BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czechowska-Derkacz Beata (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Newsowy charakter artykułów o nauce w polskich tygodnikach opinii
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2017, vol. 16, nr 39, s. 115-133, tab., bibliogr. 13 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Wizerunek naukowca w mediach
Słowa kluczowe
Pracownicy naukowi, Nauka, Media
Academic staff, Science, Media
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Przedstawienie sposobów prezentacji problematyki naukowej w mediach (na przykładzie tygodników opinii), które wpływają na newsowy charakter komunikowania o nauce. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Prześledzenie, co wpływa na newsowość naukowych przekazów w mediach. Do badania wyselekcjonowano 371 artykułów z obszaru nauki, które ukazały się w tygodnikach "Newsweek", "Polityka", Wprost" i "wSieci" w 2016 r. Artykuły zostały poddane analizie zawartości oraz badaniom ilościowym (frekwencyjność haseł związanych z nauką). PROCES WYWODU: Wywód składa się z trzech części. Celem pierwszej jest ukazanie najczęściej występującej tematyki artykułów prezentujących zagadnienia naukowe oraz najliczniej reprezentowanych w nich dyscyplin i dziedzin naukowych. W drugiej części dokonano autorskiej kategoryzacji sposobów komunikowania o nauce, a część trzecia skupia się na przedstawieniu newsowych aspektów konstruowania artykułów. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: W artykułach dedykowanych tematyce naukowej najczęściej pojawiają się zagadnienia kontrowersyjne, głównie z zakresu nauk biologicznych, medycyny, nauk humanistycznych i społecznych. Widać interdyscyplinarne prezentowanie zagadnień, które dobierane są pod kątem odkryć unikalnych oraz zjawisk nietypowych, podkreślanych poprzez zwracające uwagę, często sensacyjne, tytuły i lidy. Naukowcy najczęściej występują w pozytywnym kontekście w roli ekspertów i autorytetów. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Newsowy charakter artykułów o nauce w tygodnikach opinii wpisuje się w sensacyjność współczesnego przekazu medialnego, ale pozwala także na popularyzację trudnych naukowych zagadnień. Zasadne wydaje się silniejsze zaangażowanie zawodowych komunikatorów oraz samych naukowców w kształtowanie naukowej agenda setting, ponieważ media w przypadku popularyzowania nauki i kształtowania wizerunku naukowców mają do odegrania bardzo ważną, pozytywną rolę.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The aim of this research is to demonstrate various ways of presenting research issues in the media (taking examples from weekly magazines), which influence news releases relating to research topics. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main research issue is to undertake research into what influences the newsworthiness of scientific/scholarly communications in the media. A selection was made of 371 articles relating to academic issues. These appeared in Newsweek, Polityka, Wprost, and w Sieci in 2016. The articles were subjected to qualitative analysis (content analysis) and quantitative analysis (the frequency of the occurrence of terms associated with research subjects). THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The argument is in three parts. The aim of the first is to show the range of topics that most frequently occurs in articles presenting scientific/scholarly issues, and the disciplines and fields of science and scholarship that are most frequently represented in them. The second part presents an original categorization of ways of communicating information about research subjects. The third part concentrates on presenting ways of constructing articles in news releases. RESEARCH RESULTS: In articles dealing with research topics, controversial issues appear most frequently, above all those drawn from the biological sciences and from medicine, but also from the humanities and the social sciences. The interdisciplinary presentation of academic issues stands out. These issues are selected because of they involve original discoveries and unusual phenomena. This is underlined by often sensational titles and headers that draw readers' attention. Scientists and scholars most frequently appear in a positive light as experts and authorities in their fields. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The newsworthy character of articles on research-related subjects in weekly magazines, on one hand, is part of the sensational nature of contemporary media content, but, on the other, it also makes it possible to popularize difficult research issues. It is essential for professional communicators to become more involved in this matter, and for scientists and scholars to set an agenda relating to science/scholarship. This is because the media have a very important and positive role to play in popularizing science and scholarship and in shaping the image of scientists and scholars.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauer, Z. (2009). Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia, teoria, praktyka. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 2. Biniewicz, J. (2010). Mediatyzacja dyskursu naukowego. W: M. Graszewicz i J. Jastrzębski (red.), Teorie komunikacji mediów. T. 2. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut, 189-198.
 3. Biniewicz, J. (2016). Mediatyzacja dyskursu naukowego w polskich tygodnikach opinii. W: E. Żyrek-Horodyska i M. Hodalska (red.), Komunikowanie o nauce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 95-112.
 4. Czechowska-Derkacz, B. i Łosiewicz, M. (2015). Uczelnie w medialnym kryzysie - dychotomiczny obraz naukowca i uczelni wyższej w mediach. Naukowy Przegląd Dziennikarski, 4, 42-61.
 5. Czechowska-Derkacz, B. i Zimnak, M. (red.). (2015). Rzecznik prasowy. Oczekiwania i możliwości. Perspektywa teoretyczna i praktyczna. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 6. Lis, T., Skowroński, K. i Ziomecki, M. (2002). ABC dziennikarstwa. Warszawa: Wydawnictwo Axel Springer Polska.
 7. Łosiewicz, M. i Czechowska-Derkacz, B. (2016). Funkcjonowanie dualizmu wizerunkowego polskich naukowców w przekazach medialnych. W: E. Żyrek-Horodyska i M. Hodalska (red.), Komunikowanie o nauce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 195-212.
 8. Narożna, D. (2016). Naukowiec ekspert jako element kształtowania wizerunku uczelni w mediach. Casus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W: E. Żyrek-Horodyska i M. Hodalska (red.), Komunikowanie o nauce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 157-166.
 9. Pisarek, W. (red.). (2006). Słownik terminologii medialnej. Kraków: Wydawnictwo Universitas.
 10. Ryłko-Kurpiewska, A. i Gustowski, W. (2016). Naukowiec, uczony, badacz. Ocena wizerunku profesji w świetle badań opinii publicznej i wybranych tekstów prezentowanych w polskich mediach. W: E. Żyrek-Horodyska i M. Hodalska (red.), Komunikowanie o nauce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 141-156.
 11. The role of the spokesperson as a proffesional communicator. (2016). W: M. Łosiewicz, A. Ryłko-Kurpiewska, K. Bałandynowicz-Panfil, B. Czechowska-Derkacz i K. Walotek-Ściańska (red.). Identity and image in media communications. Gdańsk: Wydawnictwo Novae Res.
 12. Wojtak, M. (2010). Styl dziennikarstwa prasowego w perspektywie dyskursywnej. W: M. Bogołębska i M. Worsowicz (red.), Styl - dyskurs - media. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 81-92.
 13. Żyrek-Horodyska i E., Hodalska, M. (red.). (2016). Komunikowanie o nauce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2017.163907
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu