BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowska Monika (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Efekt stycznia i efekt grudnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
January Effect and December Effect on Warsaw Stock Exchange
Źródło
Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2017, vol. 1(5), s. 17-28, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Giełda papierów wartościowych, Anomalie sezonowe, Efekty kalendarzowe
Stock market, Seasonal anomalies, Calendar effects
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D04, D53, D92
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł opisuje wybrane efekty kalendarzowe występujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - efekt stycznia oraz efekt grudnia. Składa się on z dwóch rozdziałów. Pierwszy rozdział skupia się na ogólnej charakterystyce oraz powstaniu wybranych anomalii. Drugi rozdział stanowi próbę badawczą. Autor ma na celu ukazanie jakie odzwierciedlenie mają efekty kalendarzowe na indeksach WIG, WIG20 oraz mWIG40 na przestrzeni ostatnich lat. (abstrakt oryginalny)

The article describes chosen calendar effects that occur on Stock Exchange in Warsaw - January effect and December effect. It contains two chapters. First part focuses on the general characteristic of chosen seasonal anomalies. The second part contains research sample where the author shows the influence of calendar effe cts on WIG, WIG20 and mWIG40 indices throughout last years. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białek W., 2015, 2016, Rajd św. Mikołaja i efekt stycznia, czyli o cudach na giełdzie, Pieniądze & Inwestycje, grudzień, nr 86; styczeń 2016.
 2. Cheung K.C., Coutts J.A. 1999, The January effect and monthly seasonality in the Hang Seng index: 1985-97.
 3. Darrat A., Li B., Chung R., 2013, On seasonal anomalies: A closer look at Johannesburg stock exchange, "Contemporary Management Research", vol. 9(2).
 4. Fountas S., Segredakis K.N., 2002, Emerging stock markets return seasonalities: the January effect and the tax-loss selling hypothesis, "Applied Financial Economics", vol. 12(4).
 5. Kaźmierska A., 2012, Czy Polska giełda jest efektywna?, "Choice", styczeń, nr 4.
 6. Keller J., 2014, Efekt stycznia na polskim rynku akcji - występowanie I cykliczność, [w:] Ekonomia i Zarządzanie w teorii i praktyce, tom 8, Łódź.
 7. Nesto M., 2012, The Santa Claus Rally: It's Not Make Believe, December 18.
 8. Jagerson J., Hansen W., Did the 'Santa Claus Rally' Come Early?, Investor Place.com
 9. Nippani S. (Ph.D.), Washer K.M. (DBA, CFP®, CFA), Johnson R.R. (Ph.D., CFA, CAIA), 2015, Yes, Virginia, There Is a Santa Claus Rally: Statistical Evidence Supports Higher Returns Globally, "Journal of Financial Planning", March.
 10. Szyszka A., 1999, Efektywność rynku kapitałowego a anomalie w rozkładzie stóp zwrotu w czasie, Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 12.
 11. Wachtel S.B., 1942, Certain observations on seasonal movements in stock prices, "The Journal of Business of the University of Chicago", no. 15(2).
 12. Wyłuda T., 2015, Rajd Świętego Mikołaja - bajka czy rzeczywistość?, portal edukacjagieldowa.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0726
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu