BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowacka-Bandosz Katarzyna (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Export of Business Services in Poland and the European Union
Eksport usług biznesowych w Polsce i Unii Europejskiej
Źródło
Trends in the World Economy, 2017, vol. 9, s. 143-154, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Regionalisation Issues in the Age of Global Shifts
Słowa kluczowe
Eksport usług, Usługi biznesowe
Exports of services, Business services
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F14
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zmian zachodzących od połowy biegłej dekady w strukturze rodzajowej polskiego eksportu usług biznesowych na tle Unii Europejskiej. Z przeprowadzonych badań wynika, że przekształcenia w polskim eksporcie odbiegały od tendencji obserwowanych na rynku unijnym. Polska świadczyła głównie usługi profesjonalne, podczas gdy w UE większą rolę odgrywały usługi techniczne, związane z handlem, oraz pozostałe usługi biznesowe. Specjalizując się w usługach profesjonalnych, Polska stała się ważną lokalizacją centrów biznesowych BPO/SSC, w których obsługiwano procesy księgowe, podatkowe, doradcze, badawcze, marketingowe i inne na zlecenie zagranicznych firm. W przyszłości większą rolę powinny odgrywać usługi zaawansowane, szczególnie w obszarze KPO i R&D. (abstrakt oryginalny)

The objective of this paper is to present changes in the structure of Polish business services export in comparison to the European Union occurring since the middle of the previous decade. From the conducted research it arises that the transformation in Polish export diverted from the trends observed in the EU market. Poland provided chiefly professional and management consulting services, while in the EU technical, trade-related, and other business services played a more important part. Specializing in professional services, Poland has become a major location for BPO/SSC business centers. Such centers have been used to handle accounting, fiscal, consulting, research, marketing processes and other services commissioned by foreign companies. In the future advanced services ought to play a greater role, particularly in the areas of KPO and R&D.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chilimoniuk-Przeździecka, E., Kuźnar, A. (2016). Znaczenie usług w globalnych łańcuchach wartości. Gospodarka Narodowa, 5 (285), 141-156.
 2. Górecki, J. et al. (2016). Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. Warszawa: ABSL.
 3. Gutowski, T. (2016). Zagraniczne inwestycje w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w Polsce. In: A. Grynia (red.), Czynniki ograniczające oraz poprawiające konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wilno: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie, Uniwersytet w Białymstoku.
 4. IMF (2009). Balance of Payments and International Investment Position Manual. Sixth Edition. Washington.
 5. Manyika, J. et al. (2012). Manufacturing the Future: The Next Era of Global Growth and Innovation. McKinsey Global Institute.
 6. Misala, J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej. Warszawa: PWE.
 7. NBP (2017). Raport o inflacji. Warszawa, lipiec.
 8. Romanowski, R., Walkowiak-Markiewicz, K. (2015). Znaczenie centrów nowoczesnych usług biznesowych dla rozwoju metropolii w Polsce. Studia Oeconomica Posnaniensia, 3 (8), 67-88.
 9. UNCTAD (2004). World Investment Report. The Shift Towards Services. New York-Geneva.
 10. UNCTADStat (2017). Trade Structure by Partner, Product or Service-category. Geneva: UNCTAD.
 11. Vandermerwe, S., Rada, J. (1988). Servitization of Business: Adding Value by Adding Services. European Management Journal, 6 (4), 314-324.
 12. Włoch, R. et al. (2017). Raport Gumtree: AKTYWNI+. Przyszłość rynku pracy. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu