BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogdański Mikołaj (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Występowanie efektów kalendarzowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
The Presence of Calendar Effects on the Stock Exchange in Warsaw
Źródło
Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2017, vol. 2(6), s. 35-46, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Finanse, Giełda papierów wartościowych, Efekty kalendarzowe
Finance, Stock market, Calendar effects
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D04, D53, D92
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest zweryfikowanie hipotezy mówiącej o tym, że efekty kalendarzowe występują wśród spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i mogą stanowić podstawę strategii inwestycyjnych dających wyższą stopę zwrotu niż portfele rynkowe. W dalszej części artykułu przedstawione zostaną najważniejsze efekty kalendarzowe oraz wybrane wyniki badań tychże anomalii. Następnie zbadane zostaną historyczne stopy zwrotu największych polskich indeksów giełdowych w latach 2006-2015 w podziale na dni tygodnia i miesiące. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to verify the hypothesis that the calendar effects are among the companies listed on the Stock Exchange in Warsaw and may form the basis of investment strategies offering a higher rate of return than portfolios of the market. The rest of this article will be presented the main calendar effects and selected results of these anomalies. Then will explore the historical returns of the largest Polish stock m arket indices in the years 2006-2015 broken down by day of the week and months. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cadsby C. B., Ratner M., 1992, Turn-of-Month and Pre-Holiday Effects on Stock Returns: Some International Evidence, "Journal of Banking and Finance", No. 16.
 2. Czerwonka M., Gorlewski B., 2012, Finanse behawioralne. Zachowania inwestorów i rynku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 3. Fama E. F., 1970, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, "Journal of Finance", No. 25(2).
 4. French K., 1980, Stock returns and the weekend effect, "Journal of Financial Economics".
 5. Gibbons M. R., Hess P., 1981, Day of the Week Effects and Asset Returns, "The Journal of Business", No. 4(54).
 6. Hensel C. R., Sick G., Ziemba W. T., 1994, The Turn of the Month Effect in the S&P 500, "Review of Futures Markets", No. 13.
 7. Hensel C. R., Ziemba W. T., 1996, Investment Results from Exploiting Turn-of-the-Month Effects: Should You Pay Attention to the Turn of the Month?, "Journal of Portfolio Management", No. 22(3).
 8. http://gpwinfostrefa.pl/.
 9. Keim D. B., 1983, Size-Related Anomalies and Stock Return Seasonality: Further Empirical Evidence, "Journal of Financial Economics", N o. 12.
 10. Keller J., 2015, Efekt dni tygodnia w różnych segmentach rynku głównego GPW, [w:] Finanse, Rynki Finansowe, "Ubezpieczenia", nr 74, Szczecin.
 11. Lakonishok J., Smidt S., 1988, Are Seasonal Anomalies Real?: A Ninety Year Perspective, "Review of Financial Studies", No. 1.
 12. Rozeff M.S., Kinney W.R., 1976, Capital Market Seasonality: the Case of Stock Returns, "Journal of Financial Economics", No. 3.
 13. Szyszka A., 1999, Efektywność rynku a anomalie w rozkładzie stóp zwrotu w czasie, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 108.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0726
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu