BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popek Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wanat Leszek (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Price Versus Non-Price Factors of Sector Competitiveness: Case Study of the Round Wood Market in Poland
Źródło
Intercathedra, 2014, nr 30(2), s. 71-77, tab.,rys., bibliogr.19 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł drzewny, Konkurencyjność, Mezoekonomia
Wood industry, Competitiveness, Mesoeconomics
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Sector competitiveness does not constitute a simple sum of factors identified on different levels of economic analysis. It turns out that competitiveness is determined by both measurable and non-measurable factors. A growing influence of behavioural factors inclines to undertake aggregate research attempts of a qualitative nature. The authors of this paper have made an effort to confront the price and non-price factors of competitiveness based on a specific sector of economy, i.e. the round wood market in Poland.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz K., 2012, Ocena zmian gospodarki leśnej prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w handlu drewnem w Polsce, Rozprawy Naukowe 441, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 2. Chudobiecki J., Stanula Z., Tabert M., 2011, Selected aspects of lumber market in Poland, [in:] Intercathedra No. 27/4, Poznań.
 3. Główny Urząd Statystyczny, 2013, Leśnictwo - Forestry 2013, Departament Rolnictwa GUS, Warszawa, ISSN 1230-574X.
 4. Kaputa V., 2013, Trh a environmentálne atribúty výrobkov z dreva, Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, ISBN 978-80-228-2620-4.
 5. Kusiak W., 2012, Próba określenia udziału gatunków drzew w Lasach Państwowych,[in:] Przegląd Leśniczy, Vol. XXII, No. 02/2012, pp. 26-29, ISSN 0867-7468.
 6. Lis W., 2008, The Competitiveness of Polish Wood Industry and Forestry-Wooden Sector at the Background of the European Union, [in:] SERIA - Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe, Vol. X, No. 4, pp. 107-113.
 7. Lis W., 2012, Grupowanie odbiorców drewna okrągłego z Lasów Państwowych, [in:] Rynek Drzewny, No. 3/2012, pp.9-11.
 8. Lis W., 2014, Drewno i odpady drzewne. Zastosowania technologiczne i biomasa, [in:] Przemysł Drzewny Research & Development, No. 1/2014, pp. 38-45.
 9. Ostasiewicz W., 2012, Myślenie statystyczne, Wydawnictwo Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 10. Ratajczak E., 2013, Sektor leśno-drzewny w zielonej gospodarce, Wydawnictwo Instytutu Technologii Drewna, Poznań, pp.84-92.
 11. Schwarzbauer P., Rauch P., 2013, Impact on industry and markets - roundwood prices and procurement risks, [in:] Gardiner B., Schuck A., Schelhaas M.J., Orazio Ch., Blennow K. and Nicoll B., Living with Storm. Damage to Forests - What Science Can Tell us 3, 130; European Forest Institute, Joensuu, ISBN 978-952-5980-09-7.
 12. Steczkowski J., 1995, Metoda reprezentacyjna w badaniu zjawisk ekonomiczno społecznych, PWN, Warszawa - Kraków.
 13. Strykowski W., 2009, Obecne i przyszłe problemy rynku drewna w Europie i w Polsce, [in:] Grzywacz A. (ed.), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania przyszłości polskiego leśnictwa, Polskie Towarzystwo Leśne.
 14. Šupín M., Kaputa V., 2013, Marketing of wood products, Technical University in Zvolen, ISBN 978-80-228-2489-7.
 15. Wanat L., Lis W., 2012, International competitiveness of the Polish wood industry from the mesoeconomic perspective, [in]: Transfer Inovácii, Vol. 23/2012, pp.7-12, ISSN 1337-7094, Technická univerzita v Košiciach, Kosice, Slovakia, ed. on-line http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/23-2012/pdf/007-012.pdf [access: 02 April 2014].
 16. Wanat L., Lis W., Chudobiecki J., 2013, Sector Specific Sources of Competitiveness on the Polish Wood Market - Perspective of the Elimination of Several Barriers, [in:] Fórum Manažéra, No 2/2013, pp.56-60, ISSN 1336-7773.
 17. Wrzosek W., 2002, Funkcjonowanie rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 18. http://inf.stat.gov.pl/gus/roczniki_PLK_HTML.htm [access: 20 April 2014].
 19. http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno [access: 21 April 2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-3622
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu