BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Okuda Ayako (Tokyo University of Science, Japan), Ishigaki Aya (Tokyo University of Science, Japan), Yamada Tetsuo (The University of Electro-Communications, Japan), Gupta Surendra M. (Northeastern University, USA)
Tytuł
Inventory Management in a Manufacturing-remanufacturing System with Cannibalization and Stochastic Returns
Zarządzanie zapasem w systemie produkcyjnym przy występowaniu kanibalizacji i zwrotów stochastycznych
Bestandsführung Innerhalb eines Produktionssystems Angesichts des Auftretens von Kannibalisation und Stochastischen Rücklieferungen
Źródło
LogForum, 2018, vol. 14, nr 1, s. 113-125, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie łańcuchem dostaw, Zarządzanie zapasami, Efektywność ekonomiczna
Supply Chain Management (SCM), Inventory management, Economic efficiency
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
This research was partially supported by the Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), KAKENHI, Grant-in-Aid for Scientific Research (B) JP26282082 from 2014 to 2017, and Grant-in-Aid for Scientific Research (C) JP16K01262 from 2016 to 2019.
Abstrakt
Wstęp: System produkcyjny odzyskiwania zużytego sprzętu jest bardzo pożądany z punktu widzenia ochrony środowiska. Aby jednak stworzyć ten system w pełni zrównoważony, należy wziąć pod uwagę nie tylko aspekty ekologiczne ale także ekonomiczne. Przy sprzedaży używanych produktów w cenach niższych aniżeli wyroby nowe, wielkość rynku zbytu może ulec zwiększeniu a firmy są w stanie osiągnąć wyższe zyski. Jednak istnieje niebezpieczeństwo pojawienia się efektu kanibalizacji, czyli zjawiska nabywania przez klientów produktów używanych zamiast nowych. Celem pracy było opracowanie modelu produkcyjnego uwzględniającego tej efekty jak również cykl życia produktu.
Metody: W oparciu o wcześniejsze został opracowany model popytu uwzględniający efekt kanibalizacji przy użyciu modela Bassa. Określenie popytu w zależności od ceny produktu następowało poprzez zastosowanie funkcji popytu rosnącej przy malejącej cenie produktu. Równolegle, przypisując odpowiedni okres każdemu produktowi, uwzględniono różny czas odtworzenia, specyficzny dla każdego z produktów.
Wyniki: Zaproponowany model został przedstawiony w przykładach numerycznych. Ich wyniki wskazują na wpływ ceny odzyskanych produktów, wskaźnik kanibalizacja oraz okresu odtworzeniowego na całkowity zysk uzyskany w opracowanym modelu.
Wnioski: Zaproponowano produkcyjny model odzysku zużytego sprzętu uwzględniający efekt kanibalizacji przy użyciu modelu popytu ze zmienną niezależną w postaci ceny produktu. Wykryto efekt kanibalizacji na całkowity zysk oraz istotność ceny i okresu odtworzenia zużytych produktów. Dodatkowo, poprzez zróżnicowanie okresu odtworzenia dla różnych produktów wykazano potrzebę sprzedaży odzyskiwanych produktów. (abstrakt oryginalny)

Background: The design of a remanufacturing system that recovers sold products for reprocessing is needed to meet Japan's environmental objectives. However, to establish closed-loop supply chains for sustainability, it is necessary to consider not only environmental factors but also economic efficiency. Selling remanufactured products at prices lower than new products, may expand market sizes and allow a firm to accrue higher profits. However, a cannibalization effect will occur in which consumers who would have purchased new products, instead purchase remanufactured products at lower prices. The purpose of this study is to design a manufacturing-remanufacturing system in consideration of the cannibalization effect. Furthermore, we evaluate the system including cycle of a product by using the use period of products.
Methods: Based on a previous study, we develop a demand model with cannibalization effect using the Bass model. We deal with the demand affected by the different prices of products by introducing a demand function that increases as the price of products decreases. Moreover, by giving the use period of each product, we consider the case that the recovery period of each product is different.
Results: In numerical examples, a manufacturing-remanufacturing system using the proposed model is evaluated. The numerical results clarify the influence of the price of remanufactured products, cannibalization rate, and introduction timing of remanufactured products on total profit and remanufacturing rate of our system.
Conclusions: This manufacturing-remanufacturing system revealed the influence of cannibalization effect on total profit and the importance of price and the timing of introduction of remanufactured products. In addition, by using the use period of each product, fluctuation in the quantity of reusable products can also be taken into consideration. It is shown that it is necessary to sell remanufactured products according to product recovery. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atasu A., Sarvary M., Van Wassenhove L.N., 2008. Remanufacturing as a marketing strategy, Management Science, 54(10), 1731-1746, http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.1080.0893.
 2. Bass F. M., 1969, A new product growth for model consumer durables, Management Science, 15(5), 215-227, http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.15.5.215.
 3. Golińska P., 2014. The lean approach for improvement of the sustainability of a remanufacturing process, Scientific Journal of Logistics, 10(3), 285-293.
 4. Gupta S.M., 2013. Reverse supply chains: issues and analysis, CRC Press.
 5. Ilgin M.A., Gupta S.M., 2010. Environmentally conscious manufacturing and product recovery (ECMPRO): A review of the state of the art, Journal of Environmental Management, 91, 563-591, http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.09.037.
 6. Kurugan A., Gupta S.M., 1998. A multiechelon inventory system with returns, Computers and Industrial Engineering, 35(1-2), 145-148, http://dx.doi.org/10.1016/S0360-8352(98)00041-2.
 7. Mahadevan B., Pyke D.F., Fleischmann M., 2003. Periodic review, push inventory policies for remanufacturing, European Journal of Operational Research, 151(3), 536-551, http://dx.doi.org/10.1016/S0377-2217(02)00627-6.
 8. Matsumoto M., 2010. Requirements and cases of remanufacturing businesses, Journal of the Japan Society for Precision Engineering, 76(3), 261-263, http://dx.doi.org/10.2493/jjspe.76.261, (in Japanese).
 9. Mitra S., 2009. Analysis of a two-echelon inventory system with returns, Omega, 37(1), 106-115, http://dx.doi.org/10.1016/j.omega.2006.10.002.
 10. Mitra S., 2012. Inventory management in a two-echelon closed-loop supply chain with correlated demands and returns, Computers and Industrial Engineering, 62(4), 870-879, http://dx.doi.org/10.1016/j.cie.2011.12.008.
 11. Nanasawa T., Kainuma Y., 2017. Quantifying the cannibalization effect of hybrid manufacturing/remanufacturing system in closed-loop supply chain, The 24th CIRP Conference on Life Cycle Engineering, Japan, 201-205, http://dx.doi.org/10.1016/j.procir.2017.03.134.
 12. Ovchinnikov A., 2011. Revenue and cost management for remanufactured products, Production and Operation Management, 20(6), 824-840, http://dx.doi.org/10.1111/j.1937-5956.2010.01214.x.
 13. Rai B., Singh N., 2006. Customer-rush near warranty expiration limit and nonparametric hazard rate estimation from known mileage accumulation rates, IEEE Transactions on Reliability, 55(3), 480-489, http://dx.doi.org/10.1109/TR.2006.879648.
 14. Ricoh, http://www.ricoh.co.jp/, (05/02/2017).
 15. Souza G.C., 2013. Closed-loop supply chains: A critical review, and future research, Decision Science, 44(1), 53-80, http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-5915.2012.00394.x.
 16. Takahashi K., Doi Y., Hirotani D., Morikawa K., 2012. An adaptive pull strategy for remanufacturing systems, Journal of Intelligent Manufacturing, 25(4), 629-645, http://dx.doi.org/10.1007/s10845-012-0710-1
 17. Umeda Y., Kondoh S., Sugino T., 2007. Proposal of "marginal reuse rate" for evaluating reusability of products, Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers, 73(725), 339-346, (in Japanese).
 18. Yamada T., 2012. Designs and challenges in closed-loop and low carbon supply chains for sustainability, Japan Society for Information and Management, 33(1), 94-100, http://dx.doi.org/10.20627/jsim.33.1_94,(in Japanese).
 19. Zhou L., Naim M.M., Disney S.M., 2017. The impact of product returns and remanufacturing uncertainties on the dynamic performance of a multi-echelon closed-loop supply chain, International Journal of Production Economics, 183, 487-502, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.07.021
 20. Zhou L., Gupta S.M., Kinoshita Y., Yamada T., 2017. Pricing decision models for remanufactured short-life cycle technology products with generation consideration, The 24th CIRP Conference on Life Cycle Engineering, Japan, 195-200, http://dx.doi.org/10.1016/j.procir.2016.11.208.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2018.265
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu