BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiński Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Aspekty monokulturowe pomocowej choroby holenderskiej
Monoculture aspects of the aid Dutch diesease
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 3, s. 151-167, wykr., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Choroba holenderska, Oficjalna Pomoc Rozwojowa, Pomoc gospodarcza, Pomoc rozwojowa
Dutch disease, Official Development Assistance (ODA), Economic assistance, Development aid
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł obejmuje teoretyczne rozważania dotyczące zagrożeń wynikających ze zjawiska choroby holenderskiej wywołanej przez pomoc rozwojową. Stanowią one pretekst do ukazania ekstremalnego stadium "pomocowej" choroby holenderskiej - określonej na potrzeby tych rozważań "monokulturą pomocową". Zjawisko to zostało wyróżnione na podstawie analizy wysokości dwóch wskaźników: odsetka oficjalnej pomocy rozwojowej (ODA) w produkcie narodowym brutto (PNB) oraz ODA per capita. Spośród państw o najwyższych wskaźnikach na świecie wyróżniono grupę małych państw wyspiarskich: Federacyjne Stany Mikronezji, Tuvalu, Wyspy Marshalla, Palau, Wyspy Salomona, Kiribati oraz Wyspy Świętego Tomasza i Książęca. Otrzymywanie w długim okresie (i w znacznych ilościach) pomocy rozwojowej, przy jednocześnie utrzymującej się stagnacji gospodarczej w tej grupie państw, sprowokowało autora do próby odpowiedzi na pytania: w jakim stopniu pomoc rozwojowa przyczyniła się do wystąpienia "monokultury pomocowej" oraz jak trwałe jest to zjawisko. Artykuł stanowi wprowadzenie do dalszych badań zjawiska "monokultury pomocowej". (abstrakt oryginalny)

The article considers theoretical threats of Dutch disease caused by official development aid (ODA), particularly its extreme stage called "aid monoculture". The study presented in the article is an introduction to further research devoted to a wider issue of e
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 2. Bertram G., "Sustainable Development" in Pacific Micro-economies, "World Development" Vol. 14, No. 7, 1986, s. 809-822.
 3. Bertram G., Waters R. F., The MIRAB economy in South Pacific microstates, "Pacific Viewpoint" No. 26 (3), 1985, s. 497-519.
 4. Bertram G., Waters R. F., The MIRAB process: earlier analyses in context, "Pacific Viewpoint" No. 27 (1), 1986, s. 47-59.
 5. Brahmbhatt M., Canuto O., Vostroknutova E., Dealing with Dutch Disease, "Economic Premise" Vol. 16, World Bank 2010, s. 1-3.
 6. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 7. Capó J., Font A. R., Nadal J. R., Dutch Disease in Tourism Economies: Evidence from the Balearics and the Canary Islands, "Journal of Sustainable Tourism" Vol. 15, No. 6, 2007, s. 615-627.
 8. Corden W. M., Booming Sector and Dutch Disease Economic: Survey and Consolidation, "Oxford Economic Papers" Vol. 36, No. 3, 1984, s. 359-380.
 9. Corden W. M., Neary J. P., Booming Sector and De-industralization in a Small Open Economy, "Economic Journal" Vol. 92, 1982, s. 825-848.
 10. Crocombe R., The South Paci'c, University of South Pacific, Suva 2001.
 11. http://data.worldbank.org/
 12. http://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
 13. Jasiński M., Kolonizacja turystyczna jako element rozwoju gospodarek wyspiarskich, SGH, Warszawa 2013 (rozprawa doktorska).
 14. Jasiński M., Teoria zależności od ścieżki a małe gospodarki wyspiarskie, "Zeszyty Naukowe KGŚ SGH'' nr 28, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 52-72.
 15. Jasiński M., Turystyka a małe gospodarki wyspiarskie, "Zeszyty Naukowe KGŚ SGH" nr 23, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 195-218.
 16. Jasiński M., Zrównoważony rozwój w monokulturowych gospodarkach turystycznych, [w:] Zrównoważony rozwój turystyki, red. S. Wodejko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 209-226.
 17. Kachniewska M., Niezgoda A., Pawlicz A., Globalizacja i internacjonalizacja działalności turystycznej, [w:] Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, red. M. Kachniewska, E. Nawrocka, A. Niezgoda, A. Pawlicz, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 215-222.
 18. Kopiński D., Pomoc rozwojowa. Teoria i polityka, Difin, Warszawa 2011.
 19. Nkusu M., Aid and the Dutch Disease In Low-Income Countries: Informed Diagnoses for Prudent Prognoses, "IMF Working Paper" 4 (49), 2004, s. 1-18.
 20. Nowa Europa, red. D. Rosati, Instytut Wschodni, Warszawa 2007.
 21. Rybczynski T. M., Factor Endowment and Relative Commodity Prices, "Economica, New Series" Vol. 22, No. 88, 1955, s. 336-341.
 22. "The Economist" November 26, 1977, s. 82-83.
 23. Treadgold M. L., Breaking out of the MIRAB mould: historical evidence from Norfolk Island, "Asia Pacific Viewpoint" Vol. 40, No. 3, 1999, s. 237-244.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2017.3.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu