BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kudłak Robert (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Ochrona środowiska a konkurencyjność przedsiębiorstw
Environmental protection and enterprise competitiveness
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2010, nr 2 (38), s. 31-44, bibliogr.29 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Środowisko przyrodnicze, Ekologia
Enterprise competitiveness, Natural environment, Ecology
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Zdaniem wielu polityków, ekonomistów i menedżerów zwiększanie obciążeń nakładanych na przedsiębiorstwa w zakresie ochrony Środowiska może mieć negatywny wpływ zarówno na konkurencyjność poszczególnych podmiotów gospodarczych, jak również na konkurencyjność całych branż oraz gospodarek. Do końca lat osiemdziesiątych XX wieku poglądy te były dość powszechnie akceptowane i rzadko podejmowano próby ich empirycznej weryfikacji. W myśl ogólnie panującego przekonania - dla pojedynczego przedsiębiorstwa wzrost obowiązków w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego (niezależnie od tego, czy spowodowany nałożeniem nowych regulacji, czy dobrowolną inicjatywą) oznacza między innymi pogorszenie jakości produktów i wzrost kosztów produkcji. To z kolei pociąga za sobą pogorszenie jego pozycji konkurencyjnej(abstrakt oryginalny)

Discussion on research carried out about the relationship between fundamental activities of enterprises and their additional activities on behalf of environmental protection is presented in the article. On the basis of this research, it may be concluded that no negative impact of the activities has been observed on enterprise competitiveness. On the other hand, research shows that there is little evidence that enterprises benefit from pro-environmental actions. Therefore, it may be concluded that analysis of the issues discussed in the article is a difficult objective because of numerous determining factors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. А.В. Jaffe, S.R. Peterson, RR. Portney, R.N. Stavins, Environmental regulation and the competititveness of U.S. manufacturing: what does the evidence tell us? "Journal of Economic Literature" 1995, March, p. 132-163.
 2. M.E. Porter, America's greening strategy, ,,Scientific American" 1991 No. 264 (4), р. 168.
 3. M. Porter, C. van der Linde, Green and competitive: ending the stalemate, "Harvard Business Review" 1995, September-October, p. 120-134.
 4. M. Porter, C. van der Linde, Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship, ,,Journal of Economic Perspectives" 1995 No.9 (4), p. 97-118.
 5. S.L. Hart, М.В. Milstein, Global sustainability and the creative destruction of industries, ,,Sloan Management Review" 1999 No. 41(1), p. 23-33.
 6. S.L. Hart, M.B. Milstein, Creating sustainable value, "Academy of Management Executive" 2003 No. 17(2), p. 56-69.
 7. N. Walley, B. Whitehead. It's not easy being green, "Harvard Business Review" 1994, May-June, p. 46-52.
 8. K. Palmer, W.E. Oates, P.R. Portney, Tightening environmental standards: The benefit-cost or the no-cost paradigm?, "Journal of Economic Perspectives" 1995 No. 9 (4), р. 119-132.
 9. E.L. Reinhardt. Environmental protection and social responsibility of firms: Perspectives from the business literature, in: Environmental protection and the social responsibility affirms. Perspectives from law, economics, and business, eds. B.L. Hay, R.N. Stavins, R.H.K. Vietor, Resources for the Future, Washington, DC 2005, p. 151-183.
 10. R. Kudłak, Wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwoju poprzez systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach w Polsce, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008.
 11. F.L. Reinhardt, Down to Earth. Applying business principles to environmental management, Harvard Business School Press, Boston 1999.
 12. K. Dechant, B. Altman, Environmental leadership: From compliance to competitive advantage, "Academy of Management Executive" 1994 No. 8(2), p. 7-20.
 13. R. Florida, Lean and green. The move to environmentally conscious manufacturing, "California Management Review" 1996 No. 39(1), p. 80-105.
 14. P. Shrivastava, Environmental technologies and competitive advantage, "Strategic Management Journal" 1995 No. 16, p. 183-200.
 15. T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Wyd. Difin, Warszawa 2005, s. 52.
 16. J.T. Hamilton, Pollution as news: Media and stock market reactions to the taxics inventory data, "Journal of Environmental Economics and Management" 1995 No. 28, p. 98-113.
 17. R.D. Klassen, C.P. McLaughlin, Impact of environmental management on firm performance, "Management Science" 1996 No. 42, p. 1199-1214.
 18. К. Gilley, D. Worrell, A. El-Jelly, Corporate environmental initiatives and anticipated firm performance: The differential effects of process-driven versus product driven greening initiative?, "Journal of Management" 2000 No. 26, р. 1199-1216.
 19. М. Russo, P. Fours, A resource-based perspective on corporate environmental performance and profitability, "Academy of Management Journal" 1997 No. 40, р. 534-559.
 20. S. L. Hart, G. Ahuja, Does it pay to be green? An empirical examination of the relation between emission reduction and firm performance, ,,Business Strategy and the Environment" 1996 No. 5(1), p. 30-37.
 21. J. Cordeiro, J. Sarkis, Environmental proactivism and firm performance: Evidence from security analyst earnings forecasts, ,,Business Strategy and the Environment" 1997 No. 6, p. 104-114.
 22. С. Nerth, Timing and intensity of environmental investments, ,,Strategic Management Journal" 1996 No. 17, p. 535-547.
 23. A. King, M. Lenox, Exploring the locus of profitable pollution reduction, "Management Science" 2002 No. 48 (2), р. 289-299.
 24. M. Wagner, N. Van Phu, T. Azamahou, W. Wehrmeyer, The relationship between the environmental and economic performance of firms: An empirical analysis of the European paper industry, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management" 2002 No. 9, p. 133-146.
 25. S. Melnyk, R. Sroufe, R. Calantone, Assessing the impact of environmental management systems on corporate and environmental performance, "Journal of Operations Management" 2003 No. 21, p. 329-351.
 26. К. Rennings, A. Ziegler, K. Ankele, Hoffmann, The influence of different characteristics of the EU management and auditing scheme on technical environmental innovations and economic performance, "Ecological Economics" 2006 No. 57, p. 45-59.
 27. J. Damain, Green is good for business: Environmentalism can pay of better manufacturing, more efficient processes, and savings, ,,Electronics" 1991, December, p. 42-46.
 28. S. Ashley, Designing for the environment, "Mechanical Engineering" 1993 No. 15 (3), р. 52-55.
 29. L.T. Hamilton, Pollution as news: Media and stock market reactions to the toxics inventory data, "Journal of Environmental Economics and Management" 1995 No. 28, p. 98-113.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu