BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hentschel Bernd (BERLINOXX Projektzentrum Logistiknetzwerke), Górski Karol (Poznan School of Logistics)
Tytuł
Design Ideas of Removable Vehicle Racking Container in Logistics of Transport of Passenger Cars
Koncepcje projektowe kontenerów z mobilnymi stojakami w logistyce transportu samochodów osobowych
Removable Vehicle Racking Container (RVRC) für die Automobillogistik
Źródło
LogForum, 2018, vol. 14, nr 1, s. 43-50, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Transport, Przewozy kontenerowe, Samochody osobowe
Transport, Container transport, Motor cars
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: W praktyce transportowej stosuje się obecnie różnego rodzaju rozwiązania konstrukcyjne stelaży i pojemników służących do przewozu w znormalizowanych kontenerach samochodów osobowych w transporcie morskim i lądowym. Producenci tego typu rozwiązań oferują obecnie kontenery, przy pomocy których można przewozić do 5 sztuk samochodów osobowych w jednym pojemniku kontenerowym, nie zawsze jednak wykorzystujących optymalnie wolną przestrzeń ładunkową. Dlatego trwają szukania koncepcji jeszcze lepszego wykorzystania przestrzeni ładunkowej kontenerów, a także udoskonalania rozwiązań już istniejących.
Metody: Na podstawie przeglądu literaturowego dokonano analizy aktualnie znajdujących się w użyciu sposób mocowania i transportu samochodów osobowych w kontenerach.
Wyniki: W oparciu o uzyskane wyniki opracowano pożądane kierunki dalszych prac rozwoju innowacyjnych koncepcji transportowych, uwzględniających dwa podstawowe wymogi: użyteczność dla transportu morskiego i drogowego oraz przy pewnych warunkach również lotniczego oraz drugi postulat, polegający na możliwości integracji specjalistycznych stojaków o zmiennych gabarytach z danym kontenerem oraz ich operacyjnego przystosowywania do przestrzeni ładunkowej określonych typów kontenerów.
Wnioski: Na potrzeby logistyki morskiego transportu samochodów osobowych zaproponowano koncepcje systemu kontenerowego w oparciu o kontener 40-stopowy z możliwością jego rozciągnięcia do wielkości kontenera 53-stopowego przy jednoczesnym zwiększeniu możliwości transportu samochodów osobowych z czterech do pięciu, a nawet sześciu sztuk w jednym kontenerze. (abstrakt oryginalny)

Background: There are many construction types of racks used for transport of passenger cars in standardized containers for sea and land transport. The producers of such solutions offer at present containers, which enable the transport of up to five passenger cars in one container but not always the loading space of the container is used in optimal way. Therefore researches are undertaken aiming to find solutions enabling even better use of free loading space of containers as well as to improve already existing solutions.
Methods: The analysis of already existing and used solutions of methods of fastening and transport of passenger cars in containers was conducted based on literature review.
Results: Based on obtained results, the desirable directions of further developing researches of innovative transport concepts were elaborated. They included two main requirements: utility for sea and land transport and in some conditions also for air transport, and the second postulate consisting in the possibility of the integration of specialized racks of changeable dimensions with the given container and their operational adaptation to the loading space of specific types of containers.
Conclusions: The concept of container system for sea transport of passenger cars was proposed. This idea is based on 40' container with ability to enlarge to the dimensions of 53' container and simultaneously to increase the number of transported passenger cars from four to five or even six ones in one container. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agiannopoulos G., 2004. The application of information and communication technologies in transport. European Journal of Operational Research, 152, 2, 302-320. https://doi.org/10.1016/S0377-2217(03)00026-2
 2. All-terrain vehicle shipping package US Patent 7,152,749, 2006, Google Patents US 7152749 B2
 3. Buxton I., 1978. Cargo Access Equipment for Merchant Ships, Springer US.
 4. Cargo container handling system, US Patent 5624225 A
 5. Jia J., 2007. Investigations of Vehicle Securing without Lashings for Ro-Ro Ships. Journal of Maritine Science ad Technology. 12, 1, 43-57. https://doi.org/10.1007/s00773-006-0240-7
 6. Lai K.H., 2004. Service Capability and Performance of Logistics Service Providers. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 40, 5, 385-399. https://doi.org/10.1016/j.tre.2004.01.002
 7. Niestrój K., Świtała M., 2015. The impact of innovativeness of logistics service providers on their relationships with customers. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 8, 2-10.
 8. Rack system for a vehicle. US Patent 6,237,824,2001, Google Patents US 6237824 B1
 9. Roll-on/Roll-off Ships Stowage and Securing of Vehicles. Code of Practice. Maritime and Coast Guard Agency. Third Edition 2003.
 10. System and method of rapid model vehicle construction, US Patent 8713774 B2
 11. Vehicles for transportation and display of articles of merchandise, Google Patents US 5310209 A
 12. Wagner S.J. 2008. Innovation Management in the German Transportation Industry. Journal of Business Logistics, 29, 2, 215-231. https://doi.org/10.1002/j.2158-1592.2008.tb00093.x
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2018.209
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu