BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czermińska Małgorzata (Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University)
Tytuł
Changes in Conditions for Eligibility for New Generalised System of Preferences of the European Union - Country and Product Coverage
miany warunków kwalifikowania do nowego powszechnego systemu preferencji celnych Unii Europejskiej - zakres podmiotowy i przedmiotowy
Źródło
Trends in the World Economy, 2017, vol. 9, s. 59-79, tab., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Regionalisation Issues in the Age of Global Shifts
Słowa kluczowe
Powszechny System Preferencji, Wspólna Polityka Handlowa, Kraje rozwijające się
Generalized System of Preference (GSP), Common Commercial Policy, Developing countries
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F130, F140
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Wspólnota Europejska wprowadziła System Powszechnych Preferencji w lipcu 1971 roku. Głównym jego celem jest ułatwienie krajom rozwijającym się dostępu do rynku Unii Europejskiej dzięki obniżeniu bądź całkowitej redukcji stawek celnych na importowane z tych krajów towary. Obecnie, tj. od 1 stycznia 2014 roku, obowiązuje zmieniony GSP. Rozporządzenie ustanawiające nowy system weszło w życie 20 listopada 2012 roku i obowiązuje do 31 grudnia 2023 roku, jedynie preferencje dla krajów najsłabiej rozwiniętych zostały ustanowione bezterminowo. Celem artykułu jest przedstawienie nowych zasad kwalifikowania do GSP zarówno w ujęciu podmiotowym (beneficjenci), jak i przedmiotowym (towary), zmian w zakresie mechanizmu graduacji, a także próba określenia znaczenia wprowadzonych zmian dla beneficjentów starego i nowego systemu.(abstrakt oryginalny)

The European Community introduced the Generalised System of Preferences in July 1971. It aimed predominantly to provide developing countries with easier access to the EU market by lowering or completely reducingcustoms rates applied to goods imported from these countries. A new framework GSP regulation entered into force on 20 November 2012 and will continue to apply until 31 December 2023, however, only for the Least Developed Countries (LDCs) no time limits for preferences have been determined. This paper aims to present new rules for being eligible for the GSP, both from a country oriented (beneficiaries) and an product-oriented (goods) perspective and to demonstrate changes in the graduation mechanism at a country and product level. Further, the article attempts to determine how significant the changes for beneficiaries of the old and the new system are. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Commission Delegated Regulation (EU) 2015/602 of 9 February 2015 Amending Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and the Council as Regards the Vulnerability Threshold Defined in Point 1(b) of Annex VII to that Regulation, OJ L 100, 17.04.2015.
 2. Commission Implementing Regulation (EU) 2016/330 of 8 March 2016 Suspending the Tariff Preferences for Certain GSP Beneficiary Countries in Respect of Certain GSP Sections in Accordance with Regulation (EU) No 978/2012 Applying a Scheme of Generalised Tariff Preferences for the Period of 2017-2019, OJ L 62, 9.03.2016.
 3. Council Regulation (EC) No 416/2001 of 28 February 2001 Amending Regulation (EC) No 2820/98 Applying a Multiannual Scheme of Generalised Tariff Preferences for the Period 1 July 1999 to 31 December 2001 so as to Extend Duty-Free Access without any Quantitative Restrictions to Products Originating in the Least Developed Countries, OJ L 60, 1.03.2001.
 4. Cuyvers, L., Verherstraeten, S. (2005). The EU's Generalized System of Preferences and its ASEAN Beneficiaries: A Success Story? Centre for ASEAN Studies, 47, 1-21.
 5. Czermińska, M. (2016). Powszechny system preferencji celnych (GSP) - zmiany warunków dostępu do rynku unijnego dla beneficjentów nowego systemu. Miscellanea Oeconomicae, 1 (3), 43-51.
 6. Czermińska, M. (2010). System preferencji celnych Unii Europejskiej i zasady jego funkcjonowania. Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 3-4, 177-193 .
 7. Czermińska, M., Garlińska-Bielawska, J. (2016). Afryka Subsaharyjska - między integracją regionalną, EPA i TTIP. Nowy wymiar relacji handlowych? In: E. Czarny, M. Słok-Wódkowska (eds.), Partnerstwo Transatlantyckie. Wnioski dla Polski (pp. 131-146). Warszawa: PWE.
 8. Czermińska, M., Garlińska-Bielawska, J. (2016). Znaczenie Porozumień o Partnerstwie Gospodarczym (EPAs) dla integracji regionalnej w Afryce Subsaharyjskiej. International Business and Global Economy, 35 (1), 197-208.
 9. European Commission (2004). Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee, Developing Countries, International Trade and Sustainable Development: The Function of the Community's Generalised System of Preferences (GSP) for The Ten-Year Period from 2006 to 2015. COM (2004) 461 Final.
 10. European Commission (2011). Proposal For A Regulation of the European Parliament and of the Council on Applying a Scheme of Generalised Tariff Preferences. Commission Staff Working Paper 2011. Impact Assessment, Vol. I. COM (2011) 241 Final. SEC (2011) 536.
 11. European Commission (2015). Highlights of the Generalised Scheme of Preferences. Retrieved from: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/august/tradoc_153732.pdf.
 12. European Commission (2017). Interim Evaluation of the EU's Generalised Scheme of Preferences (GSP). Draft Inception Report, Prepared by Development Solutions, Brussels, January.
 13. European Commission Memo (2005). GSP: The New EU Preferential Market Access System for Developing Countries. Brussels, 23 June 2005.
 14. European Commission (2016). Report on the Generalised Scheme of Preferences Covering the Period 2014-2015. COM (2016) 29 Final.
 15. European Commission (2012). Trade, Growth and Development, Tailoring Trade and Investment Policy for Those Countries Most in Need. Publications Office of the European Union. Luxembourg.
 16. European Parliament Resolution on the Commission Delegated Regulation of 11 January 2017 Amending Annex III to Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council Applying a Scheme of Generalised Tariff Preference s. C (2016) 8996 - 2017/2511 (DEA).
 17. Gasiorek, M. et al. (2010). Mid-Term Evaluation of the EU's Generalised System of Preferences. Centre for the Analysis of Regional Integration at Sussex (CARIS).
 18. Naumann, E. (2012). The EU Generalised System of Preferences: An Overview of Proposed Reforms. Tralac Working Paper, D12WP06/2012, 1-26.
 19. Nguyen, J. (2008). The Generalized System of Preferences. Washington: George Washington University.
 20. Opinion of the European Economic and Social Committee (2012) on the 'Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Applying a scheme of Generalised Tariff Preferences'. COM (2011) 241 Final. OJ C 43, 15.02.2012.
 21. Portlila, C., Orbie, J. (2014). Sanctions under the EU Generalised System of Preferences and Foreign Policy: Coherence by Accident? Contemporary Politics, 20, 63-76. Retrieved from: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13569775. 2014.881605.
 22. Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 Applying a Scheme of Generalised Tariff Preferences and Repealing Council Regulation (EC) No 732/2008. OJ L 303, 31.10.2012.
 23. The Commission Delegated Regulation of 11 January 2017 Amending Annex III to Regulation (EU) No 978/2012 of the European Parliament and of the Council Applying a Scheme of Generalised Tariff Preference s. C (2016) 8996.
 24. WTO (2011). Trade Policy Review: European Communities 2011. Report by the Secretariat WTO, WT/TPR/S/248.
 25. WTO (2015). Trade Policy Review: European Communities 2015. Report by the Secretariat WTO, WT/TPR/S/317.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu