BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rojek Konrad
Tytuł
Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej Polski
International Competitiveness of National Economy of Poland
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2017, nr 2 (57), s. 19-39, tab., rys., bibliogr. s. 38
Słowa kluczowe
Konkurencyjność międzynarodowa, Gospodarka, Konkurencyjność gospodarki
International competitiveness, Economy, Economy competitiveness
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W artykule przedstawiono pojęcie i rodzaje międzynarodowej konkurencyjności. Ukazano dotychczasową międzynarodową pozycję oraz zdolność konkurencyjną polskiej gospodarki. Zaprezentowano odniesienia do innych krajów. W analizie wykorzystano mierniki i raporty międzynarodowej konkurencyjności. (abstrakt oryginalny)

The article presents the concept and types of international competitiveness. It shows current international position and competitive capacity of the Polish economy. It presents reference made to other countries. Indicators of and reports on international competitiveness are used in the analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieńkowski W., Bossak J., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna gospodarki i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa 2004.
 2. Bossak J., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania międzynarodowej zdolności konkurencyjnej gospodarki Japonii, "Monografie i Opracowania", Nr 153, SGPiS, Warszawa 1984.
 3. GUS, Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2016, Warszawa 2017.
 4. GUS, Produkt krajowy brutto w 2016 r. Szacunek wstępny, Warszawa 2017.
 5. Hyman Development Report - http://hdr.undp.org [dostęp: 31.01.2017].
 6. Misala J., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna i międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Politechnika Radomska, Radom 2007.
 7. Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 8. OECD - https://data.oecd.org [dostęp: 31.01.2017].
 9. Raport, The Global Innovation Index - https://www.globalinnovationindex.org [dostęp 31.01.2017].
 10. Światowe Forum Ekonomiczne, https://www.weforum.org [dostęp: 01.02.2017].
 11. The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum, Geneva 2017.
 12. The Heritage Foundation - http://www.heritage.org [dostęp: 30.01.2017].
 13. Trading economics - http://pl.tradingeconomics.com [dostęp: 30.01.2017].
 14. Urząd patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Raport roczny 2015, Warszawa 2016.
 15. Weresa M., Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań, SGH, Warszawa 2008.
 16. World integreted trade solution - http://wits.worldbank.org [dostęp: 31.01.2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu