BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flisikowski Karol (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Przestrzenne podejście do analizy międzysektorowej mobilności płac oraz zatrudnienia
A Spatial Approach to Intersectoral Labor and Wage Mobility
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2017, vol. 1, t. 327, s. 129-146, tab., bibliogr. 67 poz.
Słowa kluczowe
Mobilność dochodowa, Mobilność siły roboczej, Nierówności płacowe, Estymacja, Autokorelacja przestrzenna
Income mobility, Labour force mobility, Wage disparities, Estimation, Spatial autocorrelation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J21, J62
summ., streszcz.
Abstrakt
Głównym celem opracowania jest przedstawienie możliwości zastosowania macierzy sąsiedztwa, opartej na odległości ekonomicznej, w prowadzonych przez autora analizach wiążących międzysektorową mobilność płac oraz zatrudnienia. Obliczenia odległości ekonomicznej oparto na poziomie PKB, natomiast w modelu przestrzennym wykorzystano dane dotyczące ich wybranych determinant, np. wskaźnika nierówności płacowych, przeciętnego poziomu płac, stopy bezrobocia, miernika instytucjonalizmu. Przekrój czasowy analizy uzyskano dzięki zastosowaniu mierników mobilności bazujących na macierzy prawdopodobieństw przejść oszacowanych z użyciem procesów Markowa dla danych zagregowanych. Z uwagi na dostępność jednorodnych, wysoce zagregowanych (do poziomu sektora) danych jedynie dla lat 1994-2010 ograniczono się do przeprowadzenia analizy wyłącznie dla 19 wybranych krajów OECD. (abstrakt oryginalny)

The article presents the problem of the application of spatial weight matrix based on economic distance in spatial analysis of the intersectoral mobility of labor and wage. The spatial weight matrix expresses potential spatial interactions between the researched regions and forms a basis for further construction of spatial econometric model. Calculations of economic distance were based on the level of chosen measure of labor or wage mobility (respectively), whereas in the spatial model data of their chosen determinants were used (such as the level of unemployment, the average earnings, the level of institutionalism, the index of wage or income inequality). Wide time spectrum of the analysis was obtained thanks to the measure of mobility based on a transition probability matrix estimated with the use of the analysis of Markov processes for aggregated data. Because of the availability of homogeneous, highly aggregated sectoral data only for the period 1994-2010, the analyses were performed for 19 selected OECD countries. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abraham K.G., Katz L.F. (1986), Cyclical unemployment: Sectoral shifts or aggregate disturbances?, "Journal of Political Economy", vol. 94, no. 3, s. 507-522.
 2. Aghion P., Blanchard O. (1994), Growth, inequality and globalization: theory, history and policy, Cambridge University Press, Cambridge.
 3. Altonji J.G., Ham J.C. (1990), Variation in Employment Growth in Canada: The Role of External, National, Regional, and Industrial Factors, "Journal of Labor Economics", vol. 8, no. 1, s. 198-236.
 4. Anderson T.W., Goodman L.A. (1957), Statistical inference about Markov chains, "Annals of Mathematical Statistics", vol. 28, no. 1, s. 89-110.
 5. Antel J.J. (1983), Job change of young men, Ph.D. Dissertation, University of California, Los Angeles.
 6. Antel J.J. (1986), Human Capital Investment Specialization and the Wage Effects of Voluntary Labor Mobility, "Review of Economics and Statistics", vol. 68, no. 3, s. 477-483.
 7. Bartel A., Borjas G. (1981), Wage growth and job turnover: An empirical analysis, "Studies in Labor Markets", vol. 1, s. 65-90.
 8. Bartholomew D.J. (1982), Stochastic models for social processes, Wiley, New York.
 9. Bartholomew D.J. (1996), The statistical approach to social measurement, Academic Press, New York.
 10. Basile R. (2010), Intra-distribution dynamics of regional per-capita income in Europe: evidence from alternative conditional density estimators, "Statistica", vol. 70, no. 1, s. 3-22.
 11. Becker G.S. (1962), Investment in human capital: A theoretical analysis, "Journal of Political Economy", vol. 70, no. 5, s. 9-49.
 12. Bigsten A., Mengistae T., Shimeles A. (2007), Mobility and earnings in Ethiopia's urban labor markets 1994-2004, "Policy Research Working Paper Series", The World Bank 4168, The World Bank.
 13. Blumen I.M., Kogan M., McCarthy P.J. (1955), The Industrial Mobility of Labor as a Probability Process, Cornell University Press, Ithaca.
 14. Bosch M., Maloney W.F. (2010), Comparative analysis of labor market dynamics using Markov processes: An application to informality, "Labour Economics", vol. 17, no. 4, s. 621-631.
 15. Brainard S., Cutler D. (1993), Sectoral Shifts and Cyclical Unemployment Reconsidered, "Quarterly Journal of Economics", vol. 108, s. 219-244.
 16. Burdett K., (1978), A theory of employee job search and quit rates, "The American Economic Review", vol. 68, no. 1, s. 212-220.
 17. Canavire-Bacarreza G.J., Soria L.F. (2007), Unemployment Duration and Labor Mobility in Argentina: A Socioeconomic-Based Pre- and Post-Crisis Analysis, "CEDLAS, Working Papers", Universidad Nacional de La Plata 0054.
 18. Cardoso A.R. (2006), Wage mobility: Do institutions make a difference?, "Labour Economics", vol. 13, s. 387-404.
 19. Chan W. (1996), Intersectoral Mobility and Short-Run Labor Market Adjustments, "Journal of Labor Economics", vol. 14, no. 3, s. 454-471.
 20. Fabrizi E., Mussida C., (2009), The Determinants of Labour Market Transitions, "Giornale degli Economisti e Annali di Economia", vol. 68, no. 2, s. 233-265.
 21. Friedman M. (1962), Capitalism and Freedom: The Relation Between Economic Freedom and Political Freedom, "Capitalism and Freedom", s. 7-17.
 22. Funkhouser E. (1996), The urban informal sector in Central America: Household survey evidence, "World Development", vol. 24, no. 11, s. 1737-1751.
 23. Funkhouser E. (1997), Mobility and Labor Market Segmentation: The Urban Labor Market in El Salvador‚ "Economic Development and Cultural Change", vol. 46, no. 1, s. 123-153.
 24. Garonna P. (2000), Intersectoral labour reallocations and unemployment in Italy, "Labour Economics", vol. 7, no. 6, s. 711-728.
 25. Jones M.T. (2005), Estimating Markov transition matrices using proportions data: an application to credit risk, "IMF Working Paper", no. 219.
 26. Jovanovic B. (1979), Firm-specific Capital and Turnover, "Journal of Political Economy", vol. 87, no. 6, s. 1246-1260.
 27. Kalbfleisch J.D., Lawless J.F. (1984), Least-squares estimation of transition probabilities from aggregate data, "Canadian Journal of Statistics", vol. 12, no. 3, s. 169-82.
 28. Kalbfleisch J.D., Lawless J.F., Vollmer W.M. (1983), Estimation in Markov models from aggregate data, "Biometrics", vol. 39, s. 907-919.
 29. Keith K., McWilliams A. (1997), Job Mobility and Gender-Based Wage Growth Differentials, "Economic Inquiry", vol. 35, no. 2, s. 320-333.
 30. Keith K., McWilliams A. (1999), The returns to mobility and job search by gender, "ILR Review", vol. 52, no. 3, s. 460-477.
 31. Kopczewska K. (2006), Ekonometria i statystyka przestrzenna, CeDeWu, Warszawa.
 32. Kopczewska K. (2010), Modele zmian stopy bezrobocia w ujęciu przestrzennym, "Wiadomości Statystyczne", vol. 5, s. 26-40.
 33. Kopczuk W.E.S. (2010), Earnings inequality and mobility in the United States: evidence from social security data since 1937, "Quarterly Journal of Economics", vol. 125, s. 91-128.
 34. Kossowski T. (2010), Teoretyczne aspekty modelowania przestrzennego w badaniach regionalnych, "Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza", vol. 12, s. 9-26.
 35. Krstic G., Sanfey P. (2007), Mobility, poverty and well-being among the informally employed in Bosnia and Herzegovina, "Working Papers 101", European Bank for Reconstruction and Development, Office of the Chief Economist.
 36. Krugman P. (1994), Europe Jobless, America Penniless?, "Foreign Policy", vol. 95, s. 19-34.
 37. Lee T.C., Judge G.G., Zellner A. (1970), Estimating the parameters of the Markov probability model from aggregate time series data, North-Holland Pub. Co., Amsterdam.
 38. Light A., McGarry K. (1998), Job change patterns and the wages of young men, "Review of Economics and Statistics", vol. 80, no. 2, s. 276-286.
 39. Lilien D.M. (1982), Sectoral Shifts and Cyclical Unemployment, "Journal of Political Economy", vol. 90, s. 777-793.
 40. Loprest P.J. (1992), Gender differences in wage growth and job mobility, "American Economic Review", vol. 82, s. 526-532.
 41. Loungani P., Rogerson R. (1989), Cyclical Fluctuations and Sectoral Reallocation: Evidence from the PSID, "Journal of Monetary Economics", vol. 23, no. 2, s. 259-273.
 42. MacRae E. (1977), Estimation of time-varying Markov processes with aggregate data, "Econometrica", vol. 45, s. 183-198.
 43. Maloney W.F. (1999), Does informality imply segmentation in urban labor markets? Evidence from sectoral transitions in Mexico, "The World Bank Economic Review", vol. 13, no. 2, s. 275-302.
 44. Markov A.A. (1906), Rasprostranenie zakona bol'shih chisel na velichiny, zavisyaschie drug ot druga, "Izvestiya Fiziko-matematicheskogo obschestva pri Kazanskom universitete", vol. 2, no. 15, s. 135-156.
 45. McLaughlin K.J. (1990), General Productivity Growth in a Theory of Quits and Layoffs, "Journal of Labor Economics", vol. 8, no. 1, s. 75-98.
 46. Mincer J. (1986), Wage changes in job changes, "NBER Working Paper", no. 1907.
 47. Moffitt R.A., Gottschalk P. (2002), Trends in the transitory variance of earnings in the United States, "Economic Journal", vol. 112, no. 478, s. 68-73.
 48. Moore M.J., Viscusi W., Zeckhauser R.J. (1998), The Anatomy of Jumps and Falls in Wages, "Research in Labor Economics", vol. 17, s. 201-232.
 49. Murphy K.M. (1990), Empirical Age - Earnings Profiles, "Journal of Labor Economics", vol. 8, s. 202-229.
 50. Murphy K.M., Topel R.H. (1987), The evolution of unemployment in the United States: 1968-1985, "NBER Macroeconomics Annual", vol. 2, s. 11-58.
 51. Mussida C., Muhammad R.A., Pastore F. (2014), Note on Lilien and modified Lilien index, "The Stata Journal", vol. 4, s. 398-406.
 52. Mussida C., Pastore F. (2012), Is There a Southern-Sclerosis? Worker Reallocation and Regional Unemployment in Italy, "IZA Discussion Papers 6954", Institute for the Study of Labor.
 53. Naticchioni P., Panigo D. (2004), Employment protection, job-tenure and short term mobility wage gains - A new explanation for the Italian case, "Working Papers - Dipartimento di Economia 4-DEISFOL", Dipartimento di Economia, Sapienza University of Rome.
 54. Neal D. (1995), Industry - specific human capital; evidence from displaced workers, "Journal of Labor Economics", vol. 13, s. 653-677.
 55. Palley T. I. (1992), Sectoral Shifts and Cyclical Unemployment: A Reconsideration, "Economic Inquiry", vol. 30, s. 117-133.
 56. Pietrzak M.B. (2010), Wykorzystanie odległości ekonomicznej w przestrzennej analizie stopy bezrobocia dla Polski, "Oeconomia Copernicana", vol. 1, s. 79-98.
 57. Prais S.J. (1955), Measuring Social Mobility, "Journal of the Royal Statistical Society", vol. 118, s. 56-66.
 58. Rogerson P. (2001), Statistical methods for geography, SAGE Publications, London-Thousand Oaks-New Delhi.
 59. Schluter C. (1998), Statistical inference with mobility indices, "Economics Letters", vol. 59, no. 2, s. 157-162.
 60. Shimer R., Alvarez F. (2009), Unemployment and human capital, "Meeting Papers 28", Society for Economic Dynamics.
 61. Shorrocks A. (1978), The Measurement of Mobility, "Econometrica", vol. 46, s. 1013-1024.
 62. Suchecka J. (2014), Statystyka przestrzenna. Metody analiz struktur przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 63. Suchecki B. (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 64. Tansel A., Kan E.O. (2012), The formal/informal employment earnings gap: evidence from Turkey, "IZA Discussion Papers 6556", Institute for the Study of Labor (IZA).
 65. Topel R.H., Ward M.P. (1992), Job mobility and the careers of young men, "Quarterly Journal of Economics", vol. 107, s. 439-479.
 66. Wacziarg R., Wallack J. S. (2004), Trade liberalization and intersectoral labor movements, "Journal of International Economics", vol. 64, s. 411-439.
 67. Zelias A. (red.) (1991), Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.327.08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu