BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołaś Jakub (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Economic and Legal Aspects of Payment Lags in Poland
Źródło
Intercathedra, 2014, nr 30(4), s. 18-24, tab., bibliogr.14 poz.
Słowa kluczowe
Prawo, Płatność, Transakcje handlowe
Law, Payment, Commercial transaction
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
The aim of this paper is to present economic and legal aspects of payment lags in commercial transactions in Poland. In the economic aspect the analysis concerns such factors as variation in the structure and average collection periods of enterprises, payment periods, the scale of losses due to payment lags and causes of payment lags. Analysis of the economic aspects was based on data from reports of international credit management and insurer companies Intrum Justitia and Atradius. The analyses showed that payment reliability of economic entities in Poland, measured based on the so-called Payment Index, is low and is deteriorating. In terms of legal aspects concerning payment lags the paper focuses particularly on the Polish Act on payment terms in commercial transactions of 2013 and presents an analysis of the evolution of proposed legal measures to protect creditors against negative consequences of payment gridlocks()(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atradius Payment Practices Barometr, Survey Results for Eastern Europe, June 2014, http://global.atradius.com/ [dostęp:30.12.2014]
 2. Bieżuński P.: Terminy zapłaty w transakcjach handlowych. Komentarz, Lex, 2013/el.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/35/WE z 29.06.2000 roku w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych., Dz.U.UE.L.2000.200.35, z póż. Zm.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z 16.02.2011 roku w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, Dz.U.UE.L.2011.48.1, z późn. zm.
 5. European Payment Index 2005-2014. Intrum Justitia, http://www.intrum.com [dostęp:10.01.2015]
 6. Kwaśnicki R. L.: Zasady zapłaty w transakcjach handlowych - analiza w zakresie prawa materialnego, Prawo Spółek, 2004, 1.
 7. Marquardt P.: Ustawa o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym - lex claudicans, Rejent, 2002, 10.
 8. Staniek K.: Terminy zapłaty w transakcjach handlowych, Monitor Prawniczy 2004, 2.
 9. Tollik R.: Krótki komentarz do ustawy z 6 września 2001 roku o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym (Dz. U. Nr 129, poz. 1443), Palestra, 2002, 9 - 10.
 10. Ustawa z 23.04.1964 roku - Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.
 11. Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa, Dz. U. 2013, poz. 749 ze zm.
 12. Ustawa z 06.09.2001 roku o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym, Dz. U. Nr 129, poz. 1443, z późń. zm.
 13. Ustawa z 12.06.2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dz. U. Nr 139, poz. 1323, z późn. zm.
 14. Ustawa z 08.03.2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dz. U. poz. 403, z późn. Zm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-3622
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu