BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrzak Leszek (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Piskier Tomasz (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Energy Efficiency of Hybrid Rye Cultivation Technology
Źródło
Intercathedra, 2014, nr 30(2), s. 59 - 64, tab.,bibliogr.12 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Efektywność energetyczna, Zboża, Produkcja zboża
Agriculture, Energy efficiency, Corn, Corn productions
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
The influence of hybrid rye production technology on the amount and structure of energy inputs and the energy efficiency index of production were compared in a field experiment. The level of energy inputs is mainly determined by materials, including mineral fertilizers, which account for about 85.6% of accumulated energy invested in the production of rye. The required energy inputs in the form of fuel constitute approximately 12.3%, and in the form of aggregates - 2.1%. The amount of energy inputs necessary for the production of hybrid rye totals 17.52 GJ·ha-1 on average, while resigning from mineral fertilization in the spring reduces this value to 14.12 GJ·ha-1. The most favourable energy efficiency index in the production of hybrid rye, following winter rape cultivation, was recorded when no nitrogen fertilization was applied in the spring(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anuszewski R., Pawlak J., Wójcicki Z., 1979, Energochłonność produkcji rolniczej. Metodyka badań energochłonności produkcji surowców żywnościowych. IBMER Warszawa.
 2. Bujak, H., Dopierała A., Dopierała P., Kaczmarek J., 2003, Ocena wartości hodowlanej linii mieszańców żyta ozimego. Biuletyn IHAR, pp. 230, 235-241.
 3. Jankowski K., Budzyński W., 2003, Energy potential of oilseed crops, Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Vol. 6(2), Series Agronomy.
 4. Kaszkowiak E., Kaszkowiak J., 2011, Wpływ sposobu uprawy zbóż na ich wydajność energetyczną. Inż. i Ap. Chem. 50(3), pp. 33-34.
 5. Nasalski Z., Sadowski T., Rychnicki B., Rzeszutek I., 2004a, Porównanie uprawy jęczmienia ozimego i jarego w stanowisku po ziemniaku. Acta Scientarum Polonorum, Agricultura 3(1), pp. 99-106.
 6. Nasalski Z., Sadowski T., Stępień A., 2004b, Produkcyjna, ekonomiczna i energetyczna efektywność produkcji jęczmienia ozimego przy różnych poziomach nawożenia azotem. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura 3(1), pp. 83-90.
 7. Piskier T., 2011, Efektywność energetyczna produkcji biomasy w teorii i praktyce. Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna 3/2011, pp. 5-7.
 8. Piskier T., Majchrzak L., 2013, Wielkość i struktura nakładów energetycznych bezorkowej i orkowej uprawy żyta hybrydowego, Inżynieria Rolnicza 3(146) Vol. 2, pp. 295-300.
 9. Starczewski J., Dopka D., Korsak-Adamowicz M., 2008, Ocena energetycznej efektywności wybranych technologii uprawy żyta jarego. Acta Agrophysica, 11(3), pp. 733-739.
 10. Szwejkowska B., Bielski S., 2012, Ocena energetyczna produkcji nasion soczewicy jadalnej (Lenus culinaris Medic). Annales UMCS, Lublin, Vol. LXVII (3), Sectio E, pp.54-60.
 11. Wicki L., 2007, Wpływ postępu biologicznego na plonowanie i ekonomikę produkcji zbóż ozimych. Rocznik Nauk Rolniczych, Ser. G., Vol.94, pp.74-85.
 12. Wójcicki Z., 2002, Wyposażenie i nakłady materiałowo energetyczne w rozwojowych gospodarstwach rolniczych. IBMER Warszawa. ISBN 83-86264-62-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-3622
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu