BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtyniak Bogdan (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa), Stokwiszewski Jakub (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa)
Tytuł
Trendy czasowe umieralności ogółem oraz z powodu głównych grup przyczyn : chorób układu krążenia, nowotworów złośliwych oraz przyczyn zewnętrznych w Polsce na tle sytuacji w krajach UE15
Changes in Mortality from Cardiovascular Diseases, Cancer and External Causes in Poland 1991-2013 Compared to the Situation in the Group of EU15 Countries
Źródło
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, t. 13, nr 4, s. 316-327, wykr., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Umieralność, Statystyka umieralności, Choroby, Zachorowalność, Choroby nowotworowe
Mortality, Mortality statistics, Illness, Incidence, Cancer
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem pracy była analiza poziomu oraz dynamiki zmian natężenia umieralności z powodu grup chorób będących głównymi przyczynami zgonów w Polsce w latach 1999-2013 w porównaniu z sytuacją w grupie 15 krajów tworzących Unię Europejską przed akcesją nowych członków w 2004 roku (tzw. stara Unia). Analizę prowadzono dla ogółu ludności, osób w wieku 25-64 lata oraz populacji osób w starszym wieku - 65 lat i więcej. W przypadku analizy umieralności z powodu przyczyn zewnętrznych, ze względu na znaczenie tych przyczyn w umieralności również młodzieży, uwzględniono grupę osób w wieku poniżej 65 lat. (fragment tekstu)

The aim of the study was to analyze the level and dynamics of changes in mortality from all causes of death as well as the main groups of causes i.e. cardiovascular diseases, cancer and external causes in Poland in the years 1999-2013 compared to the situation in the group of 15 countries that make up the European Union before the accession of new members in 2004. The analysis was carried out for the total population, people aged 25-64 years and older population of people aged 65 years and more. The results of the analysis indicate a gradual improvement of the health status of the Polish population as evidenced by the declining fairly steadily mortality rates from main causes of death for people in the younger as well as older age groups. At the same time it should be stressed that, compared with the situation in the EU15 situation we observe in Poland cannot be regarded as satisfactory particularly in the case of men of working age. Certainly cardiovascular diseases have to be considered as one of the most important health problems in Poland being a major threat to the life of Polish population which, while systematically decreasing, is still significantly higher than in most European Union countries. In addition, the pace of decline in mortality rates due to these diseases when compared to the situation in the EU15 is still too slow to achieve in the real future average level of mortality in those countries. It should be noted that excess mortality from cardiovascular disease in men and women in Poland in relation to the inhabitants of EU15 countries is much larger than in the case of cancer mortality which proves the urgent need for more intensive and better targeted health policy in the prevention and treatment of cardiovascular diseases.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Wojtyniak B., Stokwiszewski J., Goryński P., Poznańska A., Długość życia i umieralność ludności Polski, w: Wojtyniak B., Goryński P., Moskalewicz B. (red.), Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2012.
  2. Goryński P., Wojtyniak B., Kuszewski K. (red.), Monitoring oczekiwanych efektów realizacji Narodowego Programu Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, PZH, Warszawa 2004.
  3. Wojtyniak B., Choroby układu krążenia jako priorytet zdrowia publicznego: Polska, Europa, w: Strzelecki Z., Szymborski J. (red.), Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2015.
  4. Cierniak-Piotrowska M., Marciniak G., Stańczak J., Statystyka zgonów i umieralności z powodu chorób układu krążenia, w: Strzelecki Z., Szymborski J. (red.), Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2015.
  5. Wojtyniak B., Jankowski K., Zdrojewski T., Opolski G., Regional differences in determining cardiovascular diseases as the cause of death in Poland: time for change, "Kardiologia Polska" 2012; 70 (7) 329-340.
  6. Mathers C.D., Ma Fat D., Inoue M., Rao C., Lopez A.D., Counting the dead and what they died from: an assessment of the global status of cause of death data, "Bulletin of the World Health Organization" 2005; 83: 171-177.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-7398
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.15.033.5460
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu