BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banaszek Mateusz (Uniwersytet Łódzki), Żak Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wpływ rachunku ABC na ocenę działalności przedsiębiorstwa
The Impact of Activity-based Costing on the Assessment of the Business
Źródło
Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2017, vol. 3(7), s. 41-50, bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rachunek kosztów, Rachunek kosztów działań
Business activity, Enterprise management, Cost accounting, Activity Based Costing (ABC)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M40, D24, L29
streszcz., summ.
Abstrakt
Rachunek kosztów działań ABC to często spotykana alternatywa dla tradycyjnych metod kalkulacji używanych przez przedsiębiorców. Jest to jedno z nowocześniejszych rozwiązań kalkulacji kosztów używany do dokładnego rozliczania kosztów pośrednich. Mimo wielu zalet jego zastosowania, posiada również wady. (abstrakt oryginalny)

Activity-based costing is a common alternative to traditional cost calculation methods used by enterpreneurs. This is one of the most modern cost calculation used to accurately calculate indirect costs. Despite its many advantages of using, it owns defects too. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Al.-Omiri M., Drury C., 2007, A Survey of Factors Influencing the Choice of Product Costing Systems in UK Organizations, "Management Accounting Research", No. 18(4).
 2. Biadacz R., Kozak A., 2013, Rola kalkulacji kosztu jednostkowego w podejmowaniu decyzji cenowych w przedsiębiorstwie - analiza przypadku, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej", nr 11.
 3. Bokor Z., 2012, Integrating Logistics Cost Calculation into Production Costing, "Acta Polytechnica Hungarica", Vol. 9, No. 3.
 4. Diel R., Vandeputte J., de Vries G., Stillo J., Wanlin M., Nienhaus A., 2014, Costs of turbuculosis disease in the European Union: a systematic analysis and cost calculation, "European Respiratory Journal", No. 43.
 5. Dylewski M., Filipiak B., Szczypa P., 2010, Budżetowanie w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 6. Emerling I., 2016, Wykorzystanie rachunku kosztów działań do planowania kosztów banku, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu".
 7. Fleurbaey M., Peragine V., 2012, Ex Ante Versus Ex Post Equality of Opportunity, "The London School of Economics and Political Science".
 8. Gabrusewicz T., Marchewka-Bartkowiak K., Wiśniewski M., 2013, Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego, CeDeWu, Warszawa.
 9. Garrison R. H., Noreen E. W., Brewer P. C., 2010, Managerial accounting, "American Accounting Association", Vol. 25, No. 4.
 10. Gmińska R., 2012, Rachunek kosztów logistyki jako narzędzie zarządzania kosztami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 11. Gornowicz M., Romaniuk K., Szczubełek G., 2014, Ekonomika produkcji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.
 12. Janik W., 2012, Zarządzanie operacyjne kosztami, Politechnika Lubelska, Lublin.
 13. Jaruga A., Kabalski P., Szychta A., 2014, Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer Polska SA.
 14. Kaplan R. S., Anderson S. R., 2003, Drive Growth with Customer Profitability Management: How Time-Driven Activity-Based costing Delivers on the Promise of ABC, July.
 15. Kaplan R. S., Anderson S. R., 2004, Tool kit: Time-Driven Activity-Based Costing, "Harvard Businesss Review", November.
 16. Kaplan R. S., Anderson S. R., 2008, Rachunek kosztów działań sterowany czasem, PWN, Warszawa.
 17. Kaplan R. S., Cooper R., 1991, Profit priorities from Activity-Based Costing, "Harvard Business Review", May-June.
 18. Kaplan R. S., Cooper R., 2002, Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 19. Klimiuk Z., 2008, Jaką funkcję pełni rachunek kosztów w przedsiębiorstwie, "Biuletyn Rachunkowości", nr 5.
 20. Kubacka M., 2011, Kalkulacja kosztu wytworzenia jako istotny element efektywnego zarządzania kosztami produkcji, "E-Biuletyn Koła Naukowego Controllingu i Rachunkowości Zarządczej", Rzeszów.
 21. Kuchciak I., 2013, Kreowanie świadomości finansowej wyzwaniem konkurencyjności w niesprzyjającym otoczeniu, ZiF, tom 4, cz. 4.
 22. Kuraś Z., 2010, Zarządzanie kosztami w nowoczesnym przedsiębiorstwie, "Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość", tom VII, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk.
 23. Matuła M., 2010, Rachunek kosztów działań jako metoda optymalizacji przedsiębiorstwa ABC, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 24. Mielcarek J., 2008, Teoretyczne podstawy rachunku kosztów działań i zasobów - koncepcji ABC i ABM, Wydawnictwo Contact, Poznań.
 25. Nita B., 2008, Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Oficyna Wolters Kluwers, Kraków.
 26. Nowak E., 2011, Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 27. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., 2004, Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 28. Nowak E., Wierzbiński M., 2010, Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 29. Nóżka A., 2007, Rozwój rachunku kosztów działań, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", nr 41, Lublin.
 30. Okoń J., 2014, Zastosowanie rachunku kosztów działań w zarządzaniu portfelem produktów, "Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 190, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 31. Olejko K., 2005, Elementarne problemy związane z procesem implementacji systemu rachunku kosztów działań, "Studia Ekonomiczne/Akademia Ekonomiczna w Katowicach", nr 33, Katowice.
 32. Piosik A., 2016, Zasady rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 33. Skarżyńska A., 2012, Rachunek kosztów działań - nowe spojrzenie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB Warszawa.
 34. Sobańska I., 2010, Aspekty rozwoju rachunku kosztów w praktyce, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 56, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 35. Sojak S., 2012, Analiza progu rentowności, "Rachunkowość", nr 10, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 36. Świderska G. K., 2016, Ryzyko gospodarcze przy nieprawidłowej wycenie produktów, "Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie", nr 23, t. 2.
 37. Vollmuth H. J., 2007, Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie., Placet, Warszawa.
 38. Witkowski K., 2007, Jak w praktyce wykorzystywać wyniki analiz Activity Based Costing, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 3.
 39. Wnuk-Pel T., 2006, Rachunek kosztów działań, CH Beck, Warszawa.
 40. Wnuk-Pel T., 2011, Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 41. Wroński P., 2005, Nowoczesne metody rachunku kosztów w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 42. Wroński P., 2009, Rozwój rachunku kosztów - od Activity Based Costing do Time-Driven ABC, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H", vol. XLIII 18, Lublin.
 43. Wyrębek H., 2011, Znaczenie metody ABC w doskonaleniu jakości zarządzania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Administracja i Zarządzanie", nr 15.
 44. Ząbek S., Kuchta D., 2011, Wdrożenie rachunku kosztów działań w zakładach opieki zdrowotnej - możliwości i ograniczenia, "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management", vol. 39.
 45. Zieliński T., 2007, "As Easy As ABC" Rachunek kosztów działań prosty jak abecadło, Infor.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0726
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu