BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łasak Danuta (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, Kraków), Żychowicz Paweł (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, Kraków)
Tytuł
Poziom rozwoju somatycznego i sprawność fizyczna młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
The Level of Somatic Development and Physical Fitness of Adolescents with Intellectual Disability
Źródło
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, t. 13, nr 3, s. 263-274, rys., tab., wykr., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Inteligencja intelektualna, Kultura fizyczna, Młodzież
Disabled people, Intelligence intellectual, Physical culture, Youth
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pojęcie "niepełnosprawności intelektualnej" jest trudne do zdefiniowania ze względu na swój wielowymiarowy charakter. Jest zjawiskiem złożonym, nie tylko w aspekcie mnogości występujących objawów, lecz również licznej grupy powodujących go przyczyn, istnienia wielu różnorodnych kryteriów i klasyfikacji oraz trudności w pełnym i kompleksowym zdiagnozowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną.(fragment tekstu)

Aim. The purpose of this study was to present the level of somatic development and physical fitnessof a group of adolescents with mild and moderate intellectual disability which has been examined. The outcomes of the research were compared to the outcomes of people without intellectual disability. Methods. 67 pupils with intellectual disability at the age between 11-16 in this research took part. 37 pupils were of a mild intellectual disability and 30 of a moderate intellectual disability. During the study an anthropometric measurements were taken and the level of motor skills were evaluated with 3 physical fitness tests (Standing Broad Jump, Sit-Ups in 30 seconds, Sit-and-Reach). Results. The results were confirmed the assumptions. The analysis of the results showed, that study participants characterized by low level of motor skills. It shown that the level of motor skills were different between disable and not disable adolescents. The results showed the retardment in somatic development of the people with intellectual disability comparing to the condition of healthy youth. The disability brings about lower heights level and higher level of BMI. Conclusion. The results pointed to the need to design as well as training programmes to enhance the level of motor abilities of people with intellectual disabilities and conduct long-term research.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Maszczak T., Poziom rozwoju somatycznego i motorycznego dzieci upośledzonych umysłowo, Wydawnictwo AWF, Warszawa 1991.
 2. Pietrulewicz B., Nowe pojęcie upośledzenia umysłowego, "Postępy Rehabilitacjiˮ 1994; 4: 133-137.
 3. Sherrill C., Language Matters: From "Mental Retardation" to "Intellectual Disabilities", "Palaestraˮ 2010; 25: 54-55.
 4. Damentko M. i wsp., Dekalog mówienia o niepełnosprawności intelektualnej. Warszawa 2010, http://www.olimpiadyspecjalne.pl/pliki-do-pobrania; dostęp: 02.12.2015.
 5. WHO, International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), http://www.who.int/classifications/icf/en/; dostęp: 02.12.2015.
 6. Wilmowska-Pietruszyńska A., Bilski D., ICF jako narzędzie ilościowej oceny naruszenia sprawności w orzekaniu dla potrzeb zabezpieczenia społecznego, "Orzecznictwo Lekarskie" 2010; 7: 1-13.
 7. Simeonsson R.J., ICF-CY: A Universal Tool for Documentation of Disability, "Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities" 2009; 6: 70-72.
 8. Wieczorek M., Sprawność fizyczna młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie jako czynnik warunkujący ich zdrowie, "Problemy Higieny i Epidemiologiiˮ 2008; 2: 235-240.
 9. Marchewka A., Wybrane komponenty aktywności życiowej a poziom niepełnosprawności umysłowej, Studia i Monografie nr 34, Wydawnictwo AWF, Kraków 2005.
 10. Osiński W., Koncepcja health-related fitness - H-RF, w: S. Kowalik (red.), Kultura fizyczna osób z niepełnosprawnością. Dostosowana aktywność ruchowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009: 151-170.
 11. Hinckson E.A., Curtis A., Measuring physical activity in children and youth living with intellectual disabilities: A systematic review, "Research in Developmental Disabilitiesˮ 2013; 34: 72-86.
 12. Gawlik K., Zwierzchowska A., Wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo AWF, Katowice 2004.
 13. Strzyżewski S., Iwanowski W., Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna chłopców w wieku pubertalnym upośledzonych umysłowo, "Szkoła Specjalnaˮ 1971; 4: 328-335.
 14. Halkowicz J., Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna dzieci szkoły podstawowej specjalnej w Gorzowie Wielkopolskim w porównaniu z rozwojem i sprawnością dzieci Szkoły Podstawowej nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim, "Szkoła Specjalnaˮ 1975; 2: 44-48.
 15. Zasgórnik E., Zróżnicowanie rozwoju somatycznego i motorycznego uczniów szkół normalnych i specjalnych dla umysłowo upośledzonych, "Wychowanie Fizyczne i Sportˮ 1989; 1: 41-65.
 16. Pańczyk J., Poziom rozwoju cech motorycznych uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, WSPS, Warszawa 1992.
 17. Momola I., Marszałek R., Sprawność fizyczna dzieci upośledzonych umysłowo a ich aktywność ruchowa, w: J. Ślężyński (red.), Sport szansą życia niepełnosprawnych, Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Kraków 1997.
 18. Skowroński W., Sprawność motoryczna osób niepełnosprawnych intelektualnie w 1993 i 2004 roku w Polsce, Studia i Monografie nr 111, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2006.
 19. Momola I., Rozwój somatyczny, postawa ciała i zdolności motoryczne dziewcząt upośledzonych umysłowo, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
 20. Frey G., Chow B., Relationship between BMI, physical fitness, and motor skills in youth with mild intellectual disabilities, "International Journal of Obesityˮ 2006; 30: 861-867.
 21. Salaun L., Berthouze-Aranda S.E., Physical Fitness and Fatness in Adolescents with Intellectual Disabilities, "Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities" 2012; 25: 231-239.
 22. Wyżnikiewicz-Nawracała A., Development of physical fitness of pupils with mental retardation, "Journal of Human Kineticsˮ 2002; 7: 75-88.
 23. Wu Chia-Ling i wsp., The effectiveness of healthy physical fitness programs on people with intellectual disabilities living in a disability institution: Six-month short-term effect, "Research in Developmental Disabilitiesˮ 2010; 31: 713-717.
 24. Golubović S. i wsp., Effects of exercise on physical fitness in children with intellectual disability, "Research in Developmental Disabilitiesˮ 2012; 33: 608-614.
 25. Shin I.S., Park E.Y., Meta-analysis of the effect of exercise programs for individuals with intellectual disabilities, "Research in Developmental Disabilitiesˮ 2012; 33: 1937-1947.
 26. González-Agüero A. i wsp., Health- related physical fitness in children and adolescents with Down Syndrome and response to training, "Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports" 2010; 20: 716-724.
 27. Skowroński W., Rutkowska I., Zmiany wysokości i masy ciała dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce (1993 i 2004), "Postępy Rehabilitacji" 2010; 4: 49-54.
 28. Momola I., Szybisty A., Intellectually handicapped children vs. their motor abilities, "New Medicineˮ 2011; 2: 39-45.
 29. Bota A. i wsp., Fitness status in subjects with intellectual disabilities a comparative study, "Procedia - Social and Behavioral Sciencesˮ 2012; 46: 2078-2082.
 30. Kaczanowski K., Dziecko żywieckie, Wydawnictwo PiT, Kraków 2005.
 31. Kułaga Z. i wsp., Polish 2010 growth for school-aged children and adolescents, "European Journal of Pediatricsˮ 2011; 170: 599-609.
 32. Skowroński W., Eurofit Specjalny. Test sprawności motorycznej dla osób z upośledzeniem umysłowym, AWF, Warszawa 1999.
 33. Stupnicki R., Przewęda R., Milde K., Centylowe siatki sprawności fizycznej polskiej młodzieży wg testów Eurofit, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-7398
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.15.027.4785
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu