BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grodzicki Jacek (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Kontekst społeczny kapitału ludzkiego
The Social Context of Human Capital
Źródło
Pieniądze i Więź, 2013, nr 4(61), s. 44-49, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Edukacja, Relacje międzyludzkie
Human capital, Education, Interpersonal relations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy kwestii umiejscowienia procesu kreowania kapitału ludzkiego w szeroko rozumianym kontekście społecznym. Oznacza to konieczność zweryfikowania tezy mówiącej o tym, że decyzje inwestycyjne dotyczące zdrowia czy kształcenia są determinowane przede wszystkim chęcią zaspokojenia korzyści ekonomicznych. Artykuł, analizując pojęcie kapitału ludzkiego, zwraca uwagę na potrzebę respektowania powiązań międzyludzkich w procesie dyfuzji wiedzy.(abstrakt oryginalny)

The article concerns the process of creative human capital in the wider social context. This implies verification of the thesis that investment decisions in health or education areas are determined primarily by economic benefits. The article examines the concept of human capital and draws attention to the need of respecting human relations in the process of knowledge diffusion.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Binder М., A Spillover-Based Theory of Credentialism, Working Paper of the University of British Columbia 2008.
 2. Bowman C., Swart J., Whose Human Capital? The Challenge of Value Capture When Capital is Embedded, "Journal of Management Stu- dies" 2007, nr 44(4).
 3. Burton-Jones A., Spencer S.J., The Oxford Handbook of Human Capital Oxford University Press 2011.
 4. Coleman J., Social Capital in the Creation of Human Capital, "American Journal of Socio logy" 1988, nr 94.
 5. Eraut М., Alderton J., Cole G., and Senker ., Development of Knowledge and Skills at Work, [w:] E Coffield (ed.), Dffering Visions of a Learning Society, Bristol, Policy Press 2007.
 6. Field J., Spence L., Social Capital and Informal Learning, [w:] F. Coffield (ed.), The Necessity of Informal Learning, Bristol, Policy Press 2000.
 7. Fukuyama F., Wielki wstrząs: natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Wyd. Bertelsmann Świat Książki, Warszawa 2000.
 8. Grant A., Give and Take: A Revolutionary Approach to Success, Penguin Group, New York 2013.
 9. Grodzicki J., Badania dotyczące wyboru kierunków kształcenia wyższego dokonywane przez studentów w Polsce, Materiały niepublikowane 2012.
 10. Flalpern D., Social Capital, Polity Press, Cambridge 2005.
 11. Nahapiet J., Capitaliying on Connections: Social Capital and Strategie Management, [w:] V. Bart- kus and J. Davis, Social Capital: Reaching Out, Reaching In, Cheltenham, Edward Elgar 2009.
 12. Nahapiet ].,A Social Perspectire, [w:] A. Burton-Jones, J.-C. Spender, The Oxford Handbook of Human Capital, Oxford Handbooks 2011.
 13. Ostrom E., Constituting Social Capital and Collective Action, "Journal of Theoretical Politics" 1994.
 14. Preston J., A Continuous Effort of Sociability: Learning and Social Capital in Adult Life, [w:] T. Schuller, J. Preston, C. Hammond, A. Brassett-Grundy, and J. Bynner, The Benefits of Learning: The Impact of Education on Health, Family Life and Social Capital, London and New York, Routledge Farmer 2004.
 15. Schuller Т., Reflections on the Use of Social Capital "Review of Social Economy" 2007, nr 65(1).
 16. Schuller Т., Preston J., Hammond С., Brassett-Grundy A., Bynner J., The Benefits of Learning: The Impact of Education on Health, Family Life and Social Capital, Routledge Falmer, London 2004.
 17. Sedikides C, Brewer М. B., Individual Self Relational Self and Collective Self Philadelphia, Psychology Press 2001.
 18. Senge Р., Piąta dyscyplina, Wolters Kluwer Oficyna Ekonomiczna 2012.
 19. Staveren I., Knorringa P, Unpacking Social Capital in Economic Development: Нот Social Relations Matter, "Review of Social Economy" 2007, nr 65(1).
 20. Swedberg, R., and Granovetter, М., The So- cio/ogy of EconomicLfe, Cambridge, Westview Press 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7513
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu