BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowerski Mieczysław (University of Management and Administration in Zamość, Poland)
Tytuł
Payout Policy of European Companies
Polityka wypłat spółek europejskich
Źródło
Barometr Regionalny, 2017, t. 15, nr 3, s. 11-28, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Spółki, Dywidenda, Wykup akcji własnych
Companies, Dividend, Stock buyback
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G35
streszcz., summ.
Abstrakt
Pomimo wielkiego znaczenia Europy w globalnej gospodarce, stosunkowo niewiele jest publikacji na temat polityki wypłat spółek europejskich. Prowadzone, stosunkowo nieliczne badania polityki wypłat przez spółki europejskie dotyczą różnych państw, grup spółek i okresów, co powoduje duże trudności w porównaniach i formułowaniu właściwych wniosków. Celem pracy jest analiza polityki wypłat spółek europejskich na tle spółek z rynków pozaeuropejskich. Przeprowadzono badania literaturowe oraz własne analizy i wyodrębniono najważniejsze tendencje polityki wypłat spółek europejskich. Spółki europejskie charakteryzują się wyższą niż pozaeuropejskie skłonnością do płacenia dywidend i rosnącą, chociaż zmienną, wartością wypłat, zarówno dywidend jak i nabywania własnych akcji. Spółki europejskie przeznaczają znacznie większą część zysków netto dla akcjonariuszy niż spółki z innych kontynentów przy czym w ostatnich latach obserwuje się tendencję wzrostu stóp wypłat dywidend w Europie. Wysokie stopy dywidend europejskich spółek kompensują niskie oprocentowanie obligacji skarbu państwa i korporacyjnych. (abstrakt oryginalny)

Despite Europe's global importance, very little published research has examined payout policy on this continent. The rather scarce research which has been conducted in this field throughout European companies cover different countries, groups of companies and timeframes, which makes it very difficult to perform comparisons and formulate proper conclusions. The aim of this work is to analyze the payout policy of European companies with comparison to companies outside the European market. Research on the literature has been performed as well as own analyses. The most important tendencies of the European companies' payout policy have been formulated. Companies in Europe have higher propensity to pay dividends than their counterparts outside Europe and increasing, yet still variable, payout values, both dividends and share repurchases. European companies transfer a substantially bigger part of their net profit to their shareholders than their counterparts from the other continents. An increment in the dividend payout ratio in Europe is clearly visible over the last couple of years. High dividend yields of European companies compensate low yields of governments and corporate bonds. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andres, C., A. Betzer, L.C. Da Silva, and M. Goergen. 2009. "Trends in Dividends: Payers and Payouts." In Dividends and Dividend Policy, edited by H.K. Baker, 35-54. Hoboken, N.J.: John Wiley.
 2. Baker, M., and J. Wurgler. 2004a. "Appearing and Disappearing Dividends. The Link to Catering Incentives." Journal of Financial Economics 73 (2): 271-288. doi: 10.1016/j.jfineco.2003.08.001.
 3. Baker, M., and J. Wurgler. 2004b. "A Catering Theory of Dividends." Journal of Finance 59 (3): 1125-1165.
 4. Bancel, F., N. Bhattacharyya, and U.R. Mittoo. 2009. "Cross-Country Determinants of Payout Policy: European Firms." In Dividends and Dividend Policy, edited by H.K. Baker, 71-93. Hoboken, N.J.: John Wiley.
 5. Bhattacharya, S. 1979. "Imperfect Information, Dividend Policy, and the Bird in the Hand Fallacy." Bell Journal of Economics 10 (1): 259-270. doi: 10.2307/3003330.
 6. Black, F., and M. Scholes. 1974. "The Effects of Dividend Yield and Dividend Policy on Common Stock Prices and Returns." Journal of Financial Economics 1 (1): 1-22. doi: 10.1016/0304-405X(74)90006-3.
 7. Cwynar, A., and W. Cwynar. 2007. Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Praktyczna edukacja. Warszawa-Rzeszów: Polska Akademia Rachunkowości; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
 8. Da Silva, L.C., M. Goergen, and L. Renneboog. 2004. Dividend Policy and Corporate Governance. Oxford: Oxford University Press.
 9. Damodaran, A. 2007. Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka. Translated by T. Rzychoń, Onepress VIP. Gliwice: Helion.
 10. DeAngelo, H., L. DeAngelo, and D.J. Skinner. 2004. "Are Dividends Disappearing? Dividend Concentration and the Consolidation of Earnings." Journal of Financial Economics 72 (3): 425-456. doi: 10.1016/S0304-405x(03)00186-7.
 11. DeAngelo, H., L. DeAngelo, and D.J. Skinner. 2009. "Corporate Payout Policy." Foundations and Trends® in Finance 3 (2/3): 95-287. doi: 10.1561/0500000020.
 12. Denis, D., and G. Stepanyan. 2009. "Factors Influencing Dividends." In Dividends and Dividend Policy, edited by H.K. Baker, 55-69. Hoboken, N.J.: John Wiley.
 13. Denis, D.J., and I. Osobov. 2008. "Why Do Firms Pay Dividends? International Evidence on the Determinants of Dividend Policy." Journal of Financial Economics 89 (1): 62-82. doi: 10.1016/j.jfineco.2007.06.006.
 14. Fama, E.F., and K.R. French. 2001. "Disappearing Dividends. Changing Firm Characteristics or Lower Propensity to Pay?" Journal of Financial Economics 60 (1): 3-43.
 15. Farre-Mensa, J., R. Michaely, and M.C. Schmalz. 2014. "Payout Policy." Ross School of Business Paper (1227): 1-116.
 16. Fernandez, P. 2015. Dividends and Share Repurchases. In Valuation and Common Sense, edited by P. Fernandez. economicas.unsa.edu.ar: IESE Business School, University of Navarra.
 17. Ferris, S.P., N. Sen, and H.P. Yui. 2006. "God Save the Queen and Her Dividends: Corporate Payouts in the United Kingdom." Journal of Business 79 (3): 1149-1173. doi: 10.1086/500672.
 18. Floyd, E., N. Li, and D.J. Skinner. 2015. "Payout Policy through the Financial Crisis: the Growth of Repurchases and the Resilience of Dividends." Journal of Financial Economics 118 (2): 299-316. doi: 10.1016/j.jfineco.2015.08.002.
 19. Frankfurter, G.M., and B.G. Wood. 2003. Dividend Policy. Theory and Practice. Amsterdam: Boston; Academic Press.
 20. Grullon, G., and R. Michaely. 2002. "Dividends, Share Repurchases, and the Substitution Hypothesis." Journal of Finance 57 (4): 1649-1684. doi: 10.1111/1540-6261.00474.
 21. Hail, L., A. Tahoun, and C. Wang. 2014. "Dividend Payouts and Information Shocks." Journal of Accounting Research 52 (2): 403-456. doi: 10.1111/1475-679x.12040.
 22. He, W., L.L. Ng, N. Zaiats, and B.H. Zhang. 2017. "Dividend Policy and Earnings Management across Countries." Journal of Corporate Finance 42: 267-286. doi: 10.1016/j.jcorpfin.2016.11.014.
 23. Ijaz, A. 2013. Dividend Payment Behavior of European Listed Firms. Three essays. Doctoral thesis, Université de Grenoble, Grenoble.
 24. Jensen, M.C. 1986. "Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate-Finance, and Takeovers." American Economic Review 76 (2): 323-329.
 25. John, K., and J. Williams. 1985. "Dividends, Dilution, and Taxes - a Signaling Equilibrium." Journal of Finance 40 (4): 1053-1070. doi: 10.2307/2328394.
 26. Julio, B., and D.L. Ikenberry. 2004. "Reappearing Dividends." Journal of Applied Corporate Finance 16 (4): 89-100.
 27. Lintner, J. 1956. "Distribution of Incomes of Corporation Among Dividends, Retained Earnings and Taxes." American Economic Review 46 (2): 97-113.
 28. Miller, L. 2006. The Single Best Investment: Creating Wealth with Dividend Growth. 2nd ed. Bearsville, NY: Print Project.
 29. Miller, M.H., and F. Modigliani. 1961. "Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares." Journal of Business 34 (4): 411-433. doi: 10.1086/294442.
 30. Mueller, D. 1972. "A Life Cycle Theory of the Firm." Journal of Industrial Economics 20 (3): 199-219.
 31. Myers, S.C., and N.S. Majluf. 1984. "Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information That Investors Do Not Have." Journal of Financial Economics 13 (2): 187-221. doi: 10.1016/0304-405x(84)90023-0.
 32. Sakinç, M.E. 2017. "Share Repurchases in Europe. A Value Extraction Analysis." The Academic-Industry Research Network Working Paper (16/2017 May): 1-27.
 33. von Eije, H., and W.L. Megginson. 2008. "Dividends and Share Repurchases in the European Union." Journal of Financial Economics 89 (2): 347-374. doi: 10.1016/j.jfineco.2007.11.002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9398
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu