BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oranowskaja Tanja (Polish Academy of Sciences in Warsaw)
Tytuł
Study of Preliminary Results of Obamacare : Is the Healthcare Reform Efficient?
Studium wstępnych wyników Obamacare : czy reforma opieki zdrowotnej jest skuteczna?
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2017, nr 2 (57), s. 160-191, rys., bibliogr. s. 186-188
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Reforma służby zdrowia, System ochrony zdrowia
Health care, Health care reform, Health care system
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Istnieje wiele przykładów powszechnej nieefektywności w systemach opieki zdrowotnej na początku XXI wieku. Artykuł jest próbą znalezienia zbilansowanego obrazu skuteczności reformy ochrony zdrowia Obamacare zanim zostanie ona przekształcona przez nową administrację i Kongres Stanów Zjednoczonych. Bez wątpienia Obamacare jest unikalnym przykładem reformy systemu opieki zdrowotnej. Ale, czy reforma ta jest rzeczywiście skuteczna? Zgodnie z wstępnymi wynikami, w pewnym stopniu osiągnęła swoje cele, a jednocześnie podniosła wiele nowych spraw, które należy rozwiązać. Jedną z nich, wciąż otwartą, jest kwestia, kto powinien być odpowiedzialny za regulację systemu opieki zdrowotnej: w jakim stopniu rząd powinien wziąć udział w tym procesie; czy przejście od prywatnej do publicznie regulowanej służby zdrowia było skutecznym krokiem w rozwoju systemu opieki zdrowotnej; czy powinien istnieć wolny rynek w przypadku takiego dobra jak opieka zdrowotna. Obamacare jest obecnie bardzo ważnym tematem. Podczas kampanii prezydenckiej Donald Trump deklarował, że będzie likwidować i/lub reorganizować reformę systemu opieki zdrowotnej Obamacare. Niezależnie od tego, jaki jest ostateczny wynik jego prób zastąpienia i/lub zmiany ustawy Affordable Care Act, warto ocenić reformę systemu opieki zdrowotnej, która przykuła uwagę w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Zastosowanie koncepcji efektywności do systemów opieki zdrowotnej jest wyzwaniem, które powoduje zarówno problemy teoretyczne, jak i praktyczne. W artykule omówiono zmienne wejściowe i wyjściowe. Moim założeniem, które spróbuję udowodnić, jest to, że system opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych jest zbyt kosztowny i w rezultacie jest mniej efektywny, a właściwie nie tak "dostępny cenowo", jak to było zaplanowane przez autorów reformy. (abstrakt oryginalny)

There is ample evidence of widespread inefficiency in health care systems in the early 2000s. The article is an attempt to find a balanced view on the efficiency of the Obama Healthcare Reform before it is reshaped by the new administration and the US Congress. No doubt Obamacare is a unique example of a healthcare reform. But is the reform really efficient? According to preliminary results, it achieved its goals to a certain extent, and at the same time it created a lot of new problems that should be solved. One of them, still open, is the issue of who should be in charge of the regulation of the healthcare system: to what extent the government should take part in this process; whether the shift from private to public regulation was an effective step in the development of the healthcare system; and if a free market should take place in case of such a good as healthcare. Nowadays, Obamacare is a burning topic. During his presidential campaign, Donald Trump notified that he would dismantle and/or restructure the Obama healthcare reform. Whatever the final outcome of his attempts to replace and/or to change the Affordable Care Act is going to be, it is worth assessing the health reform, which has attracted so much attention in the US and the world. The application of efficiency concepts to health care systems is a challenging topic, which raises both theoretical and practical problems. A review of input and output variables is carried out in the article. My assumption, which I will try to prove, is that the healthcare system in the USA is too expensive, and as a result it is less effective and, actually, not so 'affordable' as it was supposed to be. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bailey R., Good News: U.S. Death Rate Resumes Falling [online], http://reason. com/blog/2016/08/09/good-news-us-death-rate- resumes-falling [accessed: 29 December 2016].
 2. Ballotpedia. The Encyclopedia of American Politics. Donald Trump Presidential Campaign. 2016/Healthcare [online], https://ballotpedia.org/Donald_ Trump_presidential_campaign,_2016/Healthcare [accessed: 7 December 2016].
 3. CDC/NCHS, National Vital Statistics System, Mortality [online], https:// www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db88.htm [accessed: 12 December 2016].
 4. Centers for Disease Control and Prevention. 75 Years of Mortality in the US, 1935-2010 [online], https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db88. htm [accessed: 24 October 2016].
 5. Claxton G., Cox C., Measuring the Quality if Healthcare in the US [online], http://www.healthsystemtracker.org/insight/measuring-the-quality-of-heal-thcare-in-the-u-s/ [accessed: 24 December 2016].
 6. Clayton A.C., Assessing the Productive Efficiency of US Health Care: Comparison of Analytical Methods, Illinois Wesleyan University, 2010 [online], http://digitalcommons.iwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article = 1105&conte-xt=econ_honproj [accessed: 12 December 2016].
 7. Discoverthenetworks.org, Obamacare: Before and After [online], http:// www.discoverthenetworks.org/viewSubCategory.asp?id=1957 [accessed: 25 October 2016].
 8. Federal Spending Pie Chart [online], http://www.usgovernmentspending.com/ [accessed: 12 December 2016].
 9. Gonzales S., Cox C., On Several Indicators of Healthcare Quality the US Falls Short [online], http://www.healthsystemtracker.org/2015/06/on-several-indi cators-of-healthcare- quality-the-u-s-falls-short/ [accessed: 12 December 2016].
 10. Health Network Group. Obamacare Facts [online], https://obamacare.net/ obamacare-facts/ [accessed: 20 October 2016].
 11. Kaiser Family Foundation analysis of the 2013 Kaiser Survey of Low-Income Americans and the ACA, 2014 [online], http://kff.org/uninsured/report/ the-uninsured-a-primer-key- facts-about-health-insurance-and-the-unin sured-in-the-wake-of-national-health-reform/view/footnotes/#footnote -201979-2 [accessed: 5 October 2016].
 12. Kaiser Family Foundation Analysis of National Health Expenditure data from Centers for Medicare and Medicaid, Office of the Actuary, National Health Statistics Group [online], http://kff.org/slideshow/health-spending- trends--slideshow/ [accessed: 23 December 2016].
 13. Lorenzetti L., America's Rising Death Rates is a sign of Several Scary Trends June 2016 [online], http://fortune.com/2016/06/01/death-rate-increase--america/ [accessed: 2 January 2017].
 14. Medeiros J., Schwierz C., Efficiency Estimates of Healthcare Systems. European Economy, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015 [online].
 15. Moffit R. Year Six of the Affordable Care Act Obamacare's Mounting Problems [online], http://www.heritage.org/research/reports/2016/04/year-six-of-the-affordable-care-act-obamacares-mounting-problems [accessed: 6 February 2017].
 16. Peterson-Kaiser Health System Tracker. Measuring The Performance of the U.S. Health System [online], http://www.healthsystemtracker.org/insight/ assessing-the-cost-and-performance-of-the-u-s-health-system/ [accessed: 14 September 2016].
 17. Rappleye E., How Long is the Average Wait at a Physician's Office [online], http://www.beckershospitalreview.com/hospital-physician-relationships/ how-long-is-the-average-wait-at-a-physician-s- office.html) [accessed: 25 December 2016].
 18. Statista.com [online], https://www.statista.com/statistics/195950/infant-morta- lity-rate-in-the-united-states-since-1990/ [accessed: 13 December 2016].
 19. Statista. The Statistics Portal [online], https://www.statista.com/statistics /200955/americans-without-health-insurance/ [accessed: 12 December 2016].
 20. Statista. The Statistics Portal [online], https://www.statista.com/statistics /263762/ total-population-of-the-united-states/ [accessed: 17 December 2016].
 21. Tavernise S., First Rise in US Death Rate in Years Surprises Experts [online], http://www.nytimes.com/2016/06/01/health/american-death-rate-rises-for-first-time-in-a-decade.html) [accessed: 30 December 2016].
 22. The Henry J. Kaiser Family Foundation. Estimates of Eligibility for ACA Coverage among the Uninsured [online], http://kff.org/health-reform/issue-brief/ estimates-of-eligibility-for-aca-coverage-among-the-uninsured-in-2016/ [accessed: 25 October 2016].
 23. The Henry J. Kaiser Family Foundation. Key Facts about Health Insurance and the Uninsured [online], http://kff.org/uninsured/report/the-uninsured-a-primer-key-facts-about-health-insurance-and-the-uninsured-in-the-wake-of- national-health-reform/ [accessed: 3 October 2016].
 24. The Statistics Portal [online], https://www.statista.com/statistics/263724/life--expectancy-in-the-united-states/ [accessed: 23 December 2016].
 25. The Three Q's of ObamaCare: Qality, Quantity, and Quitting, Forbes [online], http://www.forbes.com/sites/thesba/2013/09/27/the-three- qs-of-obamacare-quality-quantity-and-quitting/#2fc420f665e8 [accessed: 8 January 2017].
 26. Tracking Enrollments for the Affordable Care Act, Insurance Coverage Status between 2013 and 2015 [online], http://acasignups.net/15/07/20/ updated-x3- my-best-shot-tracking-change-total-us-insurance-coverage-status-between-2013 [accessed: 25 January 2017].
 27. U.S. Department of Health & Human Services, About the Law [online], https://www.hhs.gov/healthcare/facts-and-features/key-features-of-aca- by--year/index.html [accessed: 21 October 2016].
 28. Whitman E., 2016 Republicans on Obamacare: For GOP Presidential Hopefuls, Repealing of Affordable Care Act [online], http://www.ibtimes.com/2016-republicans-obamacare-gop-presidential-hopefuls- repealing-affordable-care-act-1885065 [accessed: 14 December 2016].
 29. Worldometers. US Population 2017 [online], http://www.worldometers.info/ world-population/us-population/ [accessed: 2 January 2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu