BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieślik Andrzej (University of Warsaw, Poland), Michałek Jan (University of Warsaw, Poland)
Tytuł
Innovations and Export Performance of New EU Member States
Innowacje a eksport nowych państw członkowskich Unii Europejskiej
Źródło
Ekonomista, 2017, nr 5, s. 489-505, tab., bibliogr. 52 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Eksport, Analiza empiryczna, Przedsiębiorstwo
Innovations, Export, Empirical analysis, Enterprises
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F14, O32, P33
streszcz., summ., rez.
The article came into being within the project no. 2015/17/B/HS4/01077 entitled "Innovation activity and export competitiveness in the new EU member countries" financed by the National Science Center (NCN).
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Artykuł analizuje zależność pomiędzy różnymi formami innowacji a eksportem krajów Europy Środkowo-Wschodniej należących do Unii Europejskiej. Analiza nawiązuje do modelu handlu międzynarodowego, który podkreśla znaczenie wydajności dla przedsiębiorstw wchodzących na rynki eksportowe. Autorzy traktują innowacje jako kluczowy czynnik określający poziom wydajności w przedsiębiorstwach i jej wzrost. Miernikami aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw mogą być wydatki na badania i rozwój (B+R) oraz ich efekty, obejmujące różne formy innowacji: produktowych, procesowych (technologicznych), marketingowych, organizacyjnych i menedżerskich. Autorzy próbują określić znaczenie tych czterech form innowacji dla działalności eksportowej przedsiębiorstw. Analiza empiryczna opiera się na modelach probitowych, zastosowanych do zbioru danych mikroekonomicznych BEEPS V obejmującego okres 2011-2014. Wstępne wyniki wskazują, że prawdopodobieństwo podjęcia działalności eksportowej przez firmę zależy od innowacji produktowych, natomiast innowacje marketingowe i menedżerskie nie wydają się mieć istotnego wpływu. Następnie autorzy badają wpływ innowacji na działalność eksportową przedsiębiorstw z uwzględnieniem zmiennych kontrolnych, takich jak: wydajność pracy, wielkość przedsiębiorstwa, udział pracowników produkcyjnych z wykształceniem wyższym, udział kapitału zagranicznego i wykorzystanie licencji zagranicznych. (abstrakt oryginalny)

The paper analyzes the relationship between different forms of innovations and export performance of firms located in Central Eastern European countries, the new member states (NMS) of the European Union (EU). The analytical framework refers to the new trade theory literature based on the model that stresses the importance of firm productivity in entering the export markets. The authors treat innovations as a key factor that determines firm's productivity. The measures of innovative activity of companies can include both spending on R&D as well as its effects, such as different forms of innovation: product, process, marketing, organizational and managerial. The authors try to assess the significance of these four forms of innovations for exports. The empirical analysis is based on the probit models, applied to the BEEPS V firm level data set covering the period 2011-2014. The preliminary results indicate that the probability of exporting is positively related to both product and process innovations, while the marketing and managerial innovations do not seem to affect export performance of firms. Next, the authors analyze the importance of innovations controlling for labor productivity, firm size, the share of university graduates in productive employment, foreign capital participation, and the use of foreign licenses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Atkeson A., Burstein A., Innovation, Firm Dynamics, and International Trade, NBER Working Paper no. 13326, 2007.
 2. Aw B.Y., Roberts M.J., Xu D.Y., R&D Investment, Exporting, and Productivity Dynamics, NBER Working Paper, no. 14670, 2009.
 3. Baily M.N., Gersbach H., Efficiency in Manufacturing and the Need for Global Competition, "Brookings Papers on Economic Activity: Microeconomics" 1995, pp. 307-358.
 4. Basile R., Export Behavior of Italian Manufacturing Firms over the Nineties: the Role of Innovation, "Research Policy" 2001, no. 30, pp. 1185-1201.
 5. Becker S.O., Egger PH., Endogenous Product versus Process Innovation and a Firm 's Propensity to Export, "Empirical Economics" 2013, no. 44, pp. 329-354.
 6. Bernard A., Jensen J.B., Exceptional Export Performance: Cause, Effect, or Both?, "Journal of International Economics" 1999, no. 47, pp. 1-25.
 7. Braunerhjelm P., The Relation between Firm Specific Intangibles and Exports, "Economic Letters" 1996, no. 53, pp. 213-219.
 8. Brodzicki T., Innovation Intensity as a Dnver of Firm's Internationalization Intensity Evidence for Poland, "Ekonomia, Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo" 2016, no. 46, pp. 11-43.
 9. Brodzicki T., Ciołek D., Determinanty działalności eksportowej polskich firm produkcyjnych, "Gospodarka Narodowa" 2016, no. 2.
 10. Caldera A., Innovation and Exporting: Evidence from Spanish Manufacturing Firms, "Review of World Economy" 2010, no. 146, pp. 657-689.
 11. Cassiman B., Martinez-Ros E., Innovation and Exports: Evidence from Spanish Manufacturing, unpublished manuscript, IESE Business School Cohen, 2007.
 12. Cassiman B., Golovko E., Martinez-Ros E., Innovation, Exports and Productivity, "International Journal of Industrial Organization" 2010, no, 28, pp. 372-376.
 13. Cieślik A., Michałek J., Innowacje a działalność eksportowa polskich przedsiębiorstw, "International Business and Global Economy" 2016, no. 2(2), pp. 323-337.
 14. Cieślik A., Michałek J., Szczygielski K., Innovations and Export Performance: Firm-level Evidence from Poland, "Entrepreneurial Business and Economics Review" 2016, no. 4(4), pp. 11-28.
 15. Constantini J.A., Melitz M.J., The Dynamics of Firm-level Adjustment to Trade Liberalization, in: The Organization of Firms in a Global Economy, E. Helpman, D. Marin, T. Verdier (eds), Harvard University Press, Cambridge, MA, 2008.
 16. Damijan J., Kostevc C, Polanec S., From Innovation to Exporting or Vice Versa?, "The World Economy" 2010, no. 33(3), pp. 374-398.
 17. Damijan J.P, Kostevc C, Learning-by-exporting: Continuous Productivity Improvements or Capacity Utilization Effects? Evidence from Slovenian Firms, "Review of World Economics", 2006, no. 142(3), pp. 599-614.
 18. Filipescu D.A., Prashantham S., Criado A., Josep T., Technological Innovation and Exports: Unpacking their Reciprocal Causality, "Journal of International Marketing" 2013, no. (1), pp. 23-38.
 19. De Loecker J., Do Exports Generate Higher Productivity? Evidence from Slovenia, "Journal of International Economics" 2007, no. 73(1), pp. 69-98.
 20. Dollar D., Technological Innovation, Capital Mobility, and the Product Cycle in North-South Trade, "American Economic Review" 1986, no. 76, pp. 177-190.
 21. Ebling G., Janz N., Export and Innovation Activities in the German Service Sector Empirical Evidence at the Firm Level, "ZEW Discussion Paper" no. 99-53, Zentrum fur Europäische Wirtschaftsforschung, Mannheim 1999.
 22. Entorf H., Krader W, Pohlmeier W, Entscheidungen über Innovation, Beschäftigung und Außenhandel: Empirische Ergebnisse eines simultanen Probitansatzes, in: Empirische Wirtschaftsforschung, H. Kräger (ed.), Campus 1988.
 23. European Firms in a Global Economy (EFIGE), The Global Operations of European Firms, The Second EFIGE Policy Report, Bruegel 2010.
 24. Foellmi R., Zweimüller J., Mass Consumption, Exclusion, and Unemployment, University of Zurich IEW Working Paper, 2006, no. 296.
 25. Gkypali A., Rafailidis A., Tsekouras K., "Eurasian Bus Review" 2015, no. 5.
 26. Grossman G.M., Helpman E., Product Development and International Trade, "Journal of Political Economy" 1989, no. 97, pp. 1261-1283.
 27. Grossman G.M., Helpman E., Comparative Advantage and Long-run Growth, "American Economic Review" 1990, no. 80, pp. 796-815.
 28. Grossman G.M., Helpman E., Innovation and Growth in the Global Economy, MIT Press, Cambridge, MA, 1991.
 29. Grossman G.M., Helpman E., Szeidl A., Optimal Integration Strategies for the Multinational Firm, "Journal of International Economics" 2006, no. 70, pp. 216-238.
 30. Hirsch S., Bijaoui I., R&D Intensity and Export Performance: A Micro View, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1985, no. 121, pp. 138-151.
 31. Hopenhayn H.A., Entry, Exit, and Firm Dynamics in Long run Equilibrium, "Econometrica" 1992, no. 60, pp. 1127-1150.
 32. Jensen R., Thursby M.,^4 Decision Theoretic Model of Innovation, Technology Transfer, and Trade, "Review of Economic Studies" 1987, no. 54, pp. 631-647.
 33. Jovanovic B., Selection and the Evolution of Industry, "Econometrica" 1982, no. 50, pp. 649-670.
 34. KPMG, Dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce, 2014, http://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/2014/Dojrzalosc-innowa-cyjna-przedsiebiorstw-w-Polsce-KPMG-2014.pdf
 35. Kumar N., Siddharthan N.S., Technology, Firm Size and Export Behavior in Developing Countries: the Case of Indian Enterprise, "Journal of Development Studies" 1994, no. 32, pp. 288-309.
 36. Lachenmaier S., Wößmann L.W, Does Innovation Cause Exports? Evidence from Exogenous Innovation Impulses and Obstacles using German Micro Data, "Oxford Economic Papers" 2006, no. 58, pp. 317-350.
 37. Mairesse J., Mohnen P., Using Innovation Surveys for Econometric Analysis, in: Hall B.H., Rosenberg N., Economics of Innovations, vol. 2, chapter 26, North-Holland, Amsterdam, 2010.
 38. Martin S., Endogenous Firm Efficiency in a Cournot Principal-agent Model, "Journal of Economic Theory" 1993, no. 59, pp. 445-450.
 39. Melitz M.J., The Impact of Trade on Intra-industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity, "Econometrica" 2003, no. 71, pp. 1695-1725.
 40. Michałek J.J., Śledziewska K., Analiza handlu międzygalęziowego pomiędzy Polską a Unią Europejską, in: Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki gospodarcze, pp. 43-61, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 41. OECD Directorate for Science, Technology and Industry, Economic Analysis and Statistics Division, ISIC Rev. 3, Technology Intensity Definition, 7 July, 2011.
 42. Roper S., Love J.H., Innovation and Export Performance: Evidence from the UK and German Manufacturing Plants, Research Policy 2002, no. 31, pp. 1087-1102.
 43. Schlegelmilch B.B., Crook J.N., Firm-level Determinants of Export Intensity, "Managerial Decision Economics" 1988, no. 9, pp. 291-300.
 44. Segerstrom P.S., Anant T.C.A., Dinopoulos E.,A Schumpeterian Model of the Product Life Cycle, "American Economic Review" 1990, no. 80, pp. 1077-1091.
 45. Spencer B.J., Brander J.A., International R&D Rivalry and Industrial Strategy, "Review of Economic Studies" 1983, no. 50(4), pp. 707-722.
 46. Tybout J., Plant-and Firm-level Evidence on the 'New' Trade Theories, in: E. Kwan Choi, J. Harrigan (eds), Handbook of International Trade, Basil-Blackwell, Oxford 2003.
 47. Van Beveren I., Vandenbussche H., Product and Process Innovation and Firms' Decision to Export, "Journal of Economic Policy Reform" 2010, no. 13(1), pp. 3-24.
 48. Wagner J., Export Performance, Human Capital, and Product Innovation in Germany: a Micro View, "Jahrbuch für Wirtschaftswissenschaften" 1996, no. 47, pp. 40-45.
 49. Wagner J., Exports and Productivity: A Survey of the Evidence from Firm-level Data, "The World Economy" 2007, no. 30(1), pp. 60-82.
 50. Wagner J., International Trade and Firm Performance: a Survey of Empirical Studies Since 2006, "Review of World Economics" 2012, no. 148(2), pp. 235-267.
 51. Wakelin K., Trade and Innovation. Theory and Evidence, Edward Elgar, Cheltenham 1997.
 52. Wakelin K., Innovation and Export Behaviour at the Firm Level, "Research Policy" 1998, no. 26(7-8), pp. 829-41.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu