BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Asmussen Jesper N. (Aalborg University Copenhagen, Denmark), Kristensen Jesper (Aalborg University Copenhagen, Denmark), Wæhrens Brian V. (Aalborg University Copenhagen, Denmark)
Tytuł
Outsourcing of Production : the Valuation of Volume Flexibiltiy in Decision-Making
Outsourcing produkcji : szacowanie elastyczności w procesie podejmowanie decyzji
Outsourcing in der Produktion : die Einschätzung von Flexibilität im Prozess des Entscheidungstreffens
Źródło
LogForum, 2018, vol. 14, nr 1, s. 73-83, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja, Outsourcing, Proces podejmowania decyzji
Production, Outsourcing, Decision making process
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Outsourcing pozostaje głównym mechanizmem poprawy funkcjonowania łańcucha dostaw, przy szacowaniu elastyczności jako głównym mierniku oceny. Niemniej, proces podejmowania decyzji odnośnie outsourcingu jest głównie skupiony na estymacjach kosztów statycznym, podczas gdy szacowanie elastyczności podlega ocenie wartości zarządzania, a co jest z tym związane, ryzykiem estymacji błędów. Prezentowana praca przedstawia ocenę wyceny elastyczności procesu podejmowania decyzji w sprawach dotyczących outsourcingu.
Metody: Poddano analizie cztery decyzji podjęte prze OEM przy występującej sezonowości, wzrostu oraz spadu w celu określenia istotności oszacowania podejmowanych decyzji z punktu widzenia elastyczności. Analizę tą wykonano przy zastosowaniu połączenia modelu zintegrowanego programowania liniowego dla planowania taktycznego. Model ten obejmuje planowanie produkcji, zarządzanie zasobami oraz inwestowania kapitałem przy uwzględnieniu ograniczeń w łańcuchu dostaw, co oznacza uwzględnianie wpływu zarówno pozytywnych jak i negatywnych efektów outsourcingu produkcji na oszacowanie elastyczności. Połączenie tego modelu z wiedzą dotyczącą prawidłowego funkcjonowania procesu produkcyjnego pozwoliło na skwantyfikowanie elastyczności. Otrzymane wyniki posłużyły do analizy porównawczej podjętych decyzji.
Wyniki: Zwiększanie estymacji istniejących kosztów statycznych z wartością elastyczności nie wyjaśnia błędów systematycznych estymacji. Niemniej jednak wyniki sugerują, że wartość elastyczności ilości jest zależna od sytuacji i średnio porównywalna z kosztem bezpośrednim robocizny.
Wnioski: Otrzymane wyniki wskazują na istotność dokładnej i precyzyjnej wyceny wartościowej elastyczności ilości w outsourcingowej produkcji w ujęciu kosztowym. (abstrakt oryginalny)

Background: Outsourcing remains a central mechanism for improving manufacturing supply chains, with volume flexibility being a frequently targeted objective. However, outsourcing decision-making remains focused on static cost estimations, while the value of volume flexibility is subject to managerial valuation, thus imposing a risk of estimation errors. This paper tests whether decision-makers systematically under- or overvalue volume flexibility when deciding on outsourcing.
Methods: Four outsourcing decision made by an OEM operating with seasonality and boom and bust cycles are analyzed to assess if decision-makers' intrinsic valuation of volume flexibility is biased. This was done by utilizing a previously developed mixed integer linear programming model for tactical planning. The model jointly considers production planning, workforce adjustments and capital investment, while respecting upstream supplier constraints, thereby encompassing both positive and negative effects of production outsourcing on volume flexibility. Combining the model with detailed knowledge of how the production system would be impacted, enabled a quantification of the value from volume flexibility, which could then be compared to the decisions made.
Results: Augmenting existing static cost estimations with the value of flexibility did not reveal systematic estimation errors. However, the results suggest that the value of volume flexibility is situational, and on average comparable to direct labor cost.
Conclusions: The results emphasize the importance of accurately and case-specific valuation of volume flexibility in cost-driven production outsourcing. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abraham K., Taylor S. 1996. Firms' Use of Outside Contractors: Theory and Evidence. Journal of Labour Economics, 14(3), 394-424. http://dx.doi.org/0.1086/209816
 2. Asmussen J., Kristensen J., Wæhrens B., 2017. The Link Between Supply Chain Design Decision-Making and Supply Chain Complexity. In: H. Lödding, R. Riedel, K. Thoben, G. von Cieminski, D. Kiritsis (Ed.), Advances in Production Management Systems. The Path to Intelligent, Collaborative and Sustainable Manufacturing. APMS 2017. 514, 11-19. Springer, Cham. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-66926-7_2
 3. Asmussen J., Steger-Jensen K., Kristensen J., Wæhrens B., 2017. Integrated Capacity and Productionplanning: Including supply chain flexibility and capital investments. NOFOMA. Lund.
 4. Avanzi B., Bicer I., de Treville S., Trigeorgis L., 2013. Real options at the interface of finance and operations: exploiting embedded supply-chain real options to gain competitiveness. The European Journal of Finance, 17(7-8), 760-778. http://dx.doi.org/10.1080/1351847X.2012.681792
 5. Bansal S., Moritz B., 2015. Perceived versus actualvalue of product substitution flexibility: An experimental investigation. Journal of Operations Management, 38, 56-70. http://dx.doi.org/10.1016/j.jom.2015.08.001
 6. Chang D., Kuo Y., Chen T., 2008. Productivity measurement of the manufacturing process for outsourcing decisions: the case of a Taiwanese printed circuit board manufacturer. International Journal of Production Research, 46(24), 6981-6995. http://dx.doi.org/10.1080/00207540701429934
 7. Christopher M., Holweg M., 2011. Supply Chain 2.0: managing supply chains in the era of turbulence. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 41(1), 63-82. http://dx.doi.org/10.1108/09600031111101439
 8. Dolgui A., Proth J.-M., 2013. Outsourcing: definitions and analysis. International Journal of Production Research, 51(23-24), 6769-6777. http://dx.doi.org/10.1080/00207543.2013.855338
 9. Ferreira J., Prokopets L., 2009. Does offshoring still make sense? Supply Chain Management Review, 13(1), 20-27.
 10. Goyal M., Netessine S., 2011. Volume flexibility, product flexibility, or both: the role of demand correlation and product substitution. Manufacturing and Service Operations Management, 13(2), 180-193.
 11. Gray J., Skowronski K., Esenduran G., Rungtusanatham J., 2013. The reshoring phenomenon: what supply chain academics ought to know and should do. Journal of Supply Chain Management, 49(2), 27-33. http://dx.doi.org/10.1111/jscm.12012
 12. Gylling M., Heikkilä J., Jussila K., Saarinen M., 2015. Making decisions on offshore outsourcing and backshoring: A case study in the bicycle industry. International Journal of Production Economics, 162, 92-100. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.01.006
 13. Jack E., Raturi A., 2002. Sources of volume flexibility and their impact on performance. Journal of Operations Management, 20, 519-548. http://dx.doi.org/10.1016/S0272-6963(01)00079-1
 14. Jack E., Raturi A., 2003. Measuring and comparing volume flexibility in the capital goods industry. Production and operations management, 12(4), 480-501. http://dx.doi.org/10.1111/j.1937-5956.2003.tb00216.x
 15. Khouja M., 1998. An aggregate production planning framework for the evaluation of volume flexibility. Production Planning & Control, 9(2), 127-137. http://dx.doi.org/10.1080/095372898234343
 16. Koste L., Malhotra M., 1999. A theoretical framework for analyzing the dimensions of manufacturing flexibility. Journal of Operations Management, 18(1), 75-93. http://dx.doi.org/10.1016/S0272-6963(99)00010-8
 17. Kumar S., Kopitzke K., 2008. A practitioner's decision model for the total cost of outsourcing and application to China, Mexico, and the United States. Journal of Busines Logistics, 29(2), 107-139. http://dx.doi.org/10.1002/j.2158-1592.2008.tb00089.x
 18. Larsen M., Manning S., Pedersen T., 2013. Uncovering the hidden costs of offshoring: The interplay of complexity, organizational design, and experience. Strategic Management Journal, 34(5), 533-552. http://dx.doi.org/10.1002/smj.2023
 19. Manuj I., Sahin F., 2011. A model of supply chain and supply chain decision-making complexity. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 41(5), 511-549. http://dx.doi.org/10.1108/09600031111138844
 20. Marshall D., Ambrose E., McIvor R., Lamming R., 2015. Self-interest or the greater good How political and rational dynamics influence the outsourcing process. International Journal of Operations & Production Management, 35(4), 547-576. http://dx.doi.org/10.1108/IJOPM-03-2013-0124
 21. Niranjan T., Rao S., Sengupta S., Wagner S., 2014. Existence and extent of operations and supply management departmental thought worlds: an empirical study. Journal of Supply Chain Management, 50(4), 76-95.
 22. Ronen B., Spector Y., 1992. Managing system constraints: a cost/utilization approach. The International Journal Of Production Research, 30(9), 2045-2061. http://dx.doi.org/10.1080/00207549208948137
 23. Scherrer-Rathje M., Deflorin P., Anand G., 2014. Manufacturing flexibility through outsourcing: effects of contingencies. International Journal of Operations & Production Management, 34(9), 1210-1242. http://dx.doi.org/10.1108/IJOPM-01-2012-0033
 24. Sethi A., Sethi S., 1990. Flexibility in manufacturing: A survey. International journal of flexible manufacturing systems, 2(4), 289-328. http://dx.doi.org/10.1007/BF00186471
 25. Slack N., 1983. Flexibility as a Manufacturing Objective. International Journal of Operations & Production Management, 3(3). http://dx.doi.org/10.1108/eb054696
 26. Swafford P., Ghosh S., Murthy N., 2006. The antecendts of supply chain agility of a firm: Scale development and model testing. Journal of Operations Management, 24(2), 170-188. http://dx.doi.org/10.1016/j.jom.2005.05.002
 27. Upton D., 1994. The management of manufacturing flexibility. California management review, 36(2), 72-89. http://dx.doi.org/10.2307/41165745
 28. Walter M., Sommer-Dittrich T., Zimmermann J., 2011. Evaluating volume flexibility instruments by design-of experiments methods. International Journal Of Production Research, 49(6), 1731-1752. http://dx.doi.org/10.1080/00207541003604869
 29. Wang E., Chen Y., Wang W., Su T., 2010. Analysis of outsourcing cost-effectiveness using a linear programming model with fuzzy multiple goals. International Journal of Production Research, 48(2), 501-523. http://dx.doi.org/10.1080/00207540903175046
 30. Ward P., Bickford D., Leong G., 1996. Configurations of manufacturing strategy, business strategy, environment and structure. Journal of Management, 22(4), 597-626. http://dx.doi.org/10.1016/S0149-2063(96)90026-4
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2018.263
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu