BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wójcik-Jurkiewicz Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Karczewska Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Możliwości współpracy biznesu z jednostkami kultury w aspekcie zastosowań nowych technologii
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Biznes w kulturze - kultura w biznesie : nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, 2017, s. 171-180, tab.
Słowa kluczowe
Nowe technologie, Instytucje kultury, Finansowanie kultury
High-tech, Cultural institutions, Financing of culture
Abstrakt
W dobie nowych mediów, globalizacji oraz ciągłego rozwoju procesów technologicznych kultura musi wychodzić naprzeciw zachodzącym zmianom. Poprzez kulturę kształtowana jest tożsamość człowieka, aspiracje, a także postrzeganie otaczającego nas świata. Jest ona elementem wpływającym na nasz styl życia. Brak dostatecznej wiedzy na temat zróżnicowania kulturalnego może negatywnie wpływać na działania w sferze biznesu oraz komunikację międzykulturową. Pomocne w tym zakresie okazują się specjalnie przygotowane programy Unii Europejskiej dla sektora kultury, szczególnie z zakresu digitalizacji. Rozwój Internetu w znacznym stopniu wpłynął na dzisiejszą kulturę głównie poprzez dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Jednak koszty procesów technologicznych są wysokie, dlatego coraz częściej biznes musi współpracować z jednostkami kultury. Celem rozdziału jest próba powiązania zaprezentowanych działań Unii Europejskiej w zakresie możliwości finansowania sektora kultury i pozyskiwania funduszy oraz prezentacja wybranych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych stosowanych w instytucjach kultury w Polsce. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Kaliszewski A., Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2012.
  2. Meyer M., Problematyka kulturowa w naukach ekonomicznych, "Oeconomia Copernicana" 2012, nr 4, PTE Oddział Toruń.
  3. Nocoń A., Źródła finansowania jednostek kultury, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2016, nr 256.
  4. Pabian B., Kulturowe konteksty pielgrzymowania i rozwoju turystyki religijnej. Przykład regionu częstochowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.
  5. Reformat B., Unijne dofinansowanie kultury jako szansa na rozwój biznesu kreatywnego [w:] Biznes w kulturze - kultura w biznesie. Wybrane problemy, red. B. Reformat i A. Kwiecień, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.
  6. Sanderhoff M., Foreword [w:] Sharing is Caring. Openness and Sparing in the Cultural Heritage Sector, Statens Museum for Kunst, Copenhagen 2014.
  7. Schweder R.A., Mapy zasad moralnych, zarozumiałość pierwszego świata i nowi ewangeliści [w:] Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, red. L.E. Harisson, S.P. Huntington, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
  8. Śliwowski K., Otwarte Zabytki - przewodnik dla nauczycieli, bibliotekarzy i animatorów Kultury, Centrum Cyfrowe, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu