BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróbel Anna (University of Warsaw)
Tytuł
Decomposition of Global Trade System: Role of Discriminatory Trade Liberalisation
Dekompozycja światowego systemu handlu: rola dyskryminacyjnej liberalizacji handlu
Źródło
Trends in the World Economy, 2017, vol. 9, s. 169-187, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Regionalisation Issues in the Age of Global Shifts
Słowa kluczowe
Liberalizm handlowy, Porozumienia międzynarodowe, Handel międzynarodowy
Trade liberalization, International agreements, International trade
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F13
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Światowa Organizacja Handlu
World Trade Organization (WTO)
Abstrakt
When we observe the dynamics regarding the creation of preferential trade agreements and the simultaneous lack of progress in WTO prognosis in recent years, a question appears concerning the future shape of the global trade system: whether the observed proliferation of preferential trade agreements constitutes manifestation of decomposition of the global trade system, a stage in the process of forming a new global trade governance system or a temporary reaction to the WTO crisis as a negotiation forum; this process will decrease its dynamics when the deadlock in Doha negotiations is broken and this round is finished. The objective of this paper is an analysis of cooperation between WTO members within the creation and implementation of discriminatory trade liberalization regimes within PTAs and indicating their impact on non-discriminatory trade liberalization. In the paper, data of the World Trade Organization contained in the Regional Trade Agreements Information System (RTA-IS) base, including trade agreements notified by the WTO.(abstrakt oryginalny)

Obserwowana w ostatnich latach dynamika w zakresie tworzenia preferencyjnych porozumień handlowych i jednoczesny brak postępu w rokowaniach WTO rodzi pytania o przyszły kształt światowego systemu handlu: czy obserwowana proliferacja preferencyjnych porozumień handlowych jest przejawem dekompozycji światowego systemu handlu, etapem w procesie formułowania nowego systemu zarządzania handlem światowym czy też przejściową reakcją na kryzys WTO jako forum negocjacyjnego i czy proces ten zmniejszy swoją dynamikę wraz z przełamaniem impasu w rokowaniach Doha i zakończeniem tej rundy. Celem opracowania jest analiza współpracy członków WTO w tworzeniu i implementacji reżimów dyskryminacyjnej liberalizacji handlu w ramach PTAs i wskazanie ich wpływu na niedyskryminacyjną liberalizację handlu. W opracowaniu wykorzystano dane Światowej Organizacji Handlu zawarte w bazie Regional Trade Agreements Information System (RTA-IS), obejmującej umowy handlowe notyfikowane przez WTO.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bensassi, S., de Sousa, J., Jarreau, J. (2013). Preferential Trade Agreements Proliferation: Sorting Out the Effects. CEPII Working Paper No. 2013-04 February.
 2. Bobowski, S. (2015). Megaregionalne projekty handlowe TPP i RCEP w budowie. W co gra Japonia przy dwóch stołach negocjacyjnych? Prace Naukowe Uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu, 407, 147-158.
 3. Dugiel, W. (2013). Światowy system handlu nowe wyzwania i próby reform. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 4. Enhancing Trade and Investment, Supporting Jobs, Economic Growth and Development: Outlines of the Trans-Pacific Partnership Agreement (2011). Office of the United States Trade Representative. Retrieved from: https://ustr.gov/about-us/ policy-offices/press-office/fact-sheets/2011/november/outlines-trans-pacific-partnership-agreement (15.08.2016).
 5. Kozłowski, S.C. (2015). Azja-Pacyfik: megaregionalne po rozumienia handlowe. Między integracją a strategiczną rywalizacją o wpływy. Sprawy Międzynarodowe, 3, 41-64.
 6. Michalski, B. (2014). Międzyregionalne porozumienia handlowe. Transpacyficzny regionalizm jako alternatywa dla "wolnego" handlu? Warszawa: Difin.
 7. Paszewski, T. (2014). Perspektywy transatlantyckiej strefy wolnego handlu. In: J.M. Fiszer, P. Olszewski, B. Piskorska, A. Podraza (eds.), Współpraca transatlantycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
 8. Porozumienie w sprawie handlu usługami (TiSA). European Comission. Retrieved from: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/index_pl.htm (15.08.2016).
 9. Regional Trade Agreements Information System (RTA-IS). Retrieved from: http:// rtais.wto.org/UI/PublicMaintainRTAHome.aspx (14.08.2016).
 10. Sauvé, P. (2013). A Plurilateral Agenda for Services? Assessing the Case for a Trade in Services Agreement (TISA). Swiss National Centre of Competence in Research. Working Paper No. 29.
 11. Starzyk, K. (2014). Transatlantyckie partnerstwo handlowe i inwestycyjne (TTIP) - założenia i potencjalne korzyści. In: S. Wydymus, M. Maciejewski (eds.), Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego. Warszawa: CeDeWu.
 12. Summary of the Trans-Pacific Partnership Agreement. Retrieved from: http://dfat.gov.au/trade/agreements/tpp/outcomes-documents/Pages/summary-of-the-tpp-agreement.aspx (15.08.2016).
 13. Śledziewska, K. (2012). Regionalizm handlowy w XXI wieku. Przesłanki teoretyczne i analiza empiryczna. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 14. Trade in Services Agreement List of Participants. Office of the United States Trade Representative. Retrieved from: https://ustr.gov/tisa/participant-list (14.08.2016).
 15. Wróbel, A. (2015). Bilateralne porozumienia handlowe jako odpowiedź na kryzys negocjacji wielostronnych na forum WTO. In: R. Bania, K. Zdulski (eds.), Wyzwania i problemy współczesnych stosunków międzynarodowych - bezpieczeństwo, dyplomacja, gospodarka, historia, polityka. Łódź: PTSM Oddział Łódzki.
 16. Wróbel, A. (2016). Ewolucja systemu zarządzania handlem światowym. In: M. Rewizorski (ed.), Globalne zarządzanie i jego aktorzy. W poszukiwaniu rozwiązań dla zmieniającego się świata. Warszawa: Elipsa.
 17. Wróbel, A. (2014). Funkcjonalność i dysfunkcjonalność wielostronnego systemu handlowego WTO. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 8, 99-107.
 18. WTO (2011). World Trade Report 2011. The WTO and Preferential Trade Agreements: From Co-existence to Coherence. Geneva: WTO.
 19. Żołądkiewicz, K. (2015). Partnerstwo Transpacyficzne jako nowe porozumienie integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku. Studia i Prace WNEiZ, 41 (1), 93-110.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu