BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rysz Maria (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie), Szymańska Elżbieta Jadwiga (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zmiany na rynku owoców w Polsce w latach 2010-2015
Polish Fruit Market in 2010-2015 Trends and Changes
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2017, nr 24, s. 155-166, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Owoce, Produkcja owoców, Rynek przetworów owocowo-warzywnych
Fruit, Production of fruits, Fruit and vegetable products market
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem badań było rozpoznanie zmian na rynku owoców w Polsce w latach 2010-2015. Analizy przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z publikacji statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego RP, raportów udostępnionych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, a także innych pozycji literaturowych. W analizowanym okresie nastąpił spadek powierzchni uprawy owoców, co nie przełożyło się na spadek zbiorów, a wręcz na ich wzrost. W zbiorach owoców z drzew dominują jabłka, wiśnie, śliwki, a wśród owoców jagodowych truskawki, maliny oraz porzeczki. Zaobserwowano znaczny wzrost zbioru borówki wysokiej. Na podstawie przeprowadzonych analiz można zauważyć, że wśród Polaków panuje wzrostowa tendencja w spożyciu owoców oraz ich przetworów, a w szczególności produktów wysoko przetworzonych oraz soków. Zbiory w poszczególnych latach uzależnione są w dużym stopniu od warunków atmosferycznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to examine the changes in fruit market in the years 2010 and 2015. The analysis was based on data collected in the statistical publications of the Central Statistical Office of Poland, reports provided by the Institute of Agricultural Economics and Food Economy - National Research Institute, as well as other bibliographic items. It should be noted that, in the study period, there was a decrease in the fruit cultivation branch, which did not result with a drop in the harvest, but an increase. In the fruit harvest dominate apples, cherries, plums, strawberries, raspberries and currants. There was also a significant increase in the harvest of blueberries. It can be seen that there is a growing tendency among Polish people for the consumption of fruits and fruit products, especially processed products and juices. Important is the fact that the fruit harvest in particular years depends heavily on the atmospheric conditions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk G. Zachowania konsumpcyjne i wzorce spożycia, [Consumer behavior and consumption patterns], http://www.ppr.pl/artykul-zachowania-konsumpcyjne-i-wzorce-spozycia-2920-dzial-19.php
 2. Adamczyk G., Wybrane aspekty zachowań konsumpcyjnych i wzorców spożycia żywności w polskich gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych, [Selected Aspects of Consumptive Behaviour and Food Consumption Models in Polish Households in the 1990's], Roczniki AR Poznań. Ekonomia, CCCXLIII, Poznań 2002.
 3. European Fruit Juice Association, Liquid Fruit Market report, AIJN 2016
 4. http://www.power-fruits.eu/
 5. Inteligentny sposób pakowania mrożonych warzyw, ziemniaków i owoców, [The intelligent way to packing of frozen vegetables, potatoes and fruits]. Przemysł fermentacyjny i owocowo - warzywny. 10/2009.
 6. Jąder K., Zmiany w konsumpcji owoców i ich przetworów w Polsce w latach 1998-2012, [Changes in consumption of fruits and their products in Poland between 1998 and 2012], Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 101, z. 3, Warszawa 2014.
 7. Kraciński P., Zbiory i rozdysponowanie produkcji truskawek, malin i porzeczek w Polsce w latach 2001-2012, [Harvest and distribution of strawberries, raspberries and currants in Poland between 2001-2012]. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, T. 101, z. 2, Warszawa 2014.
 8. Kubiak K. Spożycie produktów ogrodniczych w Polsce w latach 1990-1998, [Consumption of horticultural products in Poland between 1990 and1998]. Wyd. COBRO, Warszawa 1999.
 9. Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej [The Pyramid of Healthy Nutrition and Physical Activity] - http://www.izz.waw.pl/pl/zasady-prawidowego-ywienia
 10. Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy, [Fruit and vegetable market - status and prospects, No 41] nr 41, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
 11. Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy, [Fruit and vegetable market - status and prospects No 48] , nr 48, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2016.
 12. Strojewska I., Spożycie owoców, warzyw i ich przetworów w Polsce, [Consumption of fruits, vegetables and their products in Poland]. Biuletyn Informacyjny. Rynek owoców i warzyw, nr 3/2015, Agencji Rynku Rolnego.
 13. Wyniki produkcji roślinnej w 2015 roku, [Results of plant production in 2015], GUS, Warszawa 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu