BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budka Kamila (Uniwersytet Łódzki), Kosiński Dominik (Uniwersytet Łódzki), Sobczak Artur (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Występowanie anomalii kalendarzowych na przykładzie wybranego sektora GPW w Warszawie
The Presence of Anomalies Calendar for a Selected Sector of Warsaw Stock Exchange
Źródło
Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2017, vol. 3(7), s. 7-16, wykr., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Finanse, Giełda papierów wartościowych, Efekty kalendarzowe
Finance, Stock market, Calendar effects
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D04, D53, D92
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem pracy jest określenie jaki wpływ mają anomalie kalendarzowe na zmianę cen akcji spółki działającej w danym sektorze. W pracy postawiono hipotezę, iż anomalie kalendarzowe wywierają znaczny wpływ na stopy zwrotu akcji spółek. Podczas pisania pracy została wykorzystana literatura przedmiotu dotycząca anomalii kalendarzowych. Użyto również artykułów branżowych oraz literatury obcojęzycznej. W części empirycznej wykorzystano dane dotyczące cen akcji spółek podchodzących z Rynku Głównego GPW oraz arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this work is to determine the impact of anomalies on the calendar to change the share price of a company operating in the sector. The study hypothesized that calendar anomalies have a significant impact on the rate of return on shares in companies. When writing the work was used literature concerning anomalies calendar. Featured articles also trade and foreign literature. In the empirical part, the data on the share prices of companies approaching the WSE Main List and the Microsoft Excel spreadsheet. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czerwonka M., Gorlewski B., 2008, Finanse behawioralne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
  2. Durham J. B., 2001, Sensitivity analyses of anomalie in developed Stock markets, ,,Journal of Banking and Finanse", vol. 25, no. 8.
  3. Gajdka J., Walińska E., 1998, Zarządzanie finansowe teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
  4. Peters E., 1997, Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG-Press, Warszawa.
  5. [www1] Strona internetowa Bankier.pl,
  6. [www2] Strona internetowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  7. [www3] Strona internetowa spółki Kernel Holding SA: http://www.kernel.ua/en/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0726
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu