BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaźmierczak Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Rola audytu w kształtowaniu społecznie odpowiedzialnych organizacji
The role of audit in developing socially responsible organizations
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2010, nr 2 (38), s. 215-228, tab.,bibliogr.9 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Audyt, Certyfikacja, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Audit, Certification, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska, Augustów
Poland, Augustów
Abstrakt
W polskich przedsiębiorstwach w działaniach strategicznych firmy coraz częściej uwzględnia się wyzwania i szanse związane ze zrównoważonym rozwojem. Rozumienie zrównoważonego rozwoju jako zaspokajania bieżących potrzeb w taki sposób, aby nie umniejszać szans przyszłych pokoleń, znajdują swoje odzwierciedlenie w problematyce społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR), która staje się powoli i polską rzeczywistością. Pojęcia "zrównoważony biznes" i "społeczna odpowiedzialność" są często stosowane zamiennie. Koncepcja CSR, koncentrująca się na danej organizacji, stanowi zarówno pewną filozofię, jak i zestaw narzędzi pozwalających osiągnąć stan zrównoważonego biznesu, który w dłuższej perspektywie, prócz korzyści środo- wiskowych i społecznych, gwarantuje długotrwały wzrost wartości firmy. W odniesieniu do mniejszych podmiotów działania te można określić również mianem odpowiedzialnej przedsiębiorczości (abstrakt oryginalny)

Corporate social responsibility is increasingly often becoming a crucial component of company strategy and an opportunity for further development. The Corporate Social Responsibility (CSR) tools are commonly implemented in everyday business practice. The main objective of the article is to determine the role of audit in development of socially responsible organizations. The article describes the concept and process of social audit in the context of CSR. In order to be effective, the audit process must be properly managed. In addition, the article discusses the role of audit in social certification using SA 8000 and the normalized standard AA 1000(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. T. Gusiński, G. Piskalski, Zrównoważony biznes - podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009, s. 12.
  2. Światowa Rada Biznesu ds. Zrównoważonego rozwoju, CSR: Meeting Changing Expectations, 1999 Accessed: www.wbcsd.org [Date of entry: 10-07-2010].
  3. M. Kaźmierczak, Miejsce znormalizowanych systemów zarządzania w rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu, w: Rola znormalizowanych systemów zarządzania w zarządzaniu organizacjami, red. J. Łańcucki, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2009, s. 89.
  4. A.B. Carroll, A.K. Buchholtz, Business& Society. Ethics and Stakeholder Management, Thomson Learning, South - Western College 2003, p. 39.
  5. W. Visser, Revisiting Carroll's CSR Pyramid - an african perspective, in: Corporate Citizenship in Developing Countries: New Partnership Perspectives, eds. E.R. Pedersen, M. Huniche, Copenhagen Business School Press 2006, s. 33.
  6. R.E. Freeman, Strategic Management: A Stakeholders approach, Pitman Publishing Company, Boston 1984, p. 25.
  7. N.C. Smith, G. Lenssen, Odpowiedzialność biznesu, Teoria i praktyka, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2009, s. 26.
  8. A. Witek-Crabb, Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej, w: Wybrane zagadnienia współczesnej ekonomii, red. R. Pajda, Wyd. AGH, Kraków 2001, 152-159.
  9. Z. Zębatka, Krok po kroku, w: Kompendium CSR, Niezależna Publikacja MediaPlanet dystrybuowana wraz z "Gazetą Prawną" 2008, grudzień, s. 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu