BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molendowski Edward (Cracow University of Economics, Poland)
Tytuł
International Competitive Position of the Polish Economy Against the Backdrop of the Visegrad Group Countries - Changes in the Post-Accession Period
Międzynarodowa pozycja konkurencyjna polskiej gospodarki na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej - zmiany w okresie poakcesyjnym
Źródło
Trends in the World Economy, 2017, vol. 9, s. 119-129, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Regionalisation Issues in the Age of Global Shifts
Słowa kluczowe
Konkurencyjność międzynarodowa, Handel zagraniczny, Konkurencyjność gospodarki
International competitiveness, Foreign trade, Economy competitiveness
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E2, E6, F4, F5
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Grupa Wyszehradzka
Visegrad Group
Abstrakt
Artykuł jest prezentacją wyników analizy, w ramach której podjęto próbę porównania zmian pozycji konkurencyjnej Polski oraz pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej (GW-4) w okresie poakcesyjnym (w latach 2004-2015). Przyjęto hipotezę, że Polska należy wśród państw GW-4 do tych, w których najwyraźniej wystąpiły pozytywne efekty członkostwa. W badaniu zastosowano analizę danych wtórnych, dotyczących filarów konkurencyjności gospodarki wyodrębnionych w Raportach "Global Competitiveness Report", opracowywanych przez Światowe Forum Ekonomiczne. Artykuł kończy zestawienie najważniejszych wniosków wynikających z prezentowanej analizy. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of an analysis attempting to compare changes in the competitive positions of Poland and of the other Visegrad Group (V4) countries in the post-accession period (2004-2015). The hypothesis adopted was that Poland belonged to the V4 countries enjoying the most positive effects of EU membership. The study was based on an analysis of secondary data concerning the pillars of economic competitiveness described in the Global Competitiveness Reports prepared by the World Economic Forum. The article ends with a summary of the most important conclusions from the analysis presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieńkowski, W., Weresa, M.A. (2008). Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań. Warszawa: SGH.
 2. Boguszewski, P. (2016). Globalny raport konkurencyjności 2016-2017 Światowego Forum Gospodarczego. Warszawa: NBP.
 3. Bossak, J. (2013). Konkurencja i współpraca międzynarodowa. Warszawa: Difin.
 4. Bossak, J. (2000). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki kraju i przedsiębiorstwa. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. In: J. Bossak, W. Bieńkowski (eds.), Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską. Vol. 1. Warszawa: SGH.
 5. Misala, J., Misztal, P., Młynarzewska, I., Siek, E. (2008). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski w okresie 1990-2007. Radom: Politechnika Radomska.
 6. Molendowski, E. (2015). 10 Years of Membership in the European Union - Poland in Comparison with the Visegrad Group Countries. Central European Review of Economics & Finance, 10 (4), 5-18.
 7. Schwab, K. (ed.) (2016). The Global Competitiveness Report 2016-2017. Geneva: World Economic Forum.
 8. The Global Competitiveness Index Historical Dataset 2005-2015 (2015). Global Competitiveness Index (GCI), 2004-2005, Scores; Global Competitiveness Index (GCI), 2005-2006, Scores. Geneva: World Economic Forum.
 9. The Global Competitiveness Report 2014-2015 (2015). Geneva: World Economic Forum.
 10. Weresa, M.A. (2008). Definicja, determinanty oraz sposoby pomiaru konkurencyjności krajów. In: W. Bieńkowski et al., Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek w kontekście globalizacji - wstępne wyniki badań (pp. 98-106). Warszawa: SGH.
 11. World Economic Forum (2015). Global Competitiveness Report 2014-2015. Geneva.
 12. Wysokińska, Z. (2001). Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Żmuda, M., Molendowski, E. (2016). W poszukiwaniu istoty konkurencyjności gospodarki narodowej: studium interdyscyplinarne. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3 (81), 323-333.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu