BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banaszek Mateusz (Uniwersytet Łódzki), Żak Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Bankowość elektroniczna w Polsce - korzyści oraz zagrożenia
E-Banking in Poland - Benefits and Threats
Źródło
Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2017, vol. 2(6), s. 7-20, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Bankowość elektroniczna, Bezpieczeństwo transakcji, Transakcje bezgotówkowe
E-banking, Transaction safety, Non-cash transactions
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G20, G21, G29
streszcz., summ.
Abstrakt
E-banking to powszechna forma korzystania z bankowości przez Polaków. Jej rozwój w Polsce następuje szybko oraz znajduje się na coraz wyższym poziomie. Niestety mimo korzyści wynikających z bankowości elektronicznej, występuje również wiele zagrożeń, które możemy napotkać podczas korzystania z tych usług. Warto się z nimi zapoznać, aby uniknąć w przyszłości rozczarowań wynikających z niewiedzy na temat e-bankingu. (abstrakt oryginalny)

E-banking is a common form of using banking by Poles. Its development in Poland is fast and now it is at an ever higher level. Unfortunately, despite the benefits of electronic banking, there are also many risks that we may encounter when during using these services. It is worth getting acquainted with them in order to avoid future disappointments resulting from ignorance about e-banking. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borcuch A., 2014, Bankowość elektroniczna w Polsce, CeDeWu.
 2. Szpringer W., 2002, E-commerce, e-banking: wyzwania globalizacji, Difin.
 3. Adamiec J., 2009, Bankowość elektroniczna, [w:] D. Grodzka (red.), Społeczeństwo informacyjne, "Studia BAS", nr 3(19).
 4. Chu, 2012, Service quality, customer satisfaction, customer trust, and loyalty in an e-banking context, "Social Behavior and Personality" [0301-2212], vol. 40.
 5. E-banking, 2000, "Financial Executive" [0895-4186] Anonymous, vol. 16.
 6. Faroughian F., 2012, Value and risk in business -to-business e-banking, "Industrial Marketing Management" [0019-8501], vol. 41.
 7. Garczyński D., 2015, Technologiczne aspekty ryzyka operacyjnego w bankach, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", nr 3, t. 2, Bankowość. Bankowość komercyjna i spółdzielcza".
 8. Górka J. H., 2006, Specyfika ryzyka bankowości elektronicznej, Materiały i Studia - Zeszyt nr 205, Warszawa, kwiecień.
 9. Janczyk-Strzała E., 2011, Rozwój i przyszłość bankowości elektronicznej w Polsce, Zeszyt Naukowy nr 25, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.
 10. Kuchciak I., 2012, Mobilna bankowość jako nowoczesny kanał dystrybucji usług bankowych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H", Oeconomia 46/4.
 11. Świtecka B., 2001, Bankowość elektroniczna - implikacje dla rozwoju sektora bankowego w Polsce, [w:] G.W. Kołodko, "Nowa gospodarka" i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 12. Zalewska-Bochenko A., 2014, Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 798.
 13. Zalewska-Bochenko A., 2013, Zabezpieczenie bankowych usług internetowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 797.
 14. Badanie Polaków nt. korzystania z usług bankowych i płatności 2016, 2017, NBP, Styczeń.
 15. Bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe IV kwartał 2014 r., 2014, NetB@nk.
 16. Bezpieczeństwo Finansowe w Bankowości Elektronicznej - Przestępstwa Finansowe Związane z Bankowością Elektroniczną - Poradnik Klienta Usług Finansowych, 2014, KNF, Warszawa.
 17. Wybrane wyniki badania Polaków nt. korzystania z usług bankowych i płatności 2016, NBP
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0726
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu