BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ambukita Eric (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
International Trade in Africa as an Example of Marginalization in the Global Economy
Handel międzynarodowy w Afryce jako przykład marginalizacji w gospodarce światowej
Źródło
Trends in the World Economy, 2017, vol. 9, s. 7-23, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Regionalisation Issues in the Age of Global Shifts
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Podział pracy, Marginalizm
International trade, Division of labour, Marginalization
Uwagi
Klasyfikacja JEL: B27
streszcz., summ.
Kraj/Region
Afryka
Africa
Abstrakt
W artykule przestawiono sytuację dotyczącą handlu międzynarodowego w Afryce. Pomimo postępującej globalizacji, handel międzynarodowy nadal pozostaje jednym z głównych łączników między gospodarką krajową a światową. Gospodarki krajów afrykańskich są słabo rozwinięte, a ich udział w gospodarce światowej stale się zmniejsza. Potwierdzeniem tego jest słabo rozwinięta infrastruktura, zacofanie przemysłu, rolnictwa itd. Taki stan rzeczy powoduje, że nie rozwija się handel międzynarodowy. Co więcej, struktura słabego przemysłu jest bardzo niekorzystna z punktu widzenia międzynarodowego podziału pracy i warunków wymiany. Głównym celem artykułu jest przeanalizowanie obecnej sytuacji dotyczącej handlu międzynarodowego w Afryce, ze szczególnym podkreśleniem przyczyn niskiego udziału kontynentu w handlu globalnym oraz perspektyw ewentualnych zmian.(abstrakt oryginalny)

The article presents the situation of the international trade in Africa. Despite its ongoing globalization, international trade still remains one of the main links between national and global economies. The economy of Africa is in a state of underdevelopment and its share in the global economy has been permanently declining. This is demonstrated by the underdevelopment of infrastructure, backwardness of industry, agriculture, etc. This state of affairs results in a fact that the international trade does not develop. Moreover, the structure of weak industry is very unfavorable from the point of view of the international division of labor and exchange conditions. The primary objective of this paper is to analyze the current situation of international trade in Africa with particular emphasis on the reasons behind low participation of the continent in global trade, as well as the prospects for the future.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. African Economic Outlook 2015. Regional development and spatial inlusio (2015). Paris: OECD Publishing.
 2. Ambukita, E. (2015). Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju gospodarczym krajów Afryki Subsaharyjskiej. Poznań: WSB w Poznaniu.
 3. Ambukita, E. (2012). Wielkie gospodarki wschodzące - nowi partnerzy gospodarczy krajów Afryki. W: Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu. Tom 1. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 4. Ambukita, E. (2016). Wymiana handlowa Francji z krajami Afryki ze szczególnym uwzględnieniem Afryki Subsaharyjskiej. Ekonomia XXI Wieku, 3 (11), 86-96.
 5. Blein, R., Coronel, C. (2013). Les organisations de producteurs en Afrique de l'Ouest et du Centre: attentes fortes, dures réalités. Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde.
 6. Chevallier, A. et al. (2008), L'économie mondiale 2009. Paris: Ếditions La Découverte.
 7. CNUCED (2013a). Afrique Rapport.
 8. CNUCED (2013b), Développement économique en Afrique. Rapport 2013: Commerce intra - africain libérer le dynamisme du secteur privé. UNCTAD/ALDC/AFRICA.
 9. Hugon, P. (2009), L'économie de l'Afrique. Paris: Ếditions La Découverte.
 10. Kołodko, G.W. (ed.) (2003). Globalizacja, marginalizacja, rozwój. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 11. Knap, R. (2016). The Role of Africa in the Global Economy - Trends and Drivers of Change. In: E. Bilewicz, M. Gryczka, H. Nakonieczna-Kisiel (eds.), Trends in the World Economy. Vol. 8. Szczecin: Szczecin University Press.
 12. Ng, F., Yeats, A. (2000). On the Recent Trade Performance of Sub-Saharan African Countries: Cause for Hope or More of the Same? Africa Region Working Paper No. 7. Washington, DC: World Bank.
 13. Rapport (2016). Perspective économie en Afrique.
 14. Rynarzewski, T., Nawrot, K., Zajączkowski, K., Cieślik, E. (2017). Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki - polska perspektywa. Warszawa: PWE.
 15. UNCTAD (2015). World Investment Report.
 16. UNCTAD (2016). World Investment Report.
 17. WDI (2015). World Development Indicators. World Bank Database.
 18. WTO (2008). World Trade Report.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu