BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sidorczuk-Pietraszko Edyta (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku)
Tytuł
Zintegrowany system informacji ekologicznej przedsiębiorstwa
An integrated environmental information system in a company
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2010, nr 2 (38), s. 45-63, tab.,bibliogr.18 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, System informacyjny, Środowisko przyrodnicze
Sustainable development, Information system, Natural environment
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W początkowym etapie wdrażania zasad rozwoju zrównoważonego na po. ziomie mikroekonomicznym decyzje odnoszące się do oddziaływania na środowisko dotyczyły głównie spełnienia określonych prawem standardowi eliminacji ewidentnych przejawów nieracjonalności. Wraz z rosnącym zakresem stosowania instrumentów ochrony środowiska, w tym instrumentów o charakterze pośrednim, wymagających od przedsiębiorstw dokonywania wyborów odnoszących się do korzystania ze środowiska i jego ochrony, zwiększało się zapotrzebowanie na narzędzia wsparcia decyzji w tym obszarze. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstały między innymi metody ekologicznej oceny cyklu życia, analizy przepływów materialnych, rachunkowość ekologiczna i wiele innych(abstrakt oryginalny)

Variety of environmental management systems and tools applied in companies, as well as a diversity of environmental policy instruments directed towards companies make decisions concerning envrronmental aspects of business activity increasingly important as well as progressively more complicated. Therefore, new tools facilitating multi-criteria analyses are needed.The environmental information system is such a tool. in the paper, the environmental information system is discussed. The system links the physical approach based on the material-energy balance and the monetary approach in the form of environmental financial and management accounting.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. P. de Beer, F. Friend, Environmental accounting: A management tool for enhancing corporate environmental and economic performance, "Ecological Economics" 2006 Vol. 58, p. 548-560.
 2. Integrated Environmental and Economic Accounting, United Nations, New York 1993.
 3. Handbook of National Accounting: Integrated Environmental and Economic Accounting 2003, UN, 2003.
 4. S.J. Keuning, M. De Haan, 1998. Netherlands: What's in NAMEA? Recent Results, in: Environmental Accounting in Theory and Practice, eds. K. Uno, P. Bartelmus, Kluwer Academic Publ., Dordrecht 1998.
 5. Environmental financial accounting and reporting at the corporate level, UNCTAD, lSAR 1997.
 6. Commission recommendation on the recognition, measurement and disclosure of environmental issues in the annual reports of companies, 2001/453/EC.
 7. J. Famielec, E. Bromowicz, Odzwierciedlenie aspektów ochrony środowiska w sprawozdawczości małych i średnich przedsiębiorców w świetle ustawy o rachunkowości, opracowanie na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Białystok - Kraków 2006, Dostęp: www.mg.gov.pl [Data wejścia: 08-04-2008].
 8. Total Cost Assessment Methodology, American Institute of Chemical Engineers' Center for Waste Reduction Technologies, New York 1999.
 9. J. Kulczycka, A. Wąsik, Ekologiczna ocena cyklu życia (LCA) - nowym instrumentem polityki ekologicznej, w: Nowe instrumenty w polityce ekologicznej, red. S. Czaja, ESESiZN OR Wojnowice - Wrocław 2001.
 10. A. Cieślak, Ekologiczna ocena cyklu życia produktu, w: Zapobieganie stratom w przemyśle, cz. I, red. A. Cieślak i M. Cygler, Politechnika Białostocka, Białystok 1999.
 11. W. Adamczyk, Ekobilans w ocenie środowiskowej procesów i produktów, "Problemy Ekologii" 2000 Vol. 4, nr 1.
 12. L.T. Winpenny, Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej, PWE, Warszawa 1995.
 13. J. Famielec, Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 14. Tracking Toxic Substances at Industrial Facilities: Engineering Mass Balance Versus Materials Accounting, National Academy Press, Washington 1990, Accessed: www.books.nap.edu [Date ofentry: 10-05-2010].
 15. The Green Bottom Line. Environmental Accounting for Management, eds. M. Bennet, P. James, Greenleai Publishing, Scheffield, 2000.
 16. Environmental Management Accounting: Informational and lnstitiutionals Developments, eds. M. Bennet, LJ. Bouma, T. Wolters, Kluwer Academic Publ., Dordrecht 2002.
 17. Environmental management accounting procedures and principles. Prepared for the Expert Working Group on "Improving the Role of Government in the Promotion of Environmental Management Accounting", UNDSD in cooperation with the Austrian Federal Ministry of Transport, lnnovation and Technology, United Nations, New York 2001.
 18. Integrated Environmental and Economic Accounting 2003, United Nations, European Commission, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, World Bank, 2003, p.176, Accessed: www.unstats.un.org [Date of entry: 17-08-2007].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu