BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gryczka Marcin (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Labor Cost Level in Relation to the Inflow of Foreign Direct Investment - Analysis Based on the European Union Countries
Poziom kosztów pracy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych - analiza na przykładzie krajów Unii Europejskiej
Źródło
Trends in the World Economy, 2017, vol. 9, s. 103-117, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Regionalisation Issues in the Age of Global Shifts
Słowa kluczowe
Koszty pracy, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie
Labour costs, Foreign investment, Direct investments
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E24, F21, F23
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza zmian poziomu kosztów pracy w kontekście napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Unii Europejskiej. W pracy wykorzystano dane statystyczne z lat 1995-2015 publikowane przez organizacje międzynarodowe, a do ich analizy użyto metod statystyki opisowej (zwłaszcza analizy dynamiki i trendu). Na podstawie badań należy stwierdzić, że poziom kosztów pracy jest jednym z czynników wpływających na decyzje o lokalizacji i wielkości BIZ, a jego znaczenie należy raczej rozpatrywać w kontekście wydajności pracy oraz branży docelowej. Koszty pracy mogą odgrywać większą rolę w przypadku inwestycji w branżach pracochłonnych, o mniejszej wartości dodanej, lecz oszacowanie skali tego zjawiska wykracza poza ramy niniejszej pracy.(abstrakt oryginalny)

This paper's objective is to analyze changes in labor costs in the context of foreign direct investment (FDI) inflow to selected countries. Statistical data covering the period 1995-2015 published by some international organizations have been utilized, and research based on descriptive analysis methods has been conducted. General conclusion resulting from the conducted research is as follows: labor cost level is in fact one of several factors influencing FDI location decisions, and its importance should be assessed having also in mind labor productivity and target industry. Labor costs can be more important for FDI in labor-intensive industries with lower value added, but estimation of this phenomenon goes far beyond this research paper's framewor. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aiyar, S., Duval, R., Puy, D., Wu, Y., Zhang, L. (2013). Growth Slowdowns and the Middle-Income Trap. IMF Working Paper WP/13/71. Washington.
 2. Asiedu, E. (2002). On the Determinants of Foreign Direct Investment to Developing Countries: Is Africa Different? World Development, 30 (1), 107-119.
 3. Bevan, A.A., Estrin, S. (2004). The Determinants of Foreign Direct Investment into European Transition Economies. Journal of Comparative Economics, 32, 775-787.
 4. Brewer, T.L. (1993). Foreign Direct Investment in Emerging Market Countries. In: L. Oxelheim (ed.), The Global Race for Foreign Direct Investment: Prospects for the Future (pp. 177-203). Berlin-Heidelberg: Springer.
 5. Buckley, P. (2010). Foreign Direct Investment, China and the World Economy. London: Palgrave Macmillan.
 6. CEIC Data. Retrieved from: https://www.ceicdata.com/en/indicators (18.09.2017).
 7. Cushman, D.O. (1987). The Effects of Real Wages and Labor Productivity on Foreign Direct Investment. Southern Economic Journal, 54 (1), 174-185.
 8. De Mello, R.L. (1997). Foreign Direct Investment in Developing Countries and Growth: A Selective Survey. Journal of Development Studies, 34 (1), 1-34.
 9. Dunning, J.H. (1998). Globalization and the New Geography of Foreign Direct Investment. Oxford Development Studies, 26 (1), 47-69.
 10. Dunning, J.H. (1993). Multinational Enterprises and the Global Economy. Workingham: Addison-Wesley Publishing Company.
 11. Dunning, J.H., Narula, R. (1995). Foreign Direct Investment and Governments: Catalysts for Economic Restructuring. London: Routledge.
 12. Eichengreen, B., Park, D., Shin, K. (2013). Growth Slowdown Redux: New Evidence on the Middle-Income Trap. NBER Working Paper 18673, January.
 13. Eurostat. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (18.09.2017).
 14. Fields, G.S. (2011). Labor Market Analysis for Developing Countries. Labour Economics, 18 (suppl. 1), S16-S22.
 15. Hale, G., Mingzhi, X. (2016). FDI Effects on the Labor Market of Host Countries. Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper 25. Retrieved from: http://www.frbsf.org/economic-research/publications/working-papers/wp2016- 25.pdf.
 16. Hanson, J.R. (1996). Human Capital and Direct Investment in Poor Countries. Explorations in Economic History, 33 (1), 86-106.
 17. Hunya, G. (1997). Foreign Direct Investment and its Effects in the Czech Republic, Hungary and Poland. WIIW Reprint Series No. 168, 137-174.
 18. International Labour Organization. Retrieved from: http://www.ilo.org/ilostat (20.09.2017).
 19. Lucas, R. (1990). Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries? American Economic Review, 80 (2), 92-96.
 20. Mody, A. (2007). Foreign Direct Investment and the World Economy. New York: Routledge.
 21. Narula, R. (1996). Multinational Investment and Economic Structure: Globalisation and Competitiveness. London: Routledge.
 22. OECD. Retrieved from: http://stats.oecd.org/index.aspx?DatasetCode=PDBI_I4 (18.09.2017).
 23. Slaughter, M.J. (2000). Production Transfer within Multinational Enterprises and American Wages. Journal of International Economics, 50 (2), 449-472.
 24. UNCTAD. Retrieved from: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96740 (5.09.2017).
 25. U.S. Bureau of Labor Statistics. Retrieved from: https://www.conference-board.org/ilcprogram/ (20.09.2017).
 26. Wong, K.N., Tang, T.C. (2011). Foreign Direct Investment and Employment in Manufacturing and Services Sectors: Fresh Empirical Evidence from Singapore. Journal of Economic Studies, 38 (3), 313-330.
 27. World Bank. Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.ZS.AD (7.09.2017).
 28. Zhang, K.H., Markusen, J.R. (1999). Vertical Multinationals and Host-Country Characteristics. Journal of Development Economics, 59 (2), 233-252.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu