BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waliszewski Krzysztof (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
The Capital Markets Union from the Perspective of SMEs Financing in the EU - Expected Benefits, Constraints and Risks
Unia rynków kapitałowych z perspektywy sektora MŚP w Unii Europejskiej - oczekiwane korzyści, zagrożenia i ryzyka
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, nr 2 (31), s. 102-116, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Finansowanie przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rynek kapitałowy
Financing enterprises, Small business, Capital market
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E44, G10, O16
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest projektowi "Unia rynków kapitałowych (CMU) w UE z perspektywy finansowania małych i średnich przedsiębiorstw". Unia rynków kapitałowych jest ważną częścią Planu Inwestycyjnego dla Europy Jean-Claude'a Junckera, a jej celem jest skuteczne stymulowanie wzrostu gospodarczego w UE poprzez zwiększanie dostępności finansowania dla przedsiębiorstw przez rynek kapitałowy i dywersyfikację źródła finansowania. Oczekuje się, że europejskie gospodarstwa domowe będą bardziej aktywne na rynku kapitałowym poprzez inwestowanie w instrumenty finansowe tego rynku. Po Breksicie mogą pojawić się pewne trudności w osiągnięciu celów, ponieważ brytyjski rynek kapitałowy jest największym rynkiem w UE. Ale Brexit może również być szansą na utrzymanie Unii razem i przyspieszenie procesu unifikacji rynków kapitałowych. Autor charakteryzuje problem dostępu do finansowania dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w UE. Następnie koncentruje się na rynkach finansowych oraz strukturze i efekcie unii rynków kapitałowych w UE. Artykuł opiera się na różnych źródłach, w szczególności na dokumentach Komisji Europejskiej dotyczących unii rynków kapitałowych, a także na literaturze dotyczącej finansów przedsiębiorstw i rynków kapitałowych.(abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the project the Capital Markets Union (CMU) in the EU from the perspective of financing of the small medium enterprises. The EU Capital Markets Union is an important part of the Investment Plan for Europe of the Chairman Jean-Claude Juncker, and its goal is to effectively stimulate economic growth in the EU by increasing the availability of financing for businesses by the capital market and diversification sources of financing. European households are expected to be more active on the capital market by investing in financial instruments of this market. After the Brexit, there may be some difficulties in achieving the objectives since British capital market is the largest one in the EU. However, Brexit may also be a chance to keep the Union together and acceleration of the capital markets unification process. The author characterizes the problem of access to finance for enterprises from the SME sector in the EU. Then, he focuses on the financial markets and the structure and the effect of the Capital Markets Union in the EU. The article is based on a variety of sources, especially documents of the European Commission concerning the Capital Markets Union as well as literature on corporate finance and capital markets.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abascal M., Alonso T., Pacheco L., 2015, First step towards a Capital Markets Union, Regulation Flash, 19 Feb 2015, https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2015/02/Flash-Libro-Verde-CMU_19022015.pdf.
 2. AFME, 2015, Bridging the growth gap. The Boston Consulting Group (BCG), pp. 1-68, http://www.afme.eu/globalassets/downloads/afmereports/afme_growth_flagship_cw.pdf.
 3. Beck T., 2015, Does Europe need a Capital Market Union?, Conference "The New Financial Architecture in the Eurozone", Florence, 23 April, http://www.thorstenbeck.com/.
 4. Bruges European Business Conference, 2016, seventh edition, Capital Markets Union and the Financing of SMEs, Conference Report, pp. 1-17. http://bebc.coleurope.eu/Summary/7BEBC%20report%20(fin)%2022APR16.pdf.
 5. Ciani D., Russo P.F., Vacca V., 2015, Financing SMEs in Europe: Stylised facts, policies, challenges, IAI Working Papers, no. 15(46), http://www.iai.it/en/pubblicazioni/financing-smes-europe-stylised-facts-policies-challenges.
 6. Cicero, 2015, Unblocking the EU's capital markets: The European Commission's Green Paper on the Capital Markets Union. A Cicero Group Analysis, pp. 1-11, http://cicero-group.com/wp-content/uploads/2015/02/CMU-Green-Paper-V71.pdf.
 7. Demary M., Hornik J., Watfe G., 2016, SME financing in the EU: Moving beyond one-size-fits-all, Bruges European Economic Policy Briefings no. 40, European Economic Studies Department, College of Europe, https://www.coleurope.eu/fr/node/942.
 8. ECB, 2013, Small and medium-sized enterprises in the euro area: Economic importance and financing conditions, European Central Bank Monthly Bulletin, no. 6, July, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/mb201307_focus06.en.pdf, pp. 41-47.
 9. ECB, 2015, European Central Bank survey on the access to finance of enterprises in the euro area, European Central Bank Monthly Bulletin, no. 2, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201512.en.pdf?2c146594df6fe424c7adb001e1306c73, pp. 1-39.
 10. Elsinger H., Köck R., Kropp M., Waschiczek W., 2016, Corporate financing in Austria in the run-up to Capital Markets Union, Financial Stability Report, no. 31, pp. 96-119.
 11. European Commission, 2015a, Action Plan on Building a Capital Markets Union, Brussels (COM), http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/docs/building-cmu-action-plan_en.pdf, pp. 1-30.
 12. European Commission, 2015b, Capital Markets Union: Unlocking funding for Europe's growth, http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm, (access 2.10.2016).
 13. European Commission, 2015c, Green Paper, Building a Capital Markets Union, Brussels (COM), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM:2015:63:FIN&from=en.
 14. European Commission, 2015d, Initial reflections on the obstacles to the development of deep and integrated EU capital markets, Brussels (SWD), http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2015/EN/10102-2015-13-EN-F1-1-ANNEX-1.PDF, pp. 1-36.
 15. European Commission - Fact Sheet, 2015, Q & A on the Green Paper on building a Capital Markets Union, Brussels, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4434_en.htm.
 16. European Commission - Press Release, 2015, Capital Markets Union: an Action Plan to boost business funding and investment financing, Brussels, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5731_en.htm?locale=en.
 17. European Commission - Press Release, 2016, State of the Union 2016: Completing the Capital Markets Union - Commission accelerates reform, Strasbourg, 14 September, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3001_en.htm.
 18. European Parliament, 2014, Long-term financing of the European economy, Strasbourg, http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/printsummary.pdf?id=1339878&l=en&t=D.
 19. Fouché M., Neugebauer K., Uthemann A., 2016, SME Financing in a Capital Markets Union, Swedish Institute for European Policy Studies Report, 6/2016, http://www.sieps.se/sites/default/files/2016_6_rapp_eng.pdf.
 20. Giovannini Group, 2001, Cross-border clearing and settlement arrangements in the European Union, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, European Commission, http://ec.europa.eu/finance/financial-markets/docs/clearing/first_giovannini_report_en.pdf.
 21. Giovannini Group, 2003, Second report on EU clearing and settlement arrangements, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, European Commission, http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/docs/clearing/second_giovannini_report_en.pdf.
 22. Hernández-Cánovas G., Koëter-Kant J., 2011, SME financing in Europe: Cross-country determinants of bank loan maturity, International Small Business Journal, no. 29(5), http://dx.doi.org/10.1177/0266242611402569, pp. 489-507.
 23. Hoffmann M., Sorensen B.E., 2015, Small firms and domestic bank dependence in Europe's Great Recession, European Commission Discussion Paper, https://works.bepress.com/mathias_hoffmann/2/.
 24. Holton S., Lawless M., McCann F., 2014, Firm credit in the euro area: a tale of three crises, Applied Economics, no. 46(2), http://dx.doi.org/10.1080/00036846.2013.824547, pp. 190-211.
 25. Huertas M., 2015, Collateral and the Capital Markets Union: what the EC Green Paper tells us and what needs doing, Journal of International Banking Law and Regulation, no. 30(8), http://chifl.shufe.edu.cn/upload/htmleditor/File/150713090339.pdf, pp. 415-422.
 26. Kaya O., 2014, SME financing in the euro area: New solutions to an old problem, Deutsche Bank Research, EU Monitor, http://www.dbresearch.it/PROD/DBR_INTERNET_DE-PROD/PROD 0000000000344173.pdf.
 27. Lewis K.K., 1999, Trying to explain home bias in equities and consumption, Journal of economic literature, no. 37(2), http://www.jstor.org/stable/2565213, pp. 571-608
 28. PWC, 2015, Capital Markets Union: Integration of Capital Markets in the European Union, The PWC Market Research Centre, http://marketresearchcentre.pwc.lu/market-research-centre/docs/pwc-capital-markets-union.pdf, pp. 1-70.
 29. Ryan R.M., O'Toole C.M., McCann F., 2014, Does bank market power affect SME financing constraints?, Journal of Banking & Finance, no. 49, http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.12.024, pp. 495-505.
 30. Schammo P., 2015, Capital Markets Union and Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs): A Preliminary Assessment, [in:] F. Allen, E. Carletti, J. Gray (eds), The New Financial Architecture in the Eurozone, Forthcoming, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2605549.
 31. Simeonov K., 2015, EU capital markets initiatives for better financing SMEs, On-line Journal Modelling the New Europe, no. 16, pp. 43-67.
 32. State of the Union 2016: Completing the Capital Markets Union - Commission accelerates reform, Strasbourg, European Commission - Press release,14 September 2016
 33. Valiante D., 2016, Europe's Untapped Capital Market: Rethinking Financial Integration After the Crisis, Centre for European Policy Studies, https://www.ceps.eu/system/files/Capital%20Markets%20Union_1.pdf, pp. 1-285.
 34. Veron N, Wolff G.B., 2016, Capital Markets Union: A vision for the long term, Journal of Financial Regulation, no. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2017.2.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu