BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarz Joanna (University of Gdansk, Poland), Markiewicz Magdalena (University of Gdansk, Poland), Płoska Agnieszka
Tytuł
The Theory of Crowdfunding and its Development in the Visegrad Countries
Istota i rozwój crowdfundingu w krajach wyszehradzkich
Źródło
Trends in the World Economy, 2017, vol. 9, s. 25-41, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Regionalisation Issues in the Age of Global Shifts
Słowa kluczowe
Finansowanie społecznościowe, Źródła finansowania
Crowdfunding, Source of financing
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L26, M13, O16, O52
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Grupa Wyszehradzka
Visegrad Group
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
Cele artykułu obejmują zbadanie potencjalnych relacji pomiędzy strukturą wiekową populacji, dobrobytem krajów i dostępnością źródeł finansowania przez crowdfunding (CF) jako alternatywnego pozyskiwania funduszy w stosunku do sposobów tradycyjnie wykorzystywanych (jak np. kredyt bankowy czy emisja akcji lub obligacji). Na tym tle opisano również historię i uwarunkowania CF. Analiza dotyczy krajów wyszehradzkich (V4) w latach 2006-2016. Do przygotowania artykułu wykorzystano metodę statystyki opisowej oraz wyniki międzynarodowych badań pierwotnych i wtórnych, w tym dane i statystyki publikowane przez Eurostat i Bank Światowy. Stwierdzono, że CF stymuluje innowacje, jednakże nie zauważono powiązania między rosnącym PKB na mieszkańca a rozwojem CF mierzonym liczbą platform w badanych krajach. Liczba platform CF rosła jednak w krajach V4 o relatywnie młodszej populacji.(abstrakt oryginalny)

The study is attempt to identify crowdfunding (CF) as the potential alternative to traditional instruments and explore its background, history and types of platforms. The aim of the study is to examine if the structure of population and the welfare of the countries are related to the availability of CF. The research is dedicated to the Visegrad countries (V4) in the period of 2006-2016. The analysis was based on data and statistics provided by Eurostat and World Bank. The authors used mainly descriptive statistics as a method of analysis and international desk research findings. The results show that CF stimulates innovation, however, there was not found direct relation between growth of GDP per capita and CF development measured by number of CF platforms in analysed countries. The number of CF platforms grew, however, in the V4 countries with relatively younger population.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ArtistShare (2017). History of the ArtistShare crowdfunding platform. Retrieved from: https://www.artistshare.com/v4/about.
 2. Botsman, R., Rogers, R. (2010). What's Mine Is Yours. The Rise of Collaborative Consumption. New York: HarperCollins.
 3. Beauchamp, M., Skala, A. (2017). Visegrad Startup Report 2016/2017. Warsaw: Startup Poland.
 4. Clark, B. (2011). The History and Evolution of Crowdfunding. Retrieved from: http://mashable.com/2011/09/15/crowdfunding-history/#xQ8Qol64C8qM.
 5. Crowdfunding's Potential for the Developing World (2013). infoDev, Finance and Private Sector Development Department. Washington, DC: World Bank.
 6. de Mel, S., McKenzie, D., Woodruff, C. (2011). Getting Credit to High Return Microenterprises: The Results of an Information Intervention. World Bank Economic Review, 25 (3), 456-485.
 7. Dziuba, D.T. (2015). Ekonomika crowdfundingu. Zarys problematyki badawczej. Warszawa: Difin.
 8. European Commission (2013). Consultation on Crowdfunding in the EU. Retrieved from: http://ec.europa.eu/finance/consultations/2013/crowdfunding/index_en.htm.
 9. European Commission (2016). Crowdfunding in the EU Capital Markets Union. Commission Staff Working Document. Retrieved from: http://ec.europa.eu/finance/general-policy/docs/crowdfunding/160428-crowdfunding-study_en.pdf.
 10. European Commission Terminology (2016). Retrieved from: http://ec.europa.eu/finance/general-policy/docs/crowdfunding/160428-crowdfunding-study_en.pdf (28.08.2017).
 11. Eurostat (2016). Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/ index.php/File:Demographic_balance,_2016_(thousands).png (28.08.2017).
 12. Hollis, A., Sweetman, A. (1996). The Evolution of a Microcredit Instituton: The Irish Loan Funds, 1720-1920. Retrieved from: https://www.economics.utoronto.ca/workingPapers/UT-ECIPA-ECPAP-96-01.pdf.
 13. Jain, T.R., Malhotra, A. (2009). Development Economics. New Delhi: FK Publications Educational Publishers.
 14. Massolution Crowdfunding Industry 2015 Report (2015). Retrieved from: http:// crowdexpert.com/crowdfunding-industry-statistics.
 15. Mollick, E. (2014). The Dynamics of Crowdfunding: An Exploratory Study. Journal of Business Venturing, 29 (1), 2-4.
 16. Mollick, E., Kuppuswamy, V. (2014). After the Campaign: Outcomes of Crowdfunding. Report No. 2376997. Chapel Hill, NC: UNC Kenan-Flagler Research.
 17. Pledgemusic (2017). Profile about Marillion on the Crowdfunding Platform. Retrieved from: http://www.pledgemusic.com/artists/marillion.
 18. Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. London: MacMillan.
 19. Posner, M.V. (1961). International Trade and Technical Change. Oxford Economic Papers, 13 (3), 323-341.
 20. Schumpeter, J. (2004). The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle . New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
 21. Steinberg, S., DeMaria, R. (2012). The Crowdfunding Bible. How to raise money for any startup, video game, or project. Overload Entertainment LLC.
 22. The Nobel Peace Prize (2006). Retrieved from: https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2006.
 23. Tordera, I. (2012). What is Crowdfunding. European Crowdfunding Network. Retrieved from: http://eurocrowd.org/2012/10/26/about-crowdfunding-2.
 24. World Development Indicators (2017). Retrieved from: http://databank.worldbank. org/data/reports.aspx?source=2&type=metadata&series=NY.GDP.PCAP.PP.CD# (1.07.2017).
 25. Zhang, B. et al. (2016). Sustaining Momentum. The 2nd European Alternative Finance Industry Report. Cambridge Centre for Alternative Finance.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu