BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Januszewicz Katarzyna, Melaniuk Magdalena, Klein Marek, Ciunel Krzysztof, Klugmann-Radziemska Ewa (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Spalanie w cementowniach jako forma odzysku energetycznego opon
Combustion in cement mills as a form of energy recovery from tires
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2010, nr 2 (38), s. 112-122, tab., rys., wykr.,bibliogr.12 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Recykling, Surowce energetyczne
Renewable energy sources, Recycling, Energy raw materials
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Oszczędzanie energii oraz zasobów surowców energetycznych jest problemem globalnym. Nieustannie rosnące od połowy XX wieku zapotrzebowanie na paliwa kopalne, w szczególności na ropę naftową, spowodowało w niektórych miejscach całkowite wyeksploatowanie złóż surowców energetycznych. Z tego względu oraz z powodu wzrastających cen nośników energii konieczne jest po- zyskiwanie jej ze źródeł alternatywnych, na przykład ze zużytych opon(abstrakt oryginalny)

The subject of used tires is an important issue in Poland. In this article, special focus is aime: material recycling, i.e. tire burning. Even though this is not the most energetically effective method, it is one of the main techniques used in tire utilization. Tires are burned as alternative fuel in already existing cement m The high calorific value of tires as well as raw material conservation, of coal, among others, justifies their use.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Robaczyński, Recykling opon, cz. I, "Recykling" 2009 nr 1, s. 22.
 2. G. Ivan, Some aspects of tyre impact on environment: production, service and recycling, "Elastomery" 2002 Vol.6, No. 4-5, p. 24-38.
 3. Górażdże Cement S.A., Utylizacja zużytych opon, "Elastomery" 2001 nr 1, s. 40.
 4. Informacje na temat wykorzystania zużytych opon jako paliwa. Dostęp: www.epa.gov [Data wejścia: 27-03-2010].
 5. Informacje na temat paliw alternatywnych w przemyśle cementowym, dane dotyczące wartości opałowych, Materiały konferencyjne Xlll Konferencji z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej.
 6. K. Czajka, E. Mokrzycki, A. Uliasz-Bocheńczyk, Paliwa alternatywne jako niekonwencjonalne źródła energii, referat na konferencji Funkcjonowanie kompleksu paliwowo-energetycznego w świetle prawa energetycznego oraz nowych przepisów ochrony środowiska, Zakopane, 17-20 października 1999, Dostęp: www.min-pan.krakow.pi. [Data wejścia: 10-03-2010].
 7. E. Mokrzycki, A. Uliasz-Bocheńczyk, Paliwa alternatywne z odpadów dla cementowni - doświadczenia Lafarge Cement Polska SA., Zeszyty Naukowe Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Koszalińskiej nr 21, Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2003, s. 309-316.
 8. W. Parasiewicz, L. Pyskło, J. Magryta, Recykling zużytych opon samochodowych, Instytut Przemysłu Gumowego "Stomil", Piastów 2005.
 9. Raport Agencji Ochrony Środowiska Wielkiej Brytanii, Tyres In the Environment, Wielka Brytania, 1998, s. 23.
 10. Dane dotyczące wartości opałowych paliw, Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji C02 (WE) w roku 2006 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2009, Dostęp: www.mos.gov.pl [Data wejścia: 11-03-20101].
 11. E. Mokrzycki, A. UIiasz-Bocheńczyk, Możliwości wykorzystania odpadów komunalnych jako paliw alternatywnych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Poiska Akademia Nauk, Koszalin, 2001, Dostęp: www.wbiis.tu.koszalin.pl [Data wejścia: 11-03-20101].
 12. Informacje na temat recyklingu energetycznego użytych opon, Utylizacja opon gumowych, Dostęp: www.proekologia.pl [Data ścia:15-02-2010].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu