BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cárdenas Oscar (Catholic University of Valparaiso), Valencia Alejandra (Catholic University of Valparaiso), Montt Cecilia (Catholic University of Valparaiso)
Tytuł
Congestion Minimization Through Sustainable Traffic Management : a Micro-Simulation Approach
Minimalizacja zjawiska kongestii poprzez zrównoważone zarządzanie ruchem ulicznym : mikrosymulacja
Minimalisierung der Erscheinung von Verkehrsstaus durch Nachhaltiges Management des Strassenverkehrs : eine Mikro-Simulation
Źródło
LogForum, 2018, vol. 14, nr 1, s. 21-31, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Transport publiczny, Ruch drogowy, Zarządzanie ruchem drogowym, Emisja zanieczyszczeń, Symulacja
Public transport, Road traffic, Road traffic management, Pollution emission, Simulation
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Kongestia to obecnie poważny i często występujący problem w wielu krajach. Zagadnienie poddane analizie w prezentowanej pracy dotyczy zarządzanie ruchem ulicznym połączenia komunikacyjnego dwóch dużych miast w Chile. Miasta te są z sobą połączone nadbrzeżną drogą, gdzie często obserwuje się zjawisko kongestii. Sytuacja ta wpływa na niezadowolenie mieszkańców tych miast i ma negatywny wpływ zarówno w wymiarze ekonomicznym jak i środowiskowym. Celem pracy jest stworzenie propozycji systemu transportu drogowego w oparciu o przedstawione studium przypadku.
Metody: W celu minimalizacji negatywnym skutków kongestii w analizowanym przypadku, została wykonana mikrosymulacja przy użyciu VISSIM. Otrzymany model, uwzględniając zarówno infrastrukturę jak i jej użytkowników, pokazuje wpływ różnych zachowań tych uczestników ruchu na kongestię.
Wyniki: W trakcie przeprowadzanych badań, obliczano również emisję CO2. To pozwoliło na określenie strategii minimalizacji kongestii równocześnie redukujących emitowanych zanieczyszczeń. Wybrane strategie zostały przetestowane dla realnych scenariuszy i są w stanie rozwiązać pewne problemy zarządzania ruchem oraz optymalizować średni czas przejazdu.
Wnioski: Zaproponowano model, strategie i obrazujące je studium przypadku dla rozwiązywania problemu kongestii. Zaproponowano również dalszej kierunki pożądanych badań. (abstrakt oryginalny)

Background: The congestion is a serious and often occurring problem in many countries. In present paper the management of a high circulation road connecting two mainstream cities in Chile is tackled. The cities are connected through a coastal road and is permanently under congestion effects. This situation leads to much discontent in the users and negatively impacts both economically and environmentally as well. The aim of this paper was to create a proposal of solution of road transportation system based on a provided case study.
Methods: To minimize the impact of congestion in this problem setting, a micro-simulation is performed in VISSIM. This model, incorporates the road and its users and represents their driving behavior and its impact on congestion.
Results: Throughout the experiments conducted, the emissions of CO2 are calculated; this allowed to define a set of congestion minimization strategies that also reduce emissions. These strategies were validated under a set of real-world scenarios and were able to solve a set of specific road management problems and optimize average travel time for users.
Conclusions: The model, the strategies and a case study are introduced and discussed to solve the problem of congestion, also, future research directions are given. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Backfrieder Ch., Ostermayer G., Mecklenbräuker Ch.F., 2017. Increased Traffic Flow Through Node-Based Bottleneck Prediction and V2X Communication. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 18, 2, 349-363, https://doi.org/10.1109/TITS.2016.2573292
 2. Barbosa S.B., Ferreira M.G.G., Nickel E.M., Cruz J.A., Forcellini F.A., Garcia J., Guerra J.B.S.O., 2017. Multi-criteria analysis model to evaluate transport systems: An application in Florianópolis, Brazil. Transportation Research Part A: Policy and Practice , 96, 1-13. https://doi.org/10.1016/j.tra.2016.11.019
 3. Camus C., 2014. Analysis of the Theory and Practice on Measures to Grant Priorities to Public Transportation. Report to apply the title of Engineer in Civil Works, Los Andes University.
 4. Daniels M.J., Harmon L.K., Vese Jr. R., Park M., Brayley R.E., 2018. Spatial dynamics of tour bus transport within urban destinations. Tourism Management, 64, 129-141. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.08.007
 5. Davidsson P., Hajinasab B., Holmgren J., Jevinger A., Persson J.A., 2016. The Fourth Wave of Digitalization and Public Transport: Opportunities and Challenges, Sustainability 2016, 8(12), 1248; https://doi.org/10.3390/su8121248
 6. Fernández R., Elements of the Theory of Traffic, 2008 pp. 40 - 42 - 150 - 153.
 7. Gibson J., R. Fernández, 1996. Effect of a signalized intersection downstream on the capacity of a bus stop with multiple places. Engineering Notes. 19(4), 31-40.
 8. MIDEPLAN. 2009. Recommendations for the Design of the Urban Traffic Space, REDEVU. Santiago, Chile.
 9. SECTU, 1988. Methodology Urban Traffic Projects. MIDEPLAN. Santiago, Chile.
 10. SERVIU, 2013. Engineering Design, Improvement of Traffic Node España Ave./Pelle, Commune of Valparaiso 3rd Edition. Valparaíso, Chile.
 11. TCRP, 1996. Guidelines for the Location and Design of Bus Stops. Report 19. Texas Transportation Institute. NATIONAL ACADEMY PRESS. Washington, D.C.
 12. TCRP, 2003. Transit Capacity and Quality of Service Manual, 2nd edition. Report 100. Transportation Research Board. Washington, D.C.
 13. Thompson I., 2007. Buses on Segregated Roads. New Society, 212. ISSN:0251-3552.
 14. TRB, 2000. Highway Capacity Manual. Special Report 209. Washington, DCTransportation Research Board.
 15. VISSIM PTV, 2015. User Manual Vissim 7.0. Germany.
 16. Wiedemann R. 1974. Simulation des Verkehrsflusses [Traffic flow simulation] Schriftenreihe des Instituts für Verkehrswesen, 8, Universität (TH) Karlsruhe.
 17. Wiedemann R., Reiter U., 1992. Microscopic Traffic Simulation: The Simulation System MISSION, Background and Actual State. Proj. ICARUS Final Report Brussels, CEC 2.
 18. Xu X., Chen A., Chao Y., 2016. A review of sustainable network design for road networks. KSCE Journal of Civil Engineering; Seoul. 20, 3, 1084-1098. https://doi.org/10.1007/s12205-016-1729-1
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2018.260
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu