BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trocka Małgorzata (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
Tytuł
Ujęcie informacji o kapitale intelektualnym w sprawozdaniach przedsiębiorstw sektora informatycznego
Information About Intellectual Capital in the Reports of It Sector Enterprises
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 321-331, tab., rys., bibl.16 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Kapitał intelektualny, Sprawozdawczość finansowa
Accounting, Intellectual capital, Financial reporting
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M41
streszcz., summ.
Abstrakt
Rolą rachunkowości jest dostarczanie informacji o stanach i procesach zachodzących w organizacji. W dobie gospodarki opartej na wiedzy wyzwaniem jest ujęcie w jej systemie również informacji o charakterze niematerialnym. Celem opracowania jest niekazanie znaczenia problematyki informacji dotyczących kapitału intelektualnego oraz ich ujęcia w sprawozdaniach finansowych i raportach biznesowych, w szczególności z punktu widzenia przedsiębiorstw sektora informatycznego. W artykule posłużono się analizą literatury przedmiotu oraz badaniem danych empirycznych pochodzących ze sprawozdań oraz stron internetowych spółek indeksu WIG-informatyka.(abstrakt oryginalny)

The role of accounting is to provide information about the conditions and processes in the organization. In the era of knowledge-based economy challenge it is to recognition in the system, the information of an intangible nature. The aim of the study is to show the importance of the issue of information on intellectual capital and its recognition in the financial statements and business reports, particularly from the point of view of IT corporate sector. The article was used analysis of literature and the study of empirical data derived from reports and websites companies index WIG-informatics.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dobija, D. (2004). Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Warszawa: Wyd. WSPiZ im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.
 2. Dobija, D., Rosolińska, A. (2008). Pomiar i wycena zasobów wiedzy. [W:] D. Jemielnik, A.K. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą (s. 246-301). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 3. Dudycz, T. (2005). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 4. Edvisson, L., Malone, M. (2001). Kapitał intelektualny. Warszawa: PWN.
 5. Jarugowa, A., Fijałkowska, J. (2002). Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka. Gdańsk: ODDK.
 6. Kasiewicz, S., Rogowski, W. (2006). Koncepcja zarządzania kapitałem intelektualnym. [W:] R. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy (s. 78-114). Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 7. Łukasiewicz, G. (2015). Zakres i skutki raportowania kapitału intelektualnego we współczesnych organizacjach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 386, 134-150.
 8. Michalak, J. (2012). Kapitał intelektualny - trendy w pomiarze, prezentacji i badaniach. [W:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), Współczesne nurty badawcze w rachunkowości (s. 151-177). Łódź: Wyd. UŁ.
 9. Mroziewski, M. (2008). Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju. Warszawa: Difin.
 10. Rogowski, W. (2006a). Kapitał intelektualny jako generator nowych czynników konkurencyjności. [W:] R. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy (s. 62-77). Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 11. Rogowski W. (2006b). Raportowanie o kapitale intelektualnym interesariuszom zewnętrznym. [W:] R. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy (s. 168-195). Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 12. Sopińska, A. (2005). Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. [W:] P. Wachowiak (red.), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa (s. 43-50). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 13. Trocka, M. (2011). Korzyści i problemy dotyczące wdrożenia koncepcji sprawozdania z kapitału intelektualnego. [W:] J. Gierusz, T. Martyniuk (red.), Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. Gdańsk: Fundacja Rozwoju UG.
 14. Urbanek, G. (2008). Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 15. Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047.
 16. Zygmański, T. (2016). Wycena kapitału intelektualnego a prezentacja w sprawozdaniach finansowych na przykładzie wybranych spółek przemysłu metalowego w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 268.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-29
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu