BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Sławomir
Tytuł
Kondycja gospodarstw domowych : IV kwartał 2017
Źródło
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2017, nr 101, 28 s., wykr., tab., aneks
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Budżet gospodarstwa domowego, Oszczędności, Bezrobocie
Households, Budgets of households, Savings, Unemployment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W IV kwartale 2017 r. nastroje polskich gospodarstw domowych uległy poprawie. Wartość wskaźnika kondycji gospodarstw domowych IRG SGH (IRGKGD) wzrosła o 5,3 pkt i jest najwyższa w historii badania (tj. od 1996 r.). Wzrost wskaźnika jest skutkiem zwiększenia się wartości wszystkich jego składowych. Bardzo optymistycznie gospodarstwa domowe oceniają przyszłość całej gospodarki; opinie w tym zakresie uległy znaczącej poprawie. Obawy przed bezrobociem są na niskim poziomie, rośnie zdolność społeczeństwa do oszczędzania, a gospodarstwa domowe planują zwiększać swoje oszczędności. Należy więc oczekiwać, że wysoka dynamika konsumpcji prywatnej zostanie utrzymana.(fragment tekstu)

In October 2017, the moods of Polish households improved and are at record high levels. The value of the IRG SGH Household Condition Indicator (IRGKGD) is the highest in the history of the study (since 1996). Its value has improved by 5.3 pp. The IRGKGD index has increased due to the improvement of all its components. Very optimistically households assess the future in the area of the whole economy, opinions in this respect have significantly improved. Fears of unemployment are also low. In the study, we also register the growing ability of the society to save and the households plan to increase their savings.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-3768
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu