BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prystupa-Rządca Kaja (Kozminski University, Warsaw)
Tytuł
The Role of Organizational Culture in Knowledge Management in Small Companies
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2017, vol. 13, nr 3, s. 151-173, rys., tab., bibliogr. s. 170-173
Tytuł własny numeru
Special Issue : Knowledge Management - Current Trends and Challenges
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Zarządzanie wiedzą, Przedsiębiorstwo
Organisational culture, Knowledge management, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ., The publication has been realized in the framework of the project entitled:"Sources of social capital in management practices in organizations" implemented at Kozminski University and funded by the National Centre for Research and Development under the LIDER Programme.
Abstrakt
Kultura organizacyjna jest istotnym czynnikiem wpływającym na procesy zarządzania wiedzą w małych przedsiębiorstwach. Małe firmy mają ograniczony dostęp do zasobów ludzkich oraz finansowych by rozwijać zaawansowane systemy zarządzania wiedzą. Mimo wszystko część z nich sprawnie zarządza tym zasobem. Dotychczas niewiele badań poświęcono charakterystyce kultury organizacyjnej małych przedsiębiorstw z perspektywy zarządzania wiedzą. Zatem, celem przedstawionego w artykule badania jest zbadanie kultury organizacyjnej w polskich małych firmach przy wykorzystaniu perspektywy symboliczno-interpretatywnej. (abstrakt oryginalny)

Organizational culture is an important factor influencing knowledge management processes in small companies. Small entities usually have limited resources, both human and financial, to be able to develop advanced knowledge management systems. However, little research has been done so far to investigate the characteristics of organizational culture in small companies, in terms of knowledge management processes. Therefore, the aim of this research is the examination of organizational culture in small Polish companies with the application of a symbolic-interpretive perspective. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alavi, M., Kayworth, T. R., & Leidner, D. E. (2005). An empirical examination of the influence of organizational culture on knowledge management practices. Journal of Management Information Systems, 22(3), 191-224.
 2. Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Knowledge management and knowledge management system: Conceptual foundations and research issues. MIS Quarterly, 25(1), 107-136.
 3. Argote, L., McEvily, E., & Reagans, R. (2003b). Managing knowledge organizations: An integrative framework and review of emerging themes. Management Science, 48(4), 571-582.
 4. Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1993). Transformational leadership and organizational culture. Public Administration Quarterly, 17(1), 112-117.
 5. Cabrera, A., & Cabrera, E. F. (2002). Knowledge-sharing Dilemmas. Organization Studies, 23(5), 687-710.
 6. Cabrera, E. F., & Cabrera, A. (2005). Fostering knowledge sharing through people management practices. International Journal of Human Resource Management, 16(5), 720-735.
 7. Chatman, J. A., & Jehn, K. A. (1994). Assessing the relationship between industry characteristics and organizational culture: How different can you be? Academy of Management Journal, 37(3), 522-554.
 8. Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know. Boston: Harvard Business Schools Press.
 9. De Long, D. W., & Fahey, L. (2000). Diagnosing cultural barriers to knowledge management. Academy of Management Executive, 14(4), 113- 127.
 10. Desouza, K. C., & Awazu, Y. (2006). Knowledge management at SMEs: Five peculiarities. Journal of Knowledge Management, 10(1), 32-43.
 11. Gehman, J., Trevino, L. K., & Garud, R. (2013). Values work: A process study of the emergence and performance of organizational values practices. Academy of Management Journal, 56(1), 84- 112.
 12. Gerhart, B. (2009). How much does national culture constrain organizational culture? Management and Organization Review, 5(2), 241-259.
 13. Gerhart, B., & Fang, M. (2005). National culture and human resource management: Assumptions and Evidence. International Journal of Human Resource Management, 16(6), 975-990.
 14. Glaser, B., & Strauss, A. (2009). Odkrywanie Teorii Ugruntowanej. Strategie Badania Jakościowego. Cracow: NOMOS.
 15. Glinska- Newes, A. (2007). Uwarunkowania Kulturowe Zarządzania Wiedzą w Przedsiębiorstwie. Torun: Dom Organizatora.
 16. Gold, A. H., Malhotra, A., & Segars, A. H. (2001a). Knowledge management: An organizational capabilities perspective. Journal of Management Information Systems, 18(1), 185-214.
 17. Gold, A. H., Malhotra, A., & Segars, A. H. (2001b). Knowledge management: An organizational capabilities perspective. Journal of Management Information Systems, 18(1), 185-214.
 18. Haesli, A., & Boxall, P. (2005). When knowledge management meets HR strategy: An exploration of personali-zation-retention and codification-recruitment configurat. International Journal of Human Resource Management, 16(11), 1955-1975.
 19. Hansen, M. T., Nohira, N., & Tierney, T. (1999). What's your strategy for managing knowledge? Harvard Business Review, March-April, 1-11.
 20. Hatch, M. J. (1997). Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives. Oxford: Oxford Univerity Press.
 21. Hofstede, G. (1980). Culture's Consequences: International Differences in Work-Relared Values. Beverly Hills: Sage.
 22. House, R. J., Hanges, P. J., Javidan, M., Dorfman, P. W., & Gupta, V. (2004). Culture, Leadership, and Organizations: The Globe Study of 62 Societies. Thousand Oaks, CA: Sage.
 23. Hutchinson, V., & Quintas, P. (2008). Do SMEs do knowledge management?: Or simply manage what they know? International Small Business Journal, 26(2), 131-154.
 24. Janz, B. D., & Prasamphanich, P. (2003). Understanding the antecedents of effective knowledge management: The importance of a knowledge-centered culture. Decision Sciences, 34(2), 351-384.
 25. Jemielniak, D. (2008). Praca Oparta na Wiedzy. Praca w Przedsiębiorstwach Wiedzy na Przykładzie Organizacji High-Tech. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 26. Johns, G. (2006). The essential impact of context on organizational behaviour. Academy of Management Review, 31(2), 386- 408.
 27. Kulkarni, U. R., Ravindran, S., & Freeze, R. (2006). A knowledge management success model: Theoretical development and empirical validation. Journal of Management Information Systems, 23(3), 309-347.
 28. Lemon, M., & Sahota, P. S. (2004). Organizational culture as a knowledge repository for increased innovative capacity. Technovation, 24(6), 483498.
 29. McAdam, R., & Reid, R. (2001). SME and large organization perceptions of knowledge management: compari-sons and contrasts. Journal of Knowledge Management, 5(3), 231-241.
 30. Merono-Cerdan, A. L., Lopez-Nicolas, C., & Sabater-Sanchez, R. (2007). Knowledge management strategy diagnosis from KM instruments use. Journal of Knowledge Management, 11(2), 60-72.
 31. Morawski, M. (2005). Zarządzanie wiedzą w perspektywie personalnej. In K. Perechuda (Ed.), Zarzadzanie Wiedza w Przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 32. Morawski, M. (2006). Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę. E-Mentor, 16(4), 61-68.
 33. Nelson, R., & Gopalan, S. (2003). Do organizational cultures replicate national cultures? Isomorphism, rejection, and reciprocal opposition in the corporate values of three countries. Organization Studies, 24(7), 11151151.
 34. Nonaka, I., Toyama, R., & Konno, N. (2000). SECI, ba and leadership: A unified model of dynamic knowledge creation. Long Range Planning, 33(1), 5- 34.
 35. Nunes, M. B., Annansingh, F., Eaglestone, B., & Wakefield, R. (2006). Knowledge management issues in knowledge-intensive SMEs. Journal of Documentation, 62(1), 101-119.
 36. Ogbonna, E., & Harris, L.C. (2000) Leadership style, organizational culture and performance: Empirical evidence from UK companies. International Journal of Human Resource Management, 11(4), 766-788
 37. Ouchi, W. (1980). Markets, bureaucracies and clans. Administrative Science Quarterly, 25(March), 129-141.
 38. Ouchi, W.G. (1981) Theory Z: How American Business Can Meet the Japanese Challenge. Reading, MA: Addison-Wesley
 39. Perechuda, K., & Stosik, A. (2003). Zarządzanie Wiedzą w Małej Firmie. Wrocław: Prace Naukowe AE.
 40. Peters, T., & Waterman, R. H. (1982). Search of Excellence: Lessons from America's Best Run Companies. New York: Harper and Row.
 41. Phillips, M. E., Goodman, R. A., & Sackmann, S. A. (1992). Exploring the complex cultural millieu of project teams. PM-Network, 6(8), 20-26.
 42. Probst, G. J. B., Raub, S., & Romhardt, K. (2000). Managing Knowledge: Building Blocks for Success. New York: Wiley.
 43. Prystupa-Rządca, K. (2014). Zarządzanie Wiedzą w  Organizacjach Born Global. Warsaw: Sedno.
 44. Salojarvi, S., Furu, P., & Sveiby, K. E. (2005). Knowledge management and growth in Finnish SMEs. Journal of Knowledge Management, 9(2), 103122.
 45. Steers, R. M., & Shim, W. S. (2013). Strong leaders, strong cultures: Global management lessons from Toyota and Hyundai. Organizational Dynamics, 42(3), 217-227.
 46. Sułkowski, Ł. (2008). Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną? Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, (6), 9-25.
 47. Schwartz, H. and Davis, S. (1981). Matching corporate culture and business strategy. Organizational Dynamics Summer, 10(1), 30-48.
 48. Suppiah, V. & Sandhu, M.S. (2011) Organizational culture's influence on tacit knowledge sharing behaviour, Journal of Knowledge Management, 15(3), 462-477.
 49. Sztompka, P. (1998). Trust and Emerging Democracy: Lessons from Poland. International Sociology, 37(11), 37-62.
 50. Teece, D. J. (2000). Strategies for managing knowledge assets: The role of firm structure and industrial context. Long Range Planning, 33(1), 35- 54.
 51. Tsui, A. S., Wang, H., & Xin, K. R. (2006). Organizational culture in China: An analysis of culture dimensions and culture types. Management and Organization Review, 2(3), 345-376.
 52. Warrick, D.D. (2017) What leaders need to know about organizational culture, Business Horizons, 60, 395-404.
 53. Wei, Y., & Miraglia, S. (2017) Organizational culture and knowledge transfer in project-based organizations: Theoretical insights from a Chinese construction firm. International Journal of Project Management, 35(4), 571-585.
 54. Wong, K. Y. (2005). Critical success factors for implementing knowledge management in small and medium enterprises. Industrial Management and Data Systems, 105 (3), 261-279.
 55. Yeh, Y.J., Lai, S.Q., & Ho, C.T. (2006). Knowledge management enablers: A case study. Industrial Man-Agement and Data Systems, 1006(6), 793-8100.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/20171336
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu