20Systems.pdf? sequence=1
 149. Wilson, S., & Ibrahim, F. (2011). Forensic journalism: Dramatizing crime news. Paper presented at the International Conference on Language and Communication. Putrajaya, MY.
 150. Yousif, A. F. (2001). "Islamic science": Controversies, influence and future possibilities for scientific education in Brunei Darussalam. Religious Studies and Theology, 20(1), 81-107.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/20171332
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu