BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bierecki Dominik
Tytuł
Członkostwo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej w świetle nowych regulacji prawnych
Membership in Credit Unions (SKOK) under new law regulations
Źródło
Pieniądze i Więź, 2012, nr 4(57), s. 137-143
Słowa kluczowe
Spółdzielczość, Kasy spółdzielcze, Członkowie spółdzielni, Prawo spółdzielcze
Cooperative movement, Credit unions, Cooperative members, Cooperative law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, która weszła w życie 27 października 2012 r., wprowadziła nowe regulacje prawne odnośnie stosunku członkostwa w SKOK. Ustawa poszerzyła krąg podmiotów posiadających legitymację prawną do nabycia członkostwa w spółdzielczej kasie, umożliwiając uzyskanie członkostwa osobom prawnym. Ma to istotny wpływ na najbardziej charakterystyczny element stosunku członkostwa w SKOK - więź o charakterze zawodowym lub organizacyjnym. (abstrakt oryginalny)

The Credit Union Act of 5th of November 2009 which took effect on the 27th of October 2012 th interposed new regulations on membership in Credit Unions. The act allows legal persons to gain membership in Credit Unions. This has an essential effect on the most characteristic element of membership in Credit Unions - the occupational or organizational bond. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Banaszczyk Z., System prawa prywatnego, t. 1, Prawo cywilne, część ogólna, Warszawa 2012.
  2. Jedliński A., Członkostwo w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, Warszawa 2002.
  3. Jedliński A., Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe - zarys systemowego ujęcia, Sopot 2002.
  4. Kowalczuk R., Podstawy psychologii, socjologii i organizacji pracy, Warszawa 1975.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7513
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu