BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkiewicz Magdalena (Uniwersytet Zielonogórski, doktorantka)
Tytuł
Starość oczami świadków przejścia modernizacyjnego. Recenzja książki Joanny Zalewskiej, Człowiek stary wobec zmiany kulturowej : perspektywa teorii praktyk społecznych, Scholar, Warszawa 2015
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 3, s. 195-197
Słowa kluczowe
Recenzja, Ludzie starsi, Socjologia
Review, Elderly people, Sociology
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W recenzowanej książce Joanny Zalewskiej Człowiek stary wobec zmiany kulturowej. Perspektywa teorii praktyk społecznych poruszany jest problem starości i związane z nią zagadnienie przebiegu życia ludzi starych oraz przemiany kulturowej. Mamy tu do czynienia z opisem procesu starzenia się w ujęciu społeczeństwa, zbiorowości jednostek. Autorka zajmuje się badaniem zachodzącej zmiany kulturowej, zgłębiając ten temat od strony pamięci społecznej i przebiegu życia ludzi starych, a także przemian życia codziennego związanych z rewolucją konsumpcyjną. Jak sama pisze we wstępie, celem jej książki, a jednocześnie podstawowym problemem podjętym w recenzowanym dziele było przyjrzenie się procesowi kształtowania się nowego mechanizmu generowania praktyk społecznych oraz ujęcie zachodzących przemian kulturowych z nowej perspektywy. Recenzowana książka jest efektem zastosowania antropologicznej metody indukcyjnej, w której teren i zdobyte w nim informacje stanowią istotny wkład w budowanie teorii. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu