BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pieloch-Babiarz Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Koncentracja własności i kontroli a wypłaty dywidendy pieniężnej w spółkach przemysłowych notowanych na GPW w Warszawie
Concentration of Ownership and Control versus Dividend Payment in Industrial Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2017, vol. 1, t. 327, s. 75-92, tab., rys., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Polityka dywidend, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Spółki giełdowe
Dividend policy, Industrial enterprises, Stock market companies
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G10, G31, G35
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań empirycznych nad związkiem stopnia koncentracji własności i kontroli z regularnością i wysokością wypłacanej dywidendy pieniężnej. Dla jego realizacji sformułowane zostały dwie hipotezy badawcze - hipoteza H1 stanowiąca, iż spółki o dużym stopniu koncentracji własności i kontroli wypłacają dywidendę regularniej niż pozostałe jednostki, oraz hipoteza H2 stwierdzająca, że w spółkach, w których własność i kontrola skupione są w rękach inwestorów strategicznych, obserwuje się wyższe wypłaty dywidendy niż w przedsiębiorstwach z rozproszonym akcjonariatem. Badanie przeprowadzone zostało na spółkach przemysłowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2010-2015. Rezultaty badań empirycznych potwierdziły obie hipotezy. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the results of empirical research on the relationship between a degree of concentration of ownership and control with regularity and amount of dividend payment. Two hypotheses were set. Hypothesis H1 stipulates that companies with a high degree of concentration of ownership and control pay dividends more regularly than other companies. Hypotheses H2 stating that in the companies whose ownership and control are concentrated, we observe the higher dividend payments than in the companies with dispersed ownership. The analysis was conducted on industrial companies listed on the Warsaw Stock Exchange in the period between 2010-2015. The results of empirical research confirmed both hypotheses. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska A. (2011), Systemy nadzoru korporacyjnego na świecie, "Ekonomia i Prawo", nr 7, s. 67-77.
 2. Aydin A.D., Cavdar S.C. (2015), Corporate Governance and Dividend Policy: An Empirical Analysis From Bursa Istanbul Corporate Governance Index, "Accounting and Finance Research", vol. 4, no. 3, s. 66-76, http://dx.doi.org/10.5430/afr.v4n3p66.
 3. Baker M., Wurgler J. (2004), Appearing and Disappearing Dividends: the Link to Catering Incentives, "Journal of Financial Economics", vol. 73, no. 2, s. 271-288, http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2003.08.001.
 4. Binek B., Heciak P., Stępniewski M., Waltz-Komierowska D. (2006), Prawa i obowiązki akcjonariuszy spółek publicznych, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 5. Black F. (1976), The Dividend Puzzle, "Journal of Portfolio Management", vol. 2, no. 2, s. 5-8, http://dx.doi.org/10.3905/jpm.1976.408558.
 6. Claessens S., Djankov S. (1999), Ownership Concentration and Corporate Performance in the Czech Republic, "Journal of Comparative Economics", vol. 27, no. 3, s. 498-513.
 7. DeAngelo H., DeAngelo L., Stulz R. (2006), Dividend policy and the earned/contributed capital mix: a test of the life-cycle theory, "Journal of Financial Economics", vol. 81, no. 2, s. 227- 254, http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.07.005.
 8. Domański C. (2001), Metody statystyczne. Teoria i zadania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Duraj A.N. (2002), Czynniki realizacji polityki wypłat dywidendy przez publiczne spółki akcyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. Eije H., Megginson W.L. (2008), Dividends and Share Repurchases in European Union, "Journal of Financial Economics", vol. 89, no. 2, s. 347-374, http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2007.11.002.
 11. Elson J.A., Hofler R., Lee J. (2011), Dividend Policy and Institutional Ownership: Empirical Evidence using a Propensity Score Matching Estimator, "Journal of Accounting and Finance", vol. 11, no. 1, s. 105-122.
 12. Fisher K.L., Statman M. (2000), Cognitive Biases In Market Forecast, "Journal of Portfolio Management", vol. 27, no. 1, s. 72-81, http://dx.doi.org/10.3905/jpm.2000.319785.
 13. French D.W., Varson P.L., Moon K.P. (2005), Capital Structure and the Ex-Dividend Day Return, "The Financial Review", vol. 40, s. 361-379, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.176932.
 14. Fuller K. Goldstein M. (2011), Do Dividends Matter More in Declining Markets?, "Journal of Corporate Finance", vol. 17, no. 3, s. 457-473, http://dx.doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2011.01.001.
 15. Gajdka J. (2013), Behawioralne finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 16. Gugler K., Yurtoglu B.B. (2003), Corporate governance and dividend pay-out policy in Germany, "European Economic Review", vol. 47, no. 4, s. 731-758, http://dx.doi.org/10.1016/S0014-2921(02)00291-X.
 17. Hamrol M., Ochocki B. (2008), Wpływ struktury akcjonariatu na efektywność gospodarowania przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 14, s. 287-298.
 18. http://ir.notoria.pl/ [dostęp: 1.02.2016].
 19. http://www.bankier.pl/ [dostęp: 8.02.2016].
 20. https://www.emis.com/ [dostęp: 8.02.2016].
 21. https://www.gpw.pl/biblioteka-gpw-lista?gpwlc_id=10 [dostęp: 10.02.2016].
 22. https://www.gpw.pl/biblioteka-gpw-lista?gpwlc_id=11 ]dostęp: 10.02.2016].
 23. Jensen G.R., Solberg D.P., Zorn T.S. (1992), Simultaneous Determination of Insider Ownership, Debt and Dividend Policies, "The Journal of Financial and Quantitative Analysis", vol. 27, no. 2, s. 247-263, http://dx.doi.org/10.2307/2331370.
 24. Jensen M. (1986), Agency Cost of Free-Cash-Flow, Corporate Finance and Takeovers, "American Economics Review", vol. 76, no. 2, s. 323-329.
 25. Jerzemowska M. (2004), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 26. Kaźmierska-Jóźwiak B. (2014), Czynniki polityki dywidendowej w warunkach polskich, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", vol. 48, s. 129-135.
 27. Kowalewski O., Stetsyuk I., Talavera O. (2007), Corporate Governance and Dividend Policy in Poland, "Bank i Kredyt", nr 38, s. 60-86, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.986111.
 28. Kowerski M. (2010), Wpływ nastrojów gospodarczych przedsiębiorców i konsumentów na decyzje dywidendowe spółek kapitałowych, "Barometr Regionalny", nr 2(20), s. 19-34.
 29. La Porta R., Lopez F., Shleifer A., Vishny R (2000), Agency Problems and Dividend Policies Around the World, "Journal of Finance", vol. 55, no. 1, s. 1-34.
 30. Lintner J. (1956), Distribution of Incomes of Corporation Among Dividends, Retained Earnings and Taxes, "American Economic Review", vol. 46, no. 2, s. 97-113.
 31. Matuszewska-Pierzynka A. (2015), Net Profit Distribution Policy in Companies Using State-owned Enterprises Against Payment, "Quarterly Journal Oeconomia Copernicana", vol. 6, no. 2, s. 89-107, http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2015.014.
 32. Mitton T. (2005), Corporate Governance and Dividend Policy in Emerging Markets, "Emerging Markets Review", vol. 5, no. 4, s. 409-426, http://dx.doi.org/10.1016/j.ememar.2004.05.003.
 33. Pieloch A. (2012), Motywy i efekty wykupu akcji własnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 34. Pieloch A. (2013), Dywidenda niepieniężna jako narzędzie restrukturyzacji kapitałowej i właścicielskiej przedsiębiorstwa, [w:] R. Borowiecki, J. Chadam, J. Kaczmarek (red.), Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 35. Ramli N.M. (2010), Ownership Structure and Dividend Policy. Evidence from Malaysian Companies, "International Review of Business Research Papers", vol. 6, no. 1, s. 170-180.
 36. Renneboog L., Trojanowski G. (2005), Patterns in Payout Policy and Payout Channel Choice of UK Firms in the 1990s, "Journal of Banking Finance", vol. 35, no. 6, s. 1477-1490, http://dx.doi. org/10.1016/j.jbankfin.2010.10.028.
 37. Rocznik Giełdowy (2013), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa.
 38. Short H., Zhang H., Keasey K. (2002), The Link between Dividend policy and Institutional Ownership, "Journal of Corporate Finance", vol. 8, no. 2, s. 105-122.
 39. Sierpińska M. (1999), Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 40. Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom. 1, StatSoft, Kraków.
 41. Szyszka A. (2013), Behavioral Finance and Capital Markets, Palgrave MacMillan Palgrave Macmillan, New York.
 42. Ullah H., Fida A., Khan S. (2012), The Impact of Ownership Structure on Dividend Policy. Evidence form Emerging Markets KSE-100 Index Pakistan, "International Journal of Business and Social Science", vol. 3, no. 9, s. 289-307.
 43. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037).
 44. Wypych M. (2015), Koncentracja własności a wypłata dywidend na przykładzie przemysłowych spółek giełdowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 73, s. 783-792.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.327.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu