BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanowska-Hirsch Agnieszka (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Tendencje w rozwoju polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych kierowanych do sektora usług
Trends in Polish Foreign Direct Investment Targeted at the Service Sector
Źródło
International Business and Global Economy, 2017, nr 36, s. 144-156, bibliogr. 33 poz.
Biznes Międzynarodowy w Gospodarce Globalnej
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Optymalizacja podatkowa, Sektor usług
Direct investments, Foreign investment, Tax optimization, Services sector
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F21, F23
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wyników analizy zmierzającej do zidentyfikowania głównych tendencji rozwoju polskich BIZ kierowanych do sektora usług, a w szczególności zmian strukturalnych w obrębie tych inwestycji oraz wykorzystania BIZ przez polskie przedsiębiorstwa w celu optymalizacji obciążeń fiskalnych. Badania przeprowadzono głównie w oparciu o dane statystyczne NBP, Eurostatu i UNCTAD. Z badań wynika, że znaczenie sektora usług dla aktywności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw jest obecnie duże, co pozostaje w zgodzie z trendami światowymi. W strukturze branżowej tych inwestycji dominuje działalność holdingów, co jednocześnie przy ich geograficznym skoncentrowaniu w centrach finansowych jednoznacznie wskazuje na cel tej aktywności, którym jest wykorzystanie międzynarodowych mechanizmów optymalizacji podatkowej. Zjawisko to nie dotyczy tylko polskich przedsiębiorstw znajdujących się pod kontrolą kapitału zagranicznego, ale także podmiotów kontrolowanych przez rezydentów. Nasilenie procesu optymalizacji fiskalnej dzięki wykorzystaniu podmiotów bezpośredniego inwestowania zauważalne jest zwłaszcza w ostatnich kilku latach. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to examine the trends in Polish FDI targeted at the service sector, paying particular attention to the structural changes within the FDI and their deployment for tax optimisation. The research was based on statistical data from Narodowy Bank Polski (Central Bank of Poland), EUROSTAT, and UNCTAD. The research shows the growing importance of the service sector in Polish FDI. This is consistent with general FDI trends. The industry structure of Polish FDI is dominated by holding companies geographically concentrated in offshore financial centres. This indicates that the aim of their activities is to use transnational mechanisms to optimise the tax burden. This phenomenon applies to Polish companies controlled by both foreign and domestic capital. An intensification of the process of fiscal optimisation by use of offshore subsidiary companies has been particularly noticeable in recent years. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dunning J.H., 1981, Explaining the International Direct Investment Position of Countries. Towards a Dynamic or Development Approach, Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 117.
 2. Dunning J.H., 1986, The investment development cycle revisited, Weltwirtschaftliches Archiv, vol. 122.
 3. Dunning J.H., Narula R., 2002, The Investment Development Path Revisited, [w:] J.H. Dunning, Theories and Paradigms of International Business Activity. The Selected Essays of John H. Dunning, Edward Elgar, Cheltenham, UK - Northampton, MA.
 4. Eurostat, European direct invesments, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [dostęp: 25.03.2017].
 5. Gereffi G., Fernandez-Stark K., 2010, The Offshore Services Global Value Chain, Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University.
 6. Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., 2009, Poland's Investment Development Path. In search of a synthesis, International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, vol. 2, no. 2.
 7. Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., 2010a, Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe. The IDB trajectories of selected countries, The Poznań University of Economics Review, vol. 10, no. 1.
 8. Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., 2010b, Investment development paths of Central European Countries. A comparative analysis, Argumenta Oeconomica, vol. 1, no. 24.
 9. Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., 2012, Emerging Profiles of Polish Outward Foreign Direct Investment, Journal of East-West Business, vol. 18.
 10. Nawrot R.A., 2014, Międzynarodowa optymalizacja podatkowa, Difin, Warszawa.
 11. NBP, 2007, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2006 roku, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 12. NBP, 2008a, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2004 roku. Aneks statystyczny, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 13. NBP, 2008b, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2005 roku. Aneks statystyczny, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 14. NBP, 2008c, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2007 roku, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 15. NBP, 2009a, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w latach 1996-2002. Aneks statystyczny, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 16. NBP, 2009b, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2003 roku. Aneks statystyczny, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 17. NBP, 2009c, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2008 roku, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 18. NBP, 2010a, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2009 roku. Aneks statystyczny, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 19. NBP, 2010b, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą - 2010, http://www.nbp.pl/home.aspx7f =/publikacje/pib/pib.html [dostęp: 30.03.2017].
 20. NBP, 2011, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą - 2011, http://www.nbp.pl/home.aspx7f =/publikacje/pib/pib.html [dostęp: 30.03.2017].
 21. NBP, 2012, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą - 2012, http://www.nbp.pl/home.aspx7f =/publikacje/pib/pib.html [dostęp: 30.03.2017].
 22. NBP, 2013, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą - 2013, http://www.nbp.pl/home.aspx7f =/publikacje/pib/pib.html [dostęp: 30.03.2017].
 23. NBP, 2014, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą - 2014, http://www.nbp.pl/home.aspx7f =/publikacje/pib/pib.html [dostęp: 30.03.2017].
 24. NBP, 2015, Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą - 2015, http://www.nbp.pl/home.aspx7f =/publikacje/pib/pib.html [dostęp: 30.03.2017].
 25. Radło M.-J., Sass M., 2012, Outward Foreign Direct Investments and Emerging Multinationals from Central and Eastern Europe. The Case of Visegrad Countries, Eastern European Economics, vol. 50, no. 2.
 26. UNCTAD, 1994, Liberalizing International Transactions in Services. A Handbook, UN, New York - Geneva.
 27. UNCTAD, 2002, Unctad Handbook of Statistics 2002, UN, New York - Geneva.
 28. UNCTAD, 2004, World Investment Report 2004. The Shift Towards Services, UN, New York - Geneva.
 29. UNCTAD, 2009a, World Investment Report 2009. Transnational Corporations, Agricultural Production and Development, UN, New York - Geneva.
 30. UNCTAD, 2009b, Unctad Handbook of Statistics 2009, UN, New York - Geneva.
 31. UNCTAD, 2014, Unctad Handbook of Statistics 2014, UN, New York - Geneva.
 32. UNCTAD, 2015, World Investment Report 2015. Reforming International Investment Governance, UN, New York - Geneva.
 33. WTO, 2005, World Trade Report. Exploring the links between trade, standards and the WTO, WTO.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-6102
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/23539496IB.17.010.7458
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu