BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudła Janusz (Uniwersytet Warszawski), Walczyk Konrad (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Analiza modelowa wpływu narzędzi fiskalnych na czas poświęcany dzieciom
The Impact of Fiscal Factors on the Time Spent with Children : a Model Analysis
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2017, vol. 1, t. 327, s. 147-166, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Wychowanie, Dzieci, Polityka fiskalna, Modele ekonometryczne
Education, Children, Fiscal policy, Econometric models
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D1, H21, J10
summ., streszcz., Artykuł sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu numer 2012/07/B/HS4/03254
Abstrakt
Instrumenty fiskalne mogą wpływać nie tylko na dzietność, ale także na ilość czasu spędzanego przez rodziców z dziećmi. To z kolei ma pośredni wpływ na akumulację kapitału ludzkiego w społeczeństwie. W niniejszej pracy, za pomocą modelu ekonomicznego, określono wpływ czynników fiskalnych na czas poświęcany dzieciom. Wnioski opierają się na analizie symulacyjnej statyki porównawczej modelu maksymalizacji użyteczności, skalibrowanego dla danych rzeczywistych. Uzyskane wyniki wskazują na odmienną reakcję rodzin z dwójką dzieci w porównaniu z rodzinami posiadającymi tylko jedno dziecko w przypadku dopłat do liczby dzieci. Oznacza to, że niektóre instrumenty fiskalne mogą oddziaływać w odmienny sposób na różne rodzaje rodzin, utrudniając realizację założonych celów polityki społecznej. Uzyskane wyniki wskazują, że instrumenty fiskalne zwiększające zamożność rodzin, zwiększają również ilość czasu poświęcanego dzieciom. (abstrakt oryginalny)

Fiscal incentives affect not only fertility, but also the amount of time spent by parents with adolescent children (so called attention). As a consequence the latter can have an indirect impact on the accumulation of human capital in society. Therefore in the paper we apply an economic model of "myopic" parents to analyze the impact of fiscal parameters on time spent for growing up children. The conclusions are based on the simulation in comparative statics calibrated to the actual data. The result indicates that the reaction of families with two children on the children subsidy differs to the reaction of families having only one child. It indicates that some fiscal instruments are vulnerable to the number of children in families, hindering the objectives of social policy focused on human capital accumulation. The fiscal instruments increasing affluence of families stimulate the amount of time spent with children. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Angrist D., Evans W.N., Rosenzweig R., Wolpin K.I. (1998), Children and their parents' labor supply: Evidence from exogenous variation in family size, "American Economic Review", vol. 88, no. 3, s. 450-477.
 2. Becker G. (1960), An economic analysis of fertility, [w:] Demographic and economic change in developed countries, a conference of the universities, New York: Columbia University Press, s. 209-240.
 3. Becker G., Lewis H. (1973), On the Interaction between the quantity and the quality of children, "Journal of Political Economy", vol. 81, no. 2, s. S279-S288.
 4. Becker G., Tomes N. (1976), Child endowments and the quantity and quality of children, "Journal of Political Economy", vol. 84, no. 4, s. S143-S162.
 5. Bobrowicz B. (2007), Alokacja czasu wewnątrz gospodarstwa domowego. Dystrybucja obowiązków domowych i opiekuńczych, [w:] I. Kotowska, U. Sztanderska, I. Wóycicka (red.), Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 6. Budżety gospodarstw domowych w 2014 r., (2015), GUS, Warszawa.
 7. Ciecieląg J. (2003), Koszty utrzymania dzieci w Polsce, niepublikowana praca doktorska, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 8. Cigno A. (1986), Fertility and the tax benefit system: A reconsideration of the theory of family taxation, "The Economic Journal", vol. 86, s. 1035-1051.
 9. Cigno A. (2001), Comparative advantage, observability and the optimal tax treatment of families with children, "International Tax and Public Finance", vol. 8, s. 455-470.
 10. Cigno A., Pettini A. (2002), Taxing family size and subsidizing child-specific commodities?, "Journal of Public Economics", vol. 85, s. 75-90.
 11. Cremer H., Dellis A., Pestieau P. (2003), Family size and optimal income taxation, "Population Economics", vol. 16, s. 37-54.
 12. De Tray D. (1973), Child quality and the demand for children, "Journal of Political Economy", vol. 81, no. 2, s. S70-S95.
 13. Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2014) (2015), GUS, Warszawa.
 14. Espenshade T.J., Guzman J.C., Westoff C.F. (2003), The surprising global variation in replacement fertility, "Population Research and Policy Review", vol. 22, no. 5, s. 575-583.
 15. Eurostat (2014), http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=tableinit=1plugin=1language=enpcode=tsdde220 [dostęp: 15.04.2016].
 16. Kögel T. (2004), Did the association between fertility and female employment within OECD countries really change its sign?, "Journal of Population Economics", vol. 17, no. 1, s. 45-65.
 17. Kudła J. (2014), The impact of fiscal instruments on fertility: A synthesis of the economic theory, "Journal of Economics and Management", vol. 18, s. 13-24.
 18. Laroque G., Salanié B. (2004), Fertility and financial incentives in France, "CESifo Economic Studies", vol. 50, no. 3, s. 423-450.
 19. Mirrlees J. (1972), Population policy and the taxation of family size, "Journal of Public Economics", vol. 1, s. 169-198.
 20. Werding, M. (2014). Children are costly, but raising them may pay: The economic approach to fertility, "Demographic Research", vol. 30, s. 253-276.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.327.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu