BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepaniak Bartłomiej (Uniwersytet Łódzki), Klim Artur (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Święty Mikołaj rozpoczyna rajd...
Santa Claus Rally is Started
Źródło
Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2017, vol. 1(5), s. 29-39, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Finanse behawioralne, Anomalie sezonowe, Inwestycje
Behavioural finance, Seasonal anomalies, Investment
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D04, D53, D92
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę przedstawienia anomalii na rynkach kapitałowych. Scharakteryzowano psychologiczne aspekty funkcjonowania rynku i działań inwestorów giełdowych. Wykazano wpływ behawioryzmu na ekonomię oraz zależność podejmowanych decyzji od stanów emocjonalnych, jakie odczuwają inwestorzy w momencie kupna czy też sprzedaży danego aktywa. Oczywistym jest założenie, że inwestorzy z dobrym samopoczuciem chętniej podejmują ryzyko zaś w analizach są bardziej optymistyczni, niż ci będący w złym nastroju. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to present anomaly in capital markets. The psychological aspects of the functioning of the market and the actions of stock market investors have been characterized. The influence of behaviorism on the economy and the dependence of the decisions made on the emotional states experienced by investors at the time of purchase or sale of the asset were shown. It is obvious that investors with better well - being are more likely to take risks and in analyzes they are more optimistic than those in bad mood. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., 2001, Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. French K., 1980, Stock Returns and the Weekend Effect, "Journal of Financial Economics", vol. 8.
 3. Geblewicz E., 1993, Co znaczy postępować racjonalnie?,[w:]W. Gabara, Między wiedzą a działaniem. Przesłanki racjonalnego zarządzania, KiW, Warszawa.
 4. Lakonishok J., Smidt S., 1988, Are seasonal anomalies real? A ninety - year perspective, "Review of Financial Studies".
 5. Landmesser J., 2006, Efekt dnia tygodnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Zeszyty Naukowe Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 60.
 6. Mehdian S., Perry M. J., 2002, Anomalies in US equity markets: a Reexamination of the January effect, "Applied Financial Economics", vol. 12, no.2,
 7. Peters E. E., 1997, Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG-Press, Warszawa.
 8. Piontek K., 2000, Efekt dni tygodnia i jego wpływ na wycenę opcji, Finanse, Banki i Ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku, Materiały konferencyjne, Poznań.
 9. Plummer T., 1995, Psychologia rynków finansowych. U źródeł analizy technicznej, Wyd. WIG Press, Warszawa.
 10. Shefrin H., 2000, Beyond greed and fear. Understanding behavioral finance and the psychology of investing, Harvard Business School Press, Boston.
 11. Smirlock M., Starks L., 1986, Day-of-the-Week and Intraday Effects in Stock Returns, "Journal of Financial Economics", September.
 12. Szyszka A., 1999, Efektywność rynku a anomalie w rozkładzie stóp zwrotu w czasie, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 12.
 13. [www1] http://mojafirma.infor.pl/inwestycje/rynek-finansowy/689057,Efekty-kalendarzowe-na-gieldzie.html
 14. [www2] http://sjp.pwn.pl/sjp/anomalia;2550157.html
 15. [www3] http://www.bankier.pl/wiadomosc/Czy-gieldowy-sw-Mikolaj-naprawde-istnieje-7224917.html
 16. [www4] https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Fiszeder/publication/273379703_Testowanie_wystpowania_wybranych_anomalii_kalendarzowych_na_GPW_w_Warsza-wie/links/54ff43c90cf2672e2244f61f.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0726
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu