BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nakonieczna-Kisiel Halina (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Which Companies Put the Polish Economy in Debt?
Jakie przedsiębiorstwa zadłużają polską gospodarkę?
Źródło
Trends in the World Economy, 2017, vol. 9, s. 131-141, tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Regionalisation Issues in the Age of Global Shifts
Słowa kluczowe
Zadłużenie zagraniczne, Bilans płatniczy, Instrumenty finansowe
Foreign debt, Balance of payments, Financial instruments
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F34
streszcz., summ.
Abstrakt
Od 2009 roku obowiązuje nowy podręcznik bilansu płatniczego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej i zadłużenia zagranicznego (BPM6). Wyodrębnia on dodatkowy podmiot i nowe instrumenty generujące zobowiązania zagraniczne. Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytania: 1) jak zmieniła się rola przedsiębiorstw krajowych w zobowiązaniach Polski po wyodrębnieniu nowego podmiotu - inwestorów bezpośrednich oraz 2) jakie przekształcenia zaszły w strukturze zobowiązań obu podmiotów po zwiększeniu liczby instrumentów finansowych. Z badań wynika, że w strukturze zadłużenia zagranicznego Polski istotnie wzrosło znaczenie nowego podmiotu, głównie kosztem podmiotów niepowiązanych kapitałowo, i sektora rządowego. Struktura zobowiązań obu podmiotów została zdominowana przez kredyty i pożyczki oraz kredyty handlowe. Nowe instrumenty finansowe nie były wykorzystywane, a jeśli już, to w bardzo ograniczonym zakresie.(abstrakt oryginalny)

Since 2009 a new Balance of Payment Manual (BPM6) has been in operation. It has extracted additional entities and instruments generating external liabilities. The aim of research is an attempt to answer a question 1) how has a position of domestic companies changed following extraction of a new entity - foreign direct investors, and 2) what has changed in the structure of foreign liabilities following the increase of a number of financial instruments. Results of research show that in the structure of Polish external debt the role of a new entity has increased at the expense of unrelated companies and government sector. The structure of foreign liabilities was dominated by credits and loans and trade credits. New financial instruments have not been used or have been used in a limited range.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambroziak, Ł. (2015). Wpływ fragmentaryzacji produkcji na polski handel zagraniczny maszynami i urządzeniami. In: Inwestycje zagraniczne w Polsce 2012-2014. Warszawa: IBRKK.
 2. Antowska-Bartosiewicz, I., Małecki, W. (1992). Zadłużenie zagraniczne Polski do końca 1991 roku. Warszawa: Fundacja im. F. Eberta w Polsce.
 3. Bilans płatniczy Rzeczpospolitej Polskiej za IV kwartał 2012 roku (2013). Warszawa: NBP.
 4. Bilans rozrachunkowy Rzeczpospolitej Polskiej (1991). Warszawa: NBP.
 5. Biuletyn Statystyczny GUS (2017), 61 (1).
 6. Górniewicz, G. (2008). Dynamiczny wzrost zadłużenia zagranicznego Polski na początku XXI wieku jako konsekwencja zadłużania się przedsiębiorstw i banków. Studia i Prace WNEiZ, 6, 175-183.
 7. Górniewicz, G. (2002). Zadłużenie zagraniczne. Polska a kraje rozwijające się. Bydgoszcz: Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego.
 8. Jędrychowski, S. (1982). Zadłużenie Polski w krajach kapitalistycznych. Warszawa: KiW.
 9. Małecki, W. (1994). Ocena celowości operacji konwersji polskiego długu zagranicznego na udziały kapitałowe. Warszawa: Instytut Finansów.
 10. Michalski, R. (2017). Polityka finansowa państwa - plusy i minusy "dobrej zmiany". In: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2016 roku. Warszawa: IBRKK.
 11. Mroczek, W. (2017). Handel zagraniczny. Wyniki i tendencje. In: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2016 roku. Warszawa: IBRKK.
 12. Nakonieczna-Kisiel, H. (2014). Zadłużenie zagraniczne przedsiębiorstw jako skutek umiędzynarodowienia działalności gospodarczej. Ekonomia Międzynarodowa, 7, 126-135.
 13. Nakonieczna-Kisiel, H. (2009). Zobowiązania zagraniczne przedsiębiorstw w Polsce. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 2, 59-65.
 14. NBP (2016). Statystyka bilansu płatniczego. Uwagi metodyczne. Retrived from: www.nbp.pl (July 2017).
 15. Pangsy-Kania, S. (2001a). Innowacyjne techniki redukcji zadłużenia zagranicznego. Bank i Kredyt, 4, 24.
 16. Pangsy-Kania, S. (2001b). Zadłużenie zagraniczne Polski. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 17. Piotrowski, J. (2017). Zamiany w polityce ekonomiczno-społecznej Polski w latach 2016-2018 i ich skutki. In: Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2016-2018. Warszawa: IBRKK.
 18. Przystupa, J. (2015). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w 2013 roku według danych Narodowego Banku Polskiego. In: Inwestycje zagraniczne w Polsce 2012-2014. Warszawa: IBRKK.
 19. Ptaszyńska, B. (2011). Restrukturyzacja zadłużenia zagranicznego Polski. Wiadomości Statystyczne, 2, 37-48.
 20. Raganiewicz, J. (1990). Niebezpieczeństwo pułapki zadłużenia i jej skutki. Gospodarka Narodowa, 2-3.
 21. Rydygier, W. (1985). Pułapka zadłużeniowa. In: A. Müller (ed.), U źródeł polskiego kryzysu. Warszawa: PWN.
 22. Sołdaczuk, J. (ed.) (1986). Zadłużenie zagraniczne Polski i drogi jego przezwyciężania (geneza, charakter i skutki zadłużenia). Warszawa: IKiCHZ, IGN.
 23. Sulimierski, B., Zabielski, K. (1985). Problemy zadłużenia Polski a handel zagraniczny. Sprawy Międzynarodowe, 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu