BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gal Monika (Uniwersytet Łódzki), Pyć Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rola kryptowaluty bitcoin na rynku walutowym
The Role of Bitcoin on the Currency Market
Źródło
Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2017, vol. 3(7), s. 17-26, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Bitcoin, Pieniądz elektroniczny, Para korelacyjna, Kryptowaluty
Bitcoin, Electronic money, Correlative pairs, Cryptocurrencies
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D53, F31, F39
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszej pracy próbowano na podstawie kursów czterech badanych walut: złotówki, dolara, euro oraz bitcoin, ocenić, czy informacje o związkach walutowych wpływają na prognozy przyszłych kursów oraz zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego. W pracy podjęto również próbę scharakteryzowania kryptowaluty bitcoin oraz zwrócono uwagę na odmienność porównywalnych walut tradycyjnych i bitcoina oraz ich funkcjonowanie w gospodarce. (abstrakt oryginalny)

In the following work an attempt was made to evaluate whether information on relationships between currencies influences prognoses for the future anddiversifying the investment portfolio. This analysis was based on researching four exchange rate: Polish zloty, US dollar, euro and bitcoin. The work also includes an attempt to describe the cryptocurrency bitcoin with an emphasis on differences between the traditional currencies and bitcoin and their behavior within the economy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bereś H., Bereś K., Zięba J., 2009, Kurs złotego w świetle analizy falkowej, "Gospodarka Narodowa", nr 3.
 2. Bilski J., 2006, Międzynarodowy system walutowy. Kierunki ewolucji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Chisholm A., 2011, Wprowadzenie do międzynarodowych rynków finansowych. Instrumenty, strategie, uczestnicy, Wolters Kluwer, Warszawa.
 4. Dobosz A.,2014, Bitcoin - efemeryda czy solidna przyszłość?, "Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula", nr 3.
 5. http://www.i-slownik.pl/1057,p2p-lub-peer-to-peer-peer-to-peer/.
 6. Kolany K., Kto z kim chodzi na Foreksie, czyli związki par walutowych, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Kto-z-kim-chodzi-na-Foreksie-czyli-zwiazki-par-walutowych-2029121.html [dostęp: 10.03.2017].
 7. Koronacki J., Mielniczuk J., 2006, Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 8. Mazurek J., Czynniki wpływające na kursy walut, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Czynniki-wplywajace-na-kursy-walut-7337577.html [dostęp: 10.03.2017].
 9. Perez K., Urbaniak M., 2013, Bitcoin - wirtualny eksperyment czy waluta przyszłości?, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 4.
 10. Piotrowska A., 2014, Bitcoin a definicja i funkcje pieniądza, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H - Oeconomia", nr 3.
 11. Przyłuska-Schmitt J., 2016, Bitcoin - intrygująca innowacja, "Bank i Kredyt", nr 2.
 12. Richter R., Korelacje na rynku Forex, http://analizy.investio.pl/korelacje-na-rynku-forex [dostęp: 10.03.2017].
 13. Sieroń A., 2013, Czym jest Bitcoin?, "Ekonomia - Wroclaw Economic Review", nr 4. www.stooq.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0726
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu