BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lis Wojciech (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Tabert Marek (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Mikołajczak Elżbieta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
The Impact of Burning Wood on Air Pollution
Źródło
Intercathedra, 2014, nr 30(2), s. 50-53, tab.,bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe
Zanieczyszczenie powietrza, Biomasa, Przemysł drzewny
Air pollution, Biomass, Wood industry
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
The increasing energy consumption not only limits its accessibility but also contributes to the exhaustion of known and examined sources of that energy and the growth of its cost but mostly causes the increased emission of so-called greenhouse gasses - CO2, SOx, NOx, methane and so on. Those gases are responsible for significant climatic changes on our globe. Burning wood even though to a smaller extend than burning coal also contributes to that fact. Coal and wood as the result of burning simultaneously generate toxic substances - cancerogenic benzo(a)pyrene, heavy metals as well as dioxins and furans(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biała Księga - Energia dla przyszłości - odnawialne źródła energii. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. (www.ukie.gov.pl - 19.10.2014)
  2. Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 283/33. 27.10.2001
  3. EUROSTAT - European Statistical Office - epp.eurostat.ec.europa.eu
  4. Gornowicz R. (2008): Wykorzystanie biomasy ze zrębów i trzebieży na cele energetyczne. Wyd. Świat, Warszawa
  5. Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Minister Gospodarki. Warszawa 2010.
  6. Lis W. (2011): Czy drewno powinno być źródłem energii odnawialnej? Przemysł Drzewny, 12/2011, vol. 62, s.7-23, tab. 17, rys. 3, poz. bibl. 73
  7. Lis W., Tabert M., Popyk W. (2014): Fuel efficiency of waste wood. "Intercathedra" No 30/1, Quartelly Scientific Bulletin of Plant - Economic Departments of the European Wood Technology University Studies. Poznań 2014, tab. 1, s. 34-37, poz. bibl. 10.
  8. Munich RE - Publications (2013) - www.munichre.com
  9. Piotrowski M. (2010): Martwe drewno w lesie i jego znaczenie dla różnorodności biologicznej ekosystemu. Wyd. Świat, Warszawa
  10. Wach E. (2006): Techniczno - ekonomiczne aspekty wykorzystania drewna i paliw pochodnych do celów grzewczych. 2 Regionalne Forum Energetyki Odnawialnej Przysiek; 24- 33.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-3622
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu