BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Šebo Juraj (Technical University of Košice)
Tytuł
Economic Assessment of the Possibilities Of Using Brewers' Grains from the Producer View
Źródło
Intercathedra, 2014, nr 30(2), s. 84-88, tab.,rys., bibliogr.10 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje, Biomasa, Wartość zaktualizowana netto
Investment, Biomass, Net present value (NPV)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
The issue of investment decision making has been described extensively in the literature. The article uses classical evaluation methods to assess two investment options for the treatment of brewers' grains as waste (resp. byproducts). As indicated by the results of the analysis, the considered production of brewers' grains for energy is more economically preferable than selling it. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Šoltés J.: Výroba elektriny z biomasy [online]. SEA, 2005. [cit. 2013-12-12]. Dostupné na internete: http://www.pslib.cz/pe/skola/studijni_materialy/biomasa/sprava_biomasa.pdf
  2. Synek M.- Kislingerová, E. at al.: Podniková ekonomika. 5. Prepracované a doplnené vydanie. Praha: C. H. Beck, 2010. 498 s. ISBN 8074003361
  3. Vlachynský K. a kol.: Finančný manažment. Bratislava: Elita, 1996. 327 s. ISBN 80-8044-014- X.
  4. Synek M. a kol.: Manažerská ekonomika. Praha: Grada publishing, 1996. 455 s. ISBN 80-7169- 211-5.
  5. INKAPO: Slovník ekonomických pojmů [online], [cit. 2014-08-12]. Dostupné na internete: http://www.inkapo.cz/odborna-sekce/slovnik-pojmu/ekonomika
  6. Horbaj P.- Marasová D.- Andrejčák I.: Bioplyn a jeho využitie. Košice: Fakulta BERG, TU v Košiciach, 2007. ISBN 978-80-8073-777-1
  7. Kušnír, M. Ekonomika bioplynových staníc na Slovensku, In: Produkcia bioplynu, pyrolýza a splynovanie- efektívny spôsob zhodnotenia biomasy ako obnoviteľného zdroja energie, zborník odborného seminára, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT STU v Bratislave, VUP-NOI, Bratislava, 2010
  8. EMES: GE JENBACHER [online], [cit. 2014-08-12]. Dostupné na internete: http://www.emes.sk/archiv.html
  9. Molčan,V.: Zhodnotenie investícií do alternatívnych foriem využívania poľnohospodárskej biomasy, diplomová práca, SjF TUKE, Košice, 2014
  10. URSO: Výnos úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 9. septembra 2009 č. 7/2009
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-3622
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu